Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

ŞEFİİ KEDKENİ VE HAYIRLI YOLCULUKLAR ŞİİRİ -Şair, Araştırmacı, Eleştirmen ve Akademisyen-

Year 2021, Volume 3, Issue 2, 181 - 190, 31.12.2021

Abstract

M. Sêrêşk mahlasıyla şiir yazan Muhammed Rêza Şefii Kedkeni, çağdaş İran şairlerindendir. Akademi kökenli bir şair olan Kedkeni, daha çok klasik edebî metinler ve teorik araştırma ve çalışmalarıyla bilinmektedir. Fars Dili ve Edebiyatı alanında önemli araştırmacı, eleştirmen ve akademisyenlerden biri olarak bilinmektedir. Doktora tezini ünlü yazar ve dilbilimci Perviz Natêl Xanleri’nin danışmanlığında hazırlamıştır. Uzun süre Tahran Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde öğretim üyeliği görevini yürüten Kedkeni halen emekli ve edebî çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar 18 şiir kitabı yayımlayan Şefii Kedkeni, modern İran edebiyatının önemli bir şairidir. Eleştiri ve inceleme alanında 26 eser yayımlayan Kedkeni son derece üretken bir araştırmacıdır. Akademide uzun yıllar öğretim üyeliği yapan Kedkeni’nin tahkik ve tashih ederek yayımladığı 12 eserinin yanı sıra İngilizce ve Arapça’dan Farsçaya 6 eser çevirisi de yapmıştır.

References

 • Eymeni, Xosrov (1382), Şê’rê İmruzê İran, Tehran: Nima.
 • Feraders Dergisi, www.faradars.org/دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی/, (Erişim Tarihi: 12.10.2021)
 • Feyz, Nasêr (1386), Gozideyê Şê’rê Moasêrê İran, Encomenê Şairanê İran, Tehran.
 • Hêkmet Şoar, Fatêmê (1400), Zêndegi ve Asarê Mohemmed Rêza Şefii Kedkeni, www.kojaro.com. (Erişim Tarihi: 11.10.2021)
 • Kezayi, Hadi (1385), Zêndeginamêyê Nêvisendegan ve Şaêran: ez Rudeki ta Dowletabadi, Tehran.
 • Kırlangıç, Hicabi (2014), Meşrutiyetten Cumhuriyete İran Şiiri, Ankara: Hece.
 • Miraci, Monirulsadat (1379), Aşnayi ba Zindeginame-i Şoerayê Namiyê İran, Neşrê Ferhengê Êmruz, Tehran.

Year 2021, Volume 3, Issue 2, 181 - 190, 31.12.2021

Abstract

References

 • Eymeni, Xosrov (1382), Şê’rê İmruzê İran, Tehran: Nima.
 • Feraders Dergisi, www.faradars.org/دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی/, (Erişim Tarihi: 12.10.2021)
 • Feyz, Nasêr (1386), Gozideyê Şê’rê Moasêrê İran, Encomenê Şairanê İran, Tehran.
 • Hêkmet Şoar, Fatêmê (1400), Zêndegi ve Asarê Mohemmed Rêza Şefii Kedkeni, www.kojaro.com. (Erişim Tarihi: 11.10.2021)
 • Kezayi, Hadi (1385), Zêndeginamêyê Nêvisendegan ve Şaêran: ez Rudeki ta Dowletabadi, Tehran.
 • Kırlangıç, Hicabi (2014), Meşrutiyetten Cumhuriyete İran Şiiri, Ankara: Hece.
 • Miraci, Monirulsadat (1379), Aşnayi ba Zindeginame-i Şoerayê Namiyê İran, Neşrê Ferhengê Êmruz, Tehran.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literary Reviews
Journal Section Research Articles
Authors

İsmail SÖYLEMEZ> (Primary Author)
INONU UNIVERSITY
0000-0001-7000-3686
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Söylemez, İ. (2021). ŞEFİİ KEDKENİ VE HAYIRLI YOLCULUKLAR ŞİİRİ -Şair, Araştırmacı, Eleştirmen ve Akademisyen- . HAFIZA , 3 (2) , 181-190 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hafizadergisi/issue/67683/1024287