Year 2019, Volume 8 , Issue 22, Pages 255 - 272 2019-12-31

KÜRESEL KRİZ ÖNCESİ VE SONRASINDA G-20 EKONOMİLERİNDE EMEK VERİMLİLİĞİ VE EMEK KULLANIMI
LABOUR PRODUCTIVITY AND LABOUR UTILIZATION IN G-20 ECONOMIES IN PRE-AND POST-GLOBAL ECONOMIC CRISIS

Osman Berke DUVAN [1]


Ülkeler arasında yaşam standardı farklılıklarının en önemli belirleyicisi verimlilik düzeyidir. Küresel krizden önce pek çok gelişmiş ekonomide emek verimliliğindeki artış hız kesse de; verimlilik artışındaki yavaşlama, krizden sonra, daha çok dikkat çekmeye başlamıştır. Kriz sonrasında emek verimliliğindeki durağanlaşma sadece gelişmiş ekonomilerin sorunu mudur, yoksa gelişen ekonomiler de bu sorundan etkilenmekte midir? Bu çalışmada G-20 ekonomileri özelinde, bu soruya cevap aranmıştır. Çalışmada, sadece G-20’nin gelişmiş ekonomilerinde değil, gelişen ekonomilerinde de kriz sonrasında emek verimliliğinin yavaşladığı tespit edilmiştir. Yine, G-20’de çok sayıda gelişmiş ekonomide ve Türkiye gibi bazı gelişen ekonomilerde, krizden sonra, emek kullanımına hız verildiği tespit edilmiştir. Çalışmanın bir diğer bulgusu G-20’nin gelişmiş ekonomilerinde, demografik fırsat penceresinden büyümeye gelen katkının artık sona ermesidir. Ancak bu sadece gelişmiş ekonomilerin sorunu değildir. Çin ve Rusya gibi bazı gelişen G-20 ekonomilerinde de demografik fırsat penceresinin büyümeye sağladığı getiri artık sona ermiştir. Yine çalışmada, Türkiye’de de demografik getirinin sınırlarına yaklaşıldığı tespit edilmiştir. Önümüzdeki dönemde büyüme dinamikleri açısından, Türkiye’de kapanan demografik fırsat penceresinin çokça tartışılacak başlıklardan biri olacağı anlaşılmaktadır. 

The level of productivity is the main determinant of differences in standard of living between countries. Although labour productivity had already decelerated in many developed economies, productivity slowdown has been rising noticeably after global economic crisis. In this study, focusing on G-20 economies, tried to explore whether labour productivity slowdown is a matter only for developed economies or also is a problem for developing economies after the crisis. The study finds that labour productivity has been decelerating not only in developed G-20 economies, but also in developing G-20 economies after the global economic crisis. The study also reveals that after the crisis many high-income economies in G-20 and some developing economies such as Turkey accelerated labour utilization. Another finding, the contribution to growth that comes from demographic window of opportunity has already closed for developed G-20 economies. But this is the problem not only for developed economies. The demographic dividend has also ended in some developing G-20 economies such as China and Russia. The study also concluded that Turkey is also approaching the limits of demographic dividend. In the following period, this will be an important debate topic in Turkey, in terms of economic growth dynamics.

 • Adler, G., Duval, R., Furceri D., Çelik, S., Koloskova, K., ve Poplawski-Riberio, M, (2017). Gone with the headwinds: Global productivity. IMF Discussion Note.
 • Cette, G., Fernald, J. ve Mojon, B. (2016). The pre-great recession slowdown in productivity. European Economic Review, 88, 3-20
 • Feyrer, J. (2007). Demographics and productivity. The Review of Economics and Statistics, 89(1), 100-109
 • Islam, N. (2003). What have we learnt from the convergence debate? Journal of Economic Surveys, 17(3), 309-362 Krugman, P., (1997). The age of diminished expectations U.S. economic policy in the 1990s. 2nd Printing. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press
 • Lagarde, C, (2017). Reinvigorating productivity growth. https://www.imf.org-/en/News/Articles/2017/04/03/sp040317-reinvigorating-productivity-growth
 • Liu, Y., Westelius N., (2016). The impact of demographics on productivity and inflation in Japan. IMF Working Paper. WP/16/237
 • OECD. (2001). Measuring productivity OECD manual. Paris: OECD Publishing
 • OECD. (2016). Compendium of productivity indicators. Paris: OECD Publishing
 • OECD. (2017). Compendium of productivity indicators. Paris: OECD Publishing
 • OECD. (2018). Compendium of productivity indicators. Paris: OECD Publishing
 • Summers, L. (2015). Have we entered an age of secular stagnation? IMF fourteenth annual research conference in honor of Stanley Fischer. IMF Economic Review, 63(1), 277-280
 • Tang, J., ve Wang, W. (2004). Sources of aggregate labour productivity growth in Canada and the United States. The Canadian Journal of Economics, 37(2), 421-444
 • Vandenbroucke, G., (2017). Boomers have played a role in changes in productivity. The Regional Economist, Fourth Quarter. Federal Reserve Bank of St. Louis, 10-11
 • Weil, D. N., (2005). Economic growth. 1st edition. U.S.: Pearson Education Inc.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3711-8454
Author: Osman Berke DUVAN (Primary Author)
Institution: T.C. Ticaret Bakanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

APA Duvan, O . (2019). KÜRESEL KRİZ ÖNCESİ VE SONRASINDA G-20 EKONOMİLERİNDE EMEK VERİMLİLİĞİ VE EMEK KULLANIMI . Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 8 (22) , 255-272 . DOI: 10.31199/hakisderg.631267