Year 2018, Volume 1 , Issue 2, Pages 82 - 98 2018-12-31

ROMANDA KADININ ANNELİK ROLÜ: ÜÇ İSTANBUL, SULTAN HAMİD DÜŞERKEN, MİRAS VE ESİR ŞEHRİN İNSANLARI'NDA ANNELER VE ÇOCUKLARI

Hilal ÖZKAYA [1]


Roman, toplum hayatına ışık tutan bir edebi türdür. Romanın, başlangıcından beri hem Batı’da hem de Türkiye’de öğreticiliği önemsenmiştir. Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerini farklı yönlerden ele alan Üç İstanbul, Sultan Hamid Düşerken, Miras ve Esir Şehrin İnsanları adlı romanlarda anneler ve çocuklarına karşı tutumları, onlarla olan ilişkileri incelenecektir. Söz konusu romanların ortak özelliklerinin, çocuklar ve anneler arasındaki zayıf ilişki olduğu görülür. Bu romanlarda anneler, çocuklarına gereken ilgiyi gösterip annelik görevlerini hakkıyla yerine getirmezler. Böylece çocuklar, annelerine karşı olumsuz tavırlar takınırlar ya da ilgisiz olurlar. İki taraf arasındaki iletişim kopukluğu, çocuğun gerekli aile eğitimi almasını engeller. Çocuklar, ahlâkî, millî ve toplumsal değer yargılarının farkında olmayarak yetişir. Bu değer yargılarından uzak yetişen çocuklar, geleceğin bireyleridir. Bu da toplum için bir tehlike arz etmektedir. Zira bir toplumun çöküşü, bir devletin, bir imparatorluğun çöküşü olabilmektedir. Aslında anne ve çocukları arasındaki bu ilişkinin Tanzimat döneminden beri benzer özellikler gösterdiği söylenebilir. Bu da Osmanlı’nın hemen her alanda hızlı bir şekilde çöküntüye gittiğinin bir göstergesi olarak görülebilir.

Çalışmada geleceğin mimarı olan kadının annelik görevi üzerinde durulacak, kadının aile içindeki önemi belirtilecektir. Adı geçen romanlarda kopuk anne-çocuk ilişkileri irdelenecek ve aile bağlarıyla, çöken bir imparatorluk arasında ilişki kurulacaktır. Böylece, kadının bir anne olarak toplumdaki önemi ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anne, Üç İstanbul, Sultan Hamid Düşerken, Miras, Esir Şehrin İnsanları.
  • Balcı, Yunus, (2002), Türk Romanında Aydın Problemi (1908-1950), Türk Tarih Kurumu Basımevi: Ankara. Esen, Nüket, (1989). Türk Romanında Aile Kurumu, Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Esendal, Memduh Şevket, (1988), Miras, (Haz. Muzaffer Uyguner), Bilgi Yayınevi: Ankara.Fethi Naci, (2007), Yüz Yılın Yüz Türk Romanı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.Kantarcıoğlu, Sevim, (2008). Yakınçağ Tarihimizde Roman, Paradigma Yayınları: İstanbul.Kaplan, Mehmet, (1996), Kültür ve Dil, Dergah Yayınları: İstanbul.Kudret, Cevdet, (2004), Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman II, Dünya Yayınevi: İstanbul. Kuntay, Mithat Cemal, (2013), Üç İstanbul, Oğlak Yayınevi: İstanbul.Önertoy, Olcay, (1991), “Memduh Şevket Esendal’ın İlk Romanı Miras”, Türkoloji Dergisi, C. 9, S. 1, Ankara Üniversitesi Yayınları: Ankara, s. 9-18.Örik, Nahid Sırrı, (2010), Sultan Hamid Düşerken, Oğlak Yayınları: İstanbul.Özcan, Nezahat, (2014), Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul Romanında Tiplerin ve Dönemlerin Aynası Eşya, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 5, Erzurum, s. 181-214.Parlatır, İsmail, (2014), Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınevi: Ankara.Sakaoğlu, Necdet, (2008), Bu Mülkün Kadın Sultanları, Vâlide Sultanlar, Hâtunlar, Hasekiler, Kadınefendiler, Sultanefendiler, Oğlan Yayınevi: İstanbul.Tahir, Kemal, (2014), Esir Şehrin İnsanları, İntihak Yayınevi: İstanbul.Uyguner, Muzaffer, (1988) “Miras Romanı Üzerine”, Miras, Bilgi Yayınevi: Ankara, s. 7-9.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3983-382X
Author: Hilal ÖZKAYA (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2018

Bibtex @art and literature { hars466494, journal = {Hars Akademi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {82 - 98}, doi = {}, title = {ROMANDA KADININ ANNELİK ROLÜ: ÜÇ İSTANBUL, SULTAN HAMİD DÜŞERKEN, MİRAS VE ESİR ŞEHRİN İNSANLARI'NDA ANNELER VE ÇOCUKLARI}, key = {cite}, author = {ÖZKAYA, Hilal} }
APA ÖZKAYA, H . (2018). ROMANDA KADININ ANNELİK ROLÜ: ÜÇ İSTANBUL, SULTAN HAMİD DÜŞERKEN, MİRAS VE ESİR ŞEHRİN İNSANLARI'NDA ANNELER VE ÇOCUKLARI. Hars Akademi , 1 (2) , 82-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hars/issue/39949/466494
MLA ÖZKAYA, H . "ROMANDA KADININ ANNELİK ROLÜ: ÜÇ İSTANBUL, SULTAN HAMİD DÜŞERKEN, MİRAS VE ESİR ŞEHRİN İNSANLARI'NDA ANNELER VE ÇOCUKLARI". Hars Akademi 1 (2018 ): 82-98 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hars/issue/39949/466494>
Chicago ÖZKAYA, H . "ROMANDA KADININ ANNELİK ROLÜ: ÜÇ İSTANBUL, SULTAN HAMİD DÜŞERKEN, MİRAS VE ESİR ŞEHRİN İNSANLARI'NDA ANNELER VE ÇOCUKLARI". Hars Akademi 1 (2018 ): 82-98
RIS TY - JOUR T1 - ROMANDA KADININ ANNELİK ROLÜ: ÜÇ İSTANBUL, SULTAN HAMİD DÜŞERKEN, MİRAS VE ESİR ŞEHRİN İNSANLARI'NDA ANNELER VE ÇOCUKLARI AU - Hilal ÖZKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Hars Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 98 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hars Akademi ROMANDA KADININ ANNELİK ROLÜ: ÜÇ İSTANBUL, SULTAN HAMİD DÜŞERKEN, MİRAS VE ESİR ŞEHRİN İNSANLARI'NDA ANNELER VE ÇOCUKLARI %A Hilal ÖZKAYA %T ROMANDA KADININ ANNELİK ROLÜ: ÜÇ İSTANBUL, SULTAN HAMİD DÜŞERKEN, MİRAS VE ESİR ŞEHRİN İNSANLARI'NDA ANNELER VE ÇOCUKLARI %D 2018 %J Hars Akademi %P -2636-8730 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZKAYA, Hilal . "ROMANDA KADININ ANNELİK ROLÜ: ÜÇ İSTANBUL, SULTAN HAMİD DÜŞERKEN, MİRAS VE ESİR ŞEHRİN İNSANLARI'NDA ANNELER VE ÇOCUKLARI". Hars Akademi 1 / 2 (December 2019): 82-98 .
AMA ÖZKAYA H . ROMANDA KADININ ANNELİK ROLÜ: ÜÇ İSTANBUL, SULTAN HAMİD DÜŞERKEN, MİRAS VE ESİR ŞEHRİN İNSANLARI'NDA ANNELER VE ÇOCUKLARI. hars. 2018; 1(2): 82-98.
Vancouver ÖZKAYA H . ROMANDA KADININ ANNELİK ROLÜ: ÜÇ İSTANBUL, SULTAN HAMİD DÜŞERKEN, MİRAS VE ESİR ŞEHRİN İNSANLARI'NDA ANNELER VE ÇOCUKLARI. Hars Akademi. 2018; 1(2): 98-82.