Journal of Animal Production
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-9597 | e-ISSN 2645-9043 | Period Biannually | Founded: 1974 | Publisher Ege Zootekni Derneği |


Animal Production has been published as a peer reviewed scientific journal of the Ege Zootekni Association, since 1974.

The journal is published twice a year in June and December.

The journal publishes current studies as a research and/or review articles in all areas of Animal Science (basic sciences, animal husbandry, animal welfare, genetics, biometry, animal nutrition and nutritional diseases, food/feed hygiene and technology, etc.) in Turkish and in English.  

The aim of the journal is to contribute to national-international literature in all Zootechnical fields and to publish qualified original research articles.

Animal Production evaluates articles free of charge and requires printing free from the accepted reserch articles which send the other country.

Animal Production provides electronic and written access to scientific publications.

All scientific articles can be accessed immediately after the publication.

Journal of Animal Production

ISSN 1301-9597 | e-ISSN 2645-9043 | Period Biannually | Founded: 1974 | Publisher Ege Zootekni Derneği |
Cover Image


Animal Production has been published as a peer reviewed scientific journal of the Ege Zootekni Association, since 1974.

The journal is published twice a year in June and December.

The journal publishes current studies as a research and/or review articles in all areas of Animal Science (basic sciences, animal husbandry, animal welfare, genetics, biometry, animal nutrition and nutritional diseases, food/feed hygiene and technology, etc.) in Turkish and in English.  

The aim of the journal is to contribute to national-international literature in all Zootechnical fields and to publish qualified original research articles.

Animal Production evaluates articles free of charge and requires printing free from the accepted reserch articles which send the other country.

Animal Production provides electronic and written access to scientific publications.

All scientific articles can be accessed immediately after the publication.

Volume 61 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. Arıcılık İşletmelerinin Modernizasyona Yatkınlığı: İzmir İli Örneği
  Pages 1 - 8
  Hakan ADANACIOĞLU , Erkan TOPAL , Mustafa KÖSOĞLU
 2. Saha Şartlarında Aerobik Stabilite Süresince Mikrobiyal Kompozisyondaki Değişikliklerin Termal Kamera Görüntüleme Tekniği ile Değerlendirilmesi
  Pages 9 - 16
  Fisun KOC , Abdurrahman ERDOĞAN
 3. A Preliminary Study for the Determination of Prion Disease for Farm Animals in Ethiopia
  Pages 17 - 22
  Eden Yitna TEFERDEGN , Cemal ÜN , Turgay TAŞKIN
 4. Ekstansif Koşullarda Yetiştirilen Akkaraman Melezi Koyunlarda Süt Verimi ve Sütteki Bazı Bileşenlerin Belirlenmesi*
  Pages 23 - 32
  Riza AŞKAN , Turgut AYGÜN
 5. Kırmızı Kanatlı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun ve Depolamanın Yumurta Kalitesine Etkileri
  Pages 33 - 40
  Nazif YAZGAN , Esra ERALP , Coşkun KONYALI , Serdar KAMANLI , Türker SAVAŞ
 6. İnek Sütü Üretiminde Maliyet Analizi: İzmir’in Foça İlçesi Örneği
  Pages 41 - 48
  İpek ŞEKERDİL , Sait ENGİNDENİZ
 7. Sıcaklık Stresinin Süt Sığırlarının Refahı Üzerine Etkileri
  Pages 49 - 54
  Onur ERZURUM , Ayşe Binnur UYSAL ERZURUM
 8. Oleik ve Linoleik Tip Aspir Tohumlarının (Carthamus tinctorius L.) Ruminant Beslemede Kullanımı ve Etkileri
  Pages 55 - 62
  Mehmet DEMİRCİ
 9. Memelilerde Cinsiyetin Tayini ve Değerlendirilmesi
  Pages 63 - 72
  Burcu YALÇIN , Mesut ÇEVİK
 10. Türkiye’de Organik Hayvancılık: Felsefe ve Uygulama
  Pages 73 - 81
  Cemil Tölü , Hande İşıl AKBAĞ , İsmail Yurtman , Türker Savaş
Indexes and Platforms
DOAJ

Creative Commons License

  

Journal of Animal Production is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.