Journal of Animal Production
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1301-9597 | e-ISSN 2645-9043 | Period Biannually | Founded: 1974 | Publisher Ege Zootekni Derneği |


Animal Production has been published as a peer reviewed scientific journal of the Ege Zootekni Association, since 1974.

The journal is published twice a year in June and December.

The journal publishes current studies as a research and/or review articles in all areas of Animal Science (basic sciences, animal husbandry, animal welfare, genetics, biometry, animal nutrition and nutritional diseases, food/feed hygiene and technology, etc.) in Turkish and in English.  

The aim of the journal is to contribute to national-international literature in all Zootechnical fields and to publish qualified original research articles.

Animal Production evaluates articles free of charge and requires printing free from the accepted reserch articles which send the other country.

Animal Production gives priority to articles written in foreign languages.

Animal Production provides electronic and written access to scientific publications.

All scientific articles can be accessed immediately after the publication.

Journal of Animal Production

ISSN 1301-9597 | e-ISSN 2645-9043 | Period Biannually | Founded: 1974 | Publisher Ege Zootekni Derneği |
Cover Image


Animal Production has been published as a peer reviewed scientific journal of the Ege Zootekni Association, since 1974.

The journal is published twice a year in June and December.

The journal publishes current studies as a research and/or review articles in all areas of Animal Science (basic sciences, animal husbandry, animal welfare, genetics, biometry, animal nutrition and nutritional diseases, food/feed hygiene and technology, etc.) in Turkish and in English.  

The aim of the journal is to contribute to national-international literature in all Zootechnical fields and to publish qualified original research articles.

Animal Production evaluates articles free of charge and requires printing free from the accepted reserch articles which send the other country.

Animal Production gives priority to articles written in foreign languages.

Animal Production provides electronic and written access to scientific publications.

All scientific articles can be accessed immediately after the publication.

Volume 61 - Issue 2 - Dec 29, 2020
 1. Türkiye’de Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerin Doğrusal Tip Özellikleri, Birinci Laktasyon Karlılığı ve Verim Özellikleri Arasındaki Genotopik Korelasyonlar
  Pages 83 - 90
  İbrahim TAPKI, Nuran TAPKI, Yusuf Ziya GÜZEY, Muhammet Hanifi SELVİ
 2. Yozgat İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Durumu ve Geliştirme Olanaklarının Belirlenmesi
  Pages 91 - 100
  Hacer TÜFEKCİ
 3. Broyler Karma Yemlerine İlave Edilen Kekik Yağı (Orıganum vulgare) ve Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua l.) Karışımının Besi Performansı, Karkas Parametreleri ve Bazı İç Organ Ağırlıkları Üzerine Etkisi
  Pages 101 - 107
  Tarkan ŞAHİN, Ali ADIGÜZEL, Mükremin ÖLMEZ, Özlem KARADAĞOĞLU
 4. Effect of transport duration, access to feed and water during transportation on growth performance and organ development of broilers
  Pages 109 - 120
  Tarek BOUSSAADA, Derradji OUACHEM, Tahir SHAH, Sezen ÖZKAN
 5. Bal Arısı Yetiştiriciliğinde Yerel Kışlatma Alanlarına Yönelik Bir Değerlendirme: Cizre Örneği*
  Pages 121 - 126
  Önder ÖZTÜRK, Cengiz ERKAN
 6. Süt Tüketiminde Laktoz Duyarlılığının (İntolerans) Analizi: İzmir İli Bornova İlçesi Örneği
  Pages 127 - 134
  Awo Abdoulaye GBADAMONSİ, Aysar Shihab AHMED, Alpha SALOUM CİSSE, Ahmed SEİOUDY, Turgay TAŞKIN, Sait ENGİNDENİZ, Çağrı KANDEMİR, Nedim KOŞUM
 7. Comparing Autosomal SSR and PCR-RFLP Markers to Determine Phylogenetic Relationship Based on Genetic Distances in Livestock
  Pages 135 - 141
  Taki KARSLI, Eymen DEMİR, Bahar ARGUN KARSLI, Hüseyin Göktuğ FİDAN, Murat BALCIOĞLU
 8. Effects of Some Environmental Factors on Morphological Characteristics of Yalova Genotype
  Pages 143 - 150
  Emre ALARSLAN, Turgut AYGÜN
 9. Doğu Anadolu Bölgesinde Kaz Eti Üretiminde Organik Üretim Olanaklarının Değerlendirilmesi
  Pages 151 - 156
  Hülya HANOĞLU ORAL, İbrahim AK
 10. İklim Değişikliğinin Sürdürülebilir Hayvancılığa Etkileri
  Pages 157 - 167
  Mehmet KOYUNCU, Farida NAGEYE
Indexes and Platforms
DOAJ

Creative Commons License

  

Journal of Animal Production is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.