Research Article
BibTex RIS Cite

Ağrı İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: Sağım Yönetimi Uygulamaları

Year 2022, Volume: 63 Issue: 1, 1 - 6, 01.07.2022
https://doi.org/10.29185/hayuretim.981587

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, Ağrı ili merkez ilçede bulunan süt sığırcılığı işletmelerin de sağım yönetimi uygulamaları bakımından mevcut durumun belirlenmesi ve ortaya konulan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Araştırmanın materyalini Ağrı ili merkez ilçede bulunan 400 süt sığırcılığı işletmesinden elde edilen anket verileri oluşturmuştur.
Bulgular: Araştırma konusu işletmelerin % 25.2‘sinin meme temizliği yapmadığı, % 93.5’lik kısmın sağımı elle yaptığı belirlenmiştir. İşletmelerin % 85.0’inin ortalama süt verimlerinin 6-10 litre arasında olduğu ve üretilen sütün sadece % 17.5’inin satıldığı tespit edilmiştir. Bu sütün önemli bir kısmı (% 95.7) çiğ süt olarak satılmakta, işletmelerin % 4.3'ünde ise süt; peynir, yoğurt ve tereyağı gibi ürünlere işlendikten sonra pazarlanmaktadır. Yetiştiricilerin % 1.8 lik kısmının sütü sağım sonrası soğutma tankında depoladıkları belirlenmiştir. Ağrı ilindeki işletmecilerin % 13.6’sı sağım sonrasında hayvanlara yem verirken, % 86.3’ü ise sağım öncesinde yem verdiklerini ifade etmişlerdir. İl genelinde ineklerin genel olarak kış mevsiminde yoğun olarak buzağıladığı ve işletmelerin % 57.5’inde ineklerin laktasyon sürelerinin 5-6 ay arasında değiştiği tespit edilmiştir.
Sonuç: Ağrı ili merkez ve ilçelerindeki süt sığırcılığı işletmelerinde kaliteli ve temiz süt üretmek için meme temizliğinin uygun şekilde yapılması, makineli sağımın yaygınlaştırılması ve elde edilen sütün soğuk zincir kurallarına göre depolanması gereklidir. İlçede bulunan süt çiftliklerinde, ineklerin genetik kapasitelerinin artırılması ve sağım uygulamalarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

References

 • Akman N, Özder M. 1992. The Situation and Problems of Enterprises Having Imported Cows in Tekirdag Province. Thrace Region 1st Livestock Symposium. Tekirdağ.
 • Anonymous, 2021a. https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fr%C4%B1_(il) (17.07.2021)
 • Anonymous, 2021b. https://www.agri.edu.tr/upload/anasayfa/A%C4%9Fr%C4%B1%20%C 4%B 0linin%20Sosyo_%20Ekonomik%20Profili_Mart%202018.pdf. (17.07.2021)
 • Arıkan R. 2007. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yayın Dağıtım LTD. ŞTİ. ISBN:975-8784-35-8, Ankara.
 • Bakır G. 2002. The Structural Situation of the Private Dairy Cattle Farms in Van Province. Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 12 (2): 1-10.
 • Bars T, Akbay C, 2013. Structural Analysis of Milk and Milk Products Industry in the Province of Kahramanmaras. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 16(2): 9-20.
 • Çoban O, Lacin E, Sabuncuoğlu N, Genç M. 2013. Production and health parameters in cattle herds: A survey from Eastern Turkey. The Journal of Animal and Plant Sciences, 23(6):1572-1577.
 • Demir P, Yılmaz A, Sarıözkan S. 2014. Socio-Economic Structure and Production Costs of Dairy Cattle Farms in Kars Province. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(1):1-6.
 • Ildız F. 1999. The Structure of Farms Raising Imported Dairy Cattle in the Main District of Tokat Province. Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Master Thesis (Not Printed).
 • Kaygısız A, Tümer R, Orhan H, Vanlı Y. 2008. The Structural Features of Dairy Cattle Farms in Kahramanmaraş Province. Süleyman Demirel University, Journal of the Faculty of Agriculture, 3(2): 23-31.
 • Kaygısız A, Özkan İ. 2021. The structural features and hygiene conditions of dairy farms in Tekkeköy district of Samsun province. Harran Journal of Agricultural and Food Science, 25(2): 225-233.
 • Koçyiğit R, Aydın R, Diler A, Güler O, Yanar M. 2016. Structural Characteristics of the Cattle Enterprises in Hinis County of Erzurum Province: Milking Management. Harran Journal of Agricultural and Food Science, 20(4): 322-329.
 • Koçyiğit R, Yanar M, Aydın R, Diler A, Güler O. 2017. A study on Milking Management Applied in Cattle Enterprises in Narman County of Erzurum Province. Alinteri Journal of Agriculture Science, 32(2), 45-54.
 • Sarıalioğlu MF, Laçin E. 2021. Effects of Business Structure and Management on Milk Quality. Journal of The Institute of Science and Technology, 11(1): 807-818.
 • Şahin O, Kurt Ö, Çoban ÖB. 2021. Evaluation of the Current Potential of Cattle Farms in Mus Plain in terms of Cow Milk Production and Marketing Opportunities. International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences,7(1): 164 – 179.
 • Önal AR, Özder M. 2008. Structural Characteristic of the Dairy Farms That Members of Cattle Breeders Associations in Edirne. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 5(2):197-203.
 • Özyürek S, Kocyigit R, Tüzemen N. 2014. Structural Features of Dairy Farmers In the Erzincan: The Example of Çayırlı District. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 11(2):19-26
 • Soyak A, Soysal Mİ, Gürcan EK. 2007. In Investigation of Structural Properties of Dairy Enterprises and Morphologic Characteristics of Black and White Cattle in Tekirdag Province. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 4 (3):297-305
 • SPSS, 2004. SPSS for Windows, Release 13.0. SPSS Inc., Chicago, IL. USA.
 • Şahin K. 2001. A Research on Structural Features and Marketing of Dairy Farms in Kayseri Province. Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 11(1): 79-86.
 • Şahin O. 2000. The structure of cattle production of Bolu province. Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences, PhD Thesis (Not Printed).
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H. 2012. The Structural Features of Cattle Farms in Muş Province. Fırat University Veterinary Journal of Health Sciences, 26(1), 09-16
 • Tatar AM. 2007. Structures and Problems of Daıiy Cattle Farms Ii Association with Cattle Breeders’ Union in Ankara and Aksaray Province. Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences, PhD Thesis (Not Printed).
 • Tugay A, Bakır G. 2009. The Structural Features of Dairy Cattle Farms in Giresun Province. Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, 40(1), 37-47.
 • TÜİK: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr. (17.07.2021)

Structural Characteristics of Dairy Cattle Enterprises in Central County of Ağrı Province: Milking Management Practices

Year 2022, Volume: 63 Issue: 1, 1 - 6, 01.07.2022
https://doi.org/10.29185/hayuretim.981587

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to determine the current situation of milking management practices of the dairy cattle enterprises in the central county of Ağrı province and to propose some solutions in consideration of the revealed problems.
Material and Method: Survey data obtained from 400 dairy cattle enterprises in the central county of Ağrı province constituted the material of the study.
Results: It was determined that in 25.2% of the surveyed enterprises udder cleaning is not performed, and in 93.5% of them the milking is done by hand. The average milk yield of 85.0% of dairy cattle enterprises was between 6-10 liters per animal and only 17.5% of the produced milk was sold. A significant proportion of this milk (95.7%) was marketed as raw milk, and milk in 4.3% of the enterprises was sold after processing into different products such as cheese, yogurt and butter. It was also found out that milk produced in 1.8% of the dairy cattle farms was stored in the cooling tank after milking. 13.6% of the farm owners fed their animals after milking, while 86.3% of them fed them prior to milking. It was also revealed that the calving occurs usually in the winter season and the lactation period of the cows varies between 5-6 months in 57.5% of the enterprises.
Conclusion: In order to produce high quality and clean milk in the dairy cattle farms in the central county of Ağrı province, udder cleaning has to be performed properly as well as machine milking should be made widespread. It is necessary to increase the genetic capacity of cows and improve the milking practices of the dairy farms located in the central county of Ağrı province.

References

 • Akman N, Özder M. 1992. The Situation and Problems of Enterprises Having Imported Cows in Tekirdag Province. Thrace Region 1st Livestock Symposium. Tekirdağ.
 • Anonymous, 2021a. https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fr%C4%B1_(il) (17.07.2021)
 • Anonymous, 2021b. https://www.agri.edu.tr/upload/anasayfa/A%C4%9Fr%C4%B1%20%C 4%B 0linin%20Sosyo_%20Ekonomik%20Profili_Mart%202018.pdf. (17.07.2021)
 • Arıkan R. 2007. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yayın Dağıtım LTD. ŞTİ. ISBN:975-8784-35-8, Ankara.
 • Bakır G. 2002. The Structural Situation of the Private Dairy Cattle Farms in Van Province. Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 12 (2): 1-10.
 • Bars T, Akbay C, 2013. Structural Analysis of Milk and Milk Products Industry in the Province of Kahramanmaras. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 16(2): 9-20.
 • Çoban O, Lacin E, Sabuncuoğlu N, Genç M. 2013. Production and health parameters in cattle herds: A survey from Eastern Turkey. The Journal of Animal and Plant Sciences, 23(6):1572-1577.
 • Demir P, Yılmaz A, Sarıözkan S. 2014. Socio-Economic Structure and Production Costs of Dairy Cattle Farms in Kars Province. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(1):1-6.
 • Ildız F. 1999. The Structure of Farms Raising Imported Dairy Cattle in the Main District of Tokat Province. Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Master Thesis (Not Printed).
 • Kaygısız A, Tümer R, Orhan H, Vanlı Y. 2008. The Structural Features of Dairy Cattle Farms in Kahramanmaraş Province. Süleyman Demirel University, Journal of the Faculty of Agriculture, 3(2): 23-31.
 • Kaygısız A, Özkan İ. 2021. The structural features and hygiene conditions of dairy farms in Tekkeköy district of Samsun province. Harran Journal of Agricultural and Food Science, 25(2): 225-233.
 • Koçyiğit R, Aydın R, Diler A, Güler O, Yanar M. 2016. Structural Characteristics of the Cattle Enterprises in Hinis County of Erzurum Province: Milking Management. Harran Journal of Agricultural and Food Science, 20(4): 322-329.
 • Koçyiğit R, Yanar M, Aydın R, Diler A, Güler O. 2017. A study on Milking Management Applied in Cattle Enterprises in Narman County of Erzurum Province. Alinteri Journal of Agriculture Science, 32(2), 45-54.
 • Sarıalioğlu MF, Laçin E. 2021. Effects of Business Structure and Management on Milk Quality. Journal of The Institute of Science and Technology, 11(1): 807-818.
 • Şahin O, Kurt Ö, Çoban ÖB. 2021. Evaluation of the Current Potential of Cattle Farms in Mus Plain in terms of Cow Milk Production and Marketing Opportunities. International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences,7(1): 164 – 179.
 • Önal AR, Özder M. 2008. Structural Characteristic of the Dairy Farms That Members of Cattle Breeders Associations in Edirne. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 5(2):197-203.
 • Özyürek S, Kocyigit R, Tüzemen N. 2014. Structural Features of Dairy Farmers In the Erzincan: The Example of Çayırlı District. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 11(2):19-26
 • Soyak A, Soysal Mİ, Gürcan EK. 2007. In Investigation of Structural Properties of Dairy Enterprises and Morphologic Characteristics of Black and White Cattle in Tekirdag Province. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 4 (3):297-305
 • SPSS, 2004. SPSS for Windows, Release 13.0. SPSS Inc., Chicago, IL. USA.
 • Şahin K. 2001. A Research on Structural Features and Marketing of Dairy Farms in Kayseri Province. Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 11(1): 79-86.
 • Şahin O. 2000. The structure of cattle production of Bolu province. Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences, PhD Thesis (Not Printed).
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H. 2012. The Structural Features of Cattle Farms in Muş Province. Fırat University Veterinary Journal of Health Sciences, 26(1), 09-16
 • Tatar AM. 2007. Structures and Problems of Daıiy Cattle Farms Ii Association with Cattle Breeders’ Union in Ankara and Aksaray Province. Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences, PhD Thesis (Not Printed).
 • Tugay A, Bakır G. 2009. The Structural Features of Dairy Cattle Farms in Giresun Province. Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, 40(1), 37-47.
 • TÜİK: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr. (17.07.2021)
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Zootechny (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Rıdvan Koçyiğit 0000-0001-9979-0804

Mete Yanar 0000-0002-5311-5675

Recep Aydın 0000-0001-9319-9319

Veysel Fatih Özdemir 0000-0003-3035-7695

Abdulkerim Diler 0000-0001-7958-6179

Ahmet Yılmaz 0000-0002-6305-2858

Publication Date July 1, 2022
Submission Date August 11, 2021
Published in Issue Year 2022 Volume: 63 Issue: 1

Cite

APA Koçyiğit, R., Yanar, M., Aydın, R., Özdemir, V. F., et al. (2022). Structural Characteristics of Dairy Cattle Enterprises in Central County of Ağrı Province: Milking Management Practices. Hayvansal Üretim, 63(1), 1-6. https://doi.org/10.29185/hayuretim.981587


26405

Creative Commons License Journal of Animal Production is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

264072640626408  26409 26410  2639926411 26412 26413 26414 26415