Journal of Nursing Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2636-8439 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Adnan Menderes University |


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı tarafından, Hemşirelik Bilimi Dergisi ilk sayısı 2018 Mayıs ayında yayınlanmıştır. Hakemli bir dergidir. Yılda üç kez yayınlanan derginin dili Türkçe'dir. Özet bölümü, Türkçe ve İngilizce olarak yazılır. Sağlık ve Hemşirelik alanında yapılan deneysel ve klinik araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildiriler ve editöre mektup türünden yazılara yer verilmektedir. Açık erişimli dergi olup, herhangi bir ücretlendirme politikası yoktur. 

Hemşirelik Bilimi Dergisi, yayınları ve yayın süreçleri, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Medikal Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) yönergelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Journal of Nursing Science

e-ISSN 2636-8439 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Adnan Menderes University |
Cover Image


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı tarafından, Hemşirelik Bilimi Dergisi ilk sayısı 2018 Mayıs ayında yayınlanmıştır. Hakemli bir dergidir. Yılda üç kez yayınlanan derginin dili Türkçe'dir. Özet bölümü, Türkçe ve İngilizce olarak yazılır. Sağlık ve Hemşirelik alanında yapılan deneysel ve klinik araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildiriler ve editöre mektup türünden yazılara yer verilmektedir. Açık erişimli dergi olup, herhangi bir ücretlendirme politikası yoktur. 

Hemşirelik Bilimi Dergisi, yayınları ve yayın süreçleri, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Medikal Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) yönergelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Hemşirelik Bilimi Dergisi Yönerge