Year 2015, Volume , Issue 2, Pages 1 - 21 2015-12-30

BENLİK AYNASINDA ŞEYH GÂLİB’İN İDDİÂLARI

Abdülkadir DAĞLAR [1]


Dîvân şâirleri şâirlikleriyle ilgili övünmelerini (tefahhur/temeddüh) genelde gazellerin mahlas beyitlerinde, kasîdelerin fahriyye bölümlerinde, mesnevîlerin hâtime kısımlarında yapar, kimi zaman da övünmek için müstakil şiirler yazarlar. Şeyh Gâlib de poetik eserlerinde övünmelerini bu çerçevede gerçekleştirir. Sûfî şâir kimliğiyle bilinen Gâlib’in, yaratılışından kaynaklanan iddiâlı duruşu onun edebî hayâtında olduğu gibi özel hayâtında da, hattâ dervîşlik hayâtında bile, kendisini göstermektedir. Gâlib’in, Dîvân’ındaki şiirlerinin yanında Hüsn ü Aşk mesnevîsinde de dikkati çeken poetik iddiâlı duruşunun sadece dîvân şiiri fahriyye geleneğinden kaynaklanmadığı, onun şahsî ahlâkî özelliklerinin bunda önemli rolü olduğu dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Gâlib’in eserlerinden örnek metinler ile edebiyat târihinin verdiği bilgiler ışığında, onun söz meydânındaki poetik benliği ile özel hayâtındaki beşerî ilişkilerine de etki eden iddiâlı duruşu ele alınacaktır.

Dîvân Şiiri, Fahriyye, Şeyh Gâlib, Benlik İddiâsı
  • ‘Alî Enver. (1309), Semâ‘-hâne-yi Edeb, Âlem Matba‘ası, İstanbul.
Journal Section MAKALELER
Authors

Author: Abdülkadir DAĞLAR

Dates

Publication Date : December 30, 2015

Bibtex @research article { hikmet283361, journal = {Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)}, issn = {2458-8636}, eissn = {2458-8636}, address = {}, publisher = {Ahmet TANYILDIZ}, year = {2015}, volume = {}, pages = {1 - 21}, doi = {}, title = {BENLİK AYNASINDA ŞEYH GÂLİB’İN İDDİÂLARI}, key = {cite}, author = {DAĞLAR, Abdülkadir} }
APA DAĞLAR, A . (2015). BENLİK AYNASINDA ŞEYH GÂLİB’İN İDDİÂLARI. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) , (2) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hikmet/issue/26317/283361
MLA DAĞLAR, A . "BENLİK AYNASINDA ŞEYH GÂLİB’İN İDDİÂLARI". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2015 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hikmet/issue/26317/283361>
Chicago DAĞLAR, A . "BENLİK AYNASINDA ŞEYH GÂLİB’İN İDDİÂLARI". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2015 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - BENLİK AYNASINDA ŞEYH GÂLİB’İN İDDİÂLARI AU - Abdülkadir DAĞLAR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - IS - 2 SN - 2458-8636-2458-8636 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) BENLİK AYNASINDA ŞEYH GÂLİB’İN İDDİÂLARI %A Abdülkadir DAĞLAR %T BENLİK AYNASINDA ŞEYH GÂLİB’İN İDDİÂLARI %D 2015 %J Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) %P 2458-8636-2458-8636 %V %N 2 %R %U
ISNAD DAĞLAR, Abdülkadir . "BENLİK AYNASINDA ŞEYH GÂLİB’İN İDDİÂLARI". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) / 2 (December 2016): 1-21 .
AMA DAĞLAR A . BENLİK AYNASINDA ŞEYH GÂLİB’İN İDDİÂLARI. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2015; (2): 1-21.
Vancouver DAĞLAR A . BENLİK AYNASINDA ŞEYH GÂLİB’İN İDDİÂLARI. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2015; (2): 21-1.