Year 2018, Volume , Issue 8, Pages 84 - 106 2018-04-30

ATFÎ AHMED EFENDİNİN BİR MECMÛADA YER ALAN ŞİİRLERİ

Hasan EKİCİ [1]


Atfî Ahmed Efendi, 18. yüzyıl klasik Türk edebiyatı şair ve şârihlerinden biridir. Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda Atfî’nin hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Atfî’nin kaleme aldığı manzum sözlük şerhi olan Şerh-i Tuhfe adlı eserden hareketle, 17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilmektedir. Bazı biyografik kaynaklarda Atfî’nin şiirlerinden bahsedilse de divan sahibi olduğuna dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Atfî’nin Millet Kütüphanesi 663 numaralı mecmûada yer alan şiirlerine bakıldığında, âşıkane şiir tarzında yazdığı görülmektedir.

Edebiyat tarihlerinin yazılmasında mecmûalardaki şiir ve şairlerin dikkatle gözden geçirilmesi oldukça önemlidir. Birer antoloji niteliği taşıyan mecmûalarda bilinen şairlerin yeni şiirlerine rastlanıldığı gibi bazı şiirlerine sadece şiir mecmûalarında rastladığımız adı bilinmeyen şairlerle de karşılaşmak mümkündür. Bu bağlamda mecmûalar, klasik Türk edebiyatının kırk ambarlarıdır. Söz konusu mecmûalardan biri de Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum Eserler 663 arşiv numaralı mecmûadır. Bu mecmûada Atfî’ye ait 21 matla/müfred ve 1 mısra ile 11 gazel bulunmaktadır.

Çalışmamızda Atfî’nin bahsedilen mecmûada yer alan şiirlerinin kısa bir değerlendirilmesi yapılacak, bu şiirlerin çeviri yazılı metni verilecektir. Bu çalışmayla edebiyat tarihi ve Atfî ile ilgili çalışmalara bir nebze de olsa katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Klasik Türk şiiri, Bosnalı Atfî Ahmed Efendi, mecmûa
 • Atfî Ahmed Efendi, İstanbul Millet Ktp. Alî Emirî Lgt. No: 258.
 • Atfî Ahmed Efendi, Konya İl Halk Ktp., F.N. Uzluk, No: 6886.
 • Millet Kütüphanesi AEME 663 Numaralı Mecmûa.
 • Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl). (1985), İsmail, Beliğ, Nuhbetü'l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü'l-Eş'âr. Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Aynur Hatice, Çakır Müjgan, Koncu Hanife, Kuru Selim S, Özyıldırım Ali Emre. (2014), Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı, Turkuaz Yayınları, İstanbul.
 • Devellioğlu, Ferit. (1997), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Ekici, Hasan. (2017), Bosnalı Atfî Ahmed Efendi’nin Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî’si, (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Dizin). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Adıyaman.
 • Ergun, Sadeddin Nüzhet. (1936), Türk Şairleri. C.2. Suhulet Kütüphanesi Yayınları, İstanbul.
 • Gıynaş, Kamil Ali. (2011), “Şiir Mecmûaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası”. Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi. S. 25, 245-260.
 • İçli, Ahmet (2016). “Fâsih’in Yeni Türkçe Şiirleri”. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 2(1), 189-204.
 • İpekten, Haluk. (1999), Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergah Yayınları, İstanbul.
 • Kesik Beyhan, Pehlivan Zehra, Şengül Emre. (2015), “Bir Şiir Mecmûasından Hareketle Muhibbî’nin Yayımlanmamış Şiirleri”, International Journal of Language Academy, Sayı: 3/1, s. 361-373.
 • Köksal, M.Fatih. (2016), Yâ Kebîkeç Mecmûalar Arasında, Kesit Yayınları, İstanbul.
 • Ünver, İsmail. (1993), "Çeviri Yazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler". Türkoloji Dergisi XI (1), 51-89.
 • http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, (30.12.2017).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section ARAŞTIRMA MAKALESİ
Authors

Orcid: 0000-0003-2004-1371
Author: Hasan EKİCİ (Primary Author)
Institution: Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

Bibtex @research article { hikmet396471, journal = {Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi}, issn = {2458-8636}, eissn = {2458-8636}, address = {}, publisher = {Ahmet TANYILDIZ}, year = {2018}, volume = {}, pages = {84 - 106}, doi = {10.28981/hikmet.396471}, title = {ATFÎ AHMED EFENDİNİN BİR MECMÛADA YER ALAN ŞİİRLERİ}, key = {cite}, author = {Ekici, Hasan} }
APA Ekici, H . (2018). ATFÎ AHMED EFENDİNİN BİR MECMÛADA YER ALAN ŞİİRLERİ . Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi , (8) , 84-106 . DOI: 10.28981/hikmet.396471
MLA Ekici, H . "ATFÎ AHMED EFENDİNİN BİR MECMÛADA YER ALAN ŞİİRLERİ" . Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi (2018 ): 84-106 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hikmet/issue/36700/396471>
Chicago Ekici, H . "ATFÎ AHMED EFENDİNİN BİR MECMÛADA YER ALAN ŞİİRLERİ". Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi (2018 ): 84-106
RIS TY - JOUR T1 - ATFÎ AHMED EFENDİNİN BİR MECMÛADA YER ALAN ŞİİRLERİ AU - Hasan Ekici Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28981/hikmet.396471 DO - 10.28981/hikmet.396471 T2 - Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 106 VL - IS - 8 SN - 2458-8636-2458-8636 M3 - doi: 10.28981/hikmet.396471 UR - https://doi.org/10.28981/hikmet.396471 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi ATFÎ AHMED EFENDİNİN BİR MECMÛADA YER ALAN ŞİİRLERİ %A Hasan Ekici %T ATFÎ AHMED EFENDİNİN BİR MECMÛADA YER ALAN ŞİİRLERİ %D 2018 %J Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi %P 2458-8636-2458-8636 %V %N 8 %R doi: 10.28981/hikmet.396471 %U 10.28981/hikmet.396471
ISNAD Ekici, Hasan . "ATFÎ AHMED EFENDİNİN BİR MECMÛADA YER ALAN ŞİİRLERİ". Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi / 8 (April 2018): 84-106 . https://doi.org/10.28981/hikmet.396471
AMA Ekici H . ATFÎ AHMED EFENDİNİN BİR MECMÛADA YER ALAN ŞİİRLERİ. Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi. 2018; (8): 84-106.
Vancouver Ekici H . ATFÎ AHMED EFENDİNİN BİR MECMÛADA YER ALAN ŞİİRLERİ. Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi. 2018; (8): 84-106.
IEEE H. Ekici , "ATFÎ AHMED EFENDİNİN BİR MECMÛADA YER ALAN ŞİİRLERİ", Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi, no. 8, pp. 84-106, Apr. 2018, doi:10.28981/hikmet.396471