Review
BibTex RIS Cite

Güncel Bilgiler Işığında Taktik Muharebe Yaralı Bakımı

Year 2022, Volume: 4 Issue: 3, 123 - 128, 29.10.2022
https://doi.org/10.52827/hititmedj.1099875

Abstract

Taktik Muharebe Yaralı Bakımı, 1996 yılında ilk ele alınan ve sivil tıbbi müdahale algoritmalarından oldukça önemli farklılıklar gösteren bir tıbbi müdahale şeklidir. Silahlı çatışma alanlarında yapılıyor olması, bu algoritma değişikliklerini hem özel hem de gerekli kılar. Harp şartları ve yerel imkânlardaki sınırlılıklar ile tahliyede yaşanabilecek aksaklıklar, yapılabilecek tedavi seçeneklerini sivil yaralanma algoritmalarının dışına çıkarmıştır. Taktik Muharebe Yaralı Bakımı Algoritmaları 1996 yılı sonrası 2003, 2015 ve 2021 yılları arasında her yıl güncellenmiştir. Vietnam, Irak ve Afganistan savaşlarında elde edilen veriler ışığında düzenlenen bu güncellemeler sahadaki personelin eğitilmesi suretiyle hayata geçmektedir. Çatışma altında ölümlerin önemli bir kısmının bu algoritmaların uygulanması ile önlenebileceği gösterilmiştir. Askeri hastanelerin artık faal olmadığı ülkemizde Askeri Hekim sayısı da son yıllarda artış göstermesine rağmen, istenilen sayıda değildir. Yurdumuzda karşılaşılan sağlık hadiselerinde sivil sağlık personeli ile desteklenmekte ise de harp alanlarında bu hekimlerden faydalanma oranları kısıtlıdır. Sağlık personeli olmayan silahlı personelin tıbbi müdahaleleri uygulamaları ile ilgili olan hukuki ve idari boşluk 22.03.2016 tarih ve 29661 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelin Sağlık Personeli Yokluğunda Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmelik” ile giderilmiştir. Bu personelin “Taktik Muharebe Yaralı Bakımı” eğitimi, çatışma alanındaki ölüm riskini azaltmada en önemli etken olacaktır. Ayrıca Askeri Hasar Kontrol Resüsitasyonunu da içeren tıbbi ilaç ve malzemelerdeki gelişim ve ilerlemeler, yaralanma sonrası ölüm insidansını azaltmada daha da etkin rol oynayacaktır.

Supporting Institution

YOK

Project Number

Yok

Thanks

Sayın Editör ve Hakemlere emekleri için teşekkür ederiz.

References

 • Drew B, Montgomery HR, Butler FK Jr. Tactical Combat Casualty Care (TCCC) Guidelines for Medical Personnel: 05 November 2020. J Spec Oper Med. 2020 Winter; 20 (4): 144-151. PMID: 33320328. NEAMT, 2020 Guide Update.
 • Department of Defense. U.S. Army Medical Department Center and School Fort Sam Houston, Texas 78234-6100. Tactical Combat Casualty Care and Wound Treatment Subcourse (Md0554) Edition 200, Skyhorse Publishing, 2016.
 • Karaca MA. Tactical Medicine. Anatolian Journal of Emergency Medicine. 2018; 1 (1); 24-28.
 • Savage E, Forestier C, Withers N, Tien H, Pannell D. Tactical combat casualty care in the Canadian Forces: lessons learned from the Afghan war. Canadian Journal of surgery. Journal Canadien de Chirurgie. 2011; 54 (6): 118-23. DOI: 10.1503/cjs.025011. PMID: 22099324; PMCID: PMC3322653 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22099324/.
 • Fix S. Florida’s Premier Provider of Quality Medical Training Programs, PHTLS Preparation Packet 9th Edition, Florida. Florida’s Premier Provider of Quality Medical Training Program. Web site. Available at: phtls-9th-edition-prep-packets-2019a.pdf (emcmedicaltraining.com). (Erişim Tarihi 16 Eylül 2021)
 • Butler F. Center for Army Lessons Learned, Tactical Combat Casualty Care Handbook, No: 17-13. Version 5 ed, CALL publications, 2017.
 • Montgomery HR. Tactical Combat Casualty Care quick reference guide, First edition. Joint Trauma System (JTS) / Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC) publishing. USA, 2017. ISBN: 978-0-692-90697-2.
 • Kragh JF Jr, Walters TJ, Baer DG, et al. Survival with emergency tourniquet use to stop bleeding in major limb trauma. Ann Surg. 2009; 249 (1): 1-7.
 • Kragh JF Jr, Walters TJ, Baer DG, et al. Practical Use of Emergency Tourniquets to Stop Bleeding in Major Limb Trauma. The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care. 2008; 64 (2), 38-50.
 • Cap PA, Gurney J, Spinella PC et al. Damage Control Resuscitation (CPG ID:18), Joint Trauma System Clinical Practice Guideline (JTS CPG) Web site. Available at: https://learning-media.allogy.com/api/v1/pdf/8df9f203-0227-4478-9b88-d9c96c2ad310/contents. (Erişim Tarihi 16 Eylül 2021)

Tactical Combat Casualty Care in the Light of Current Information

Year 2022, Volume: 4 Issue: 3, 123 - 128, 29.10.2022
https://doi.org/10.52827/hititmedj.1099875

Abstract

Tactical Combat Casualty Care is a medical intervention that was first addressed in 1996 and differed significantly from civilian medical response algorithms. The fact that it is done in armed conflict areas makes this algorithm changes necessary. Both the war environment with the limitations in local facilities and the possible problems in evacuation has taken out possible treatment options from civilian injury algorithms. Tactical Combat Casualty Care Algorithms were updated at 1996, 2003, and 2015-2021. These updates, organized in the light of the data obtained from the Vietnam, Iraq and Afghanistan Wars, are announced by training the personnel in the field. It has been shown that many deaths under conflict could be prevented by applying these algorithms. In our country where military hospitals are no longer active, the number of military physicians is not at the desired number. Although it is supported by civilian health personnel, the rate of benefiting from them in warfare areas is limited. The legal and administrative gap related to the medical interventions of non-healthcare personnel was eliminated with the "Regulation on Emergency Medical Interventions Authorized by Non-Healthcare Personnel to Perform in the Absence of Health Personnel" published in the Official Gazette dated 22.03.2016 and numbered 29661. "Tactical Combat Casualty Care" training of these personnel will be the most important factor in reducing the risk of death in the conflict area. In addition, developments and advances in Military Damage Control Resuscitation medical drugs and supplies will play an even more effective role in reducing the incidence of death after injury.

Project Number

Yok

References

 • Drew B, Montgomery HR, Butler FK Jr. Tactical Combat Casualty Care (TCCC) Guidelines for Medical Personnel: 05 November 2020. J Spec Oper Med. 2020 Winter; 20 (4): 144-151. PMID: 33320328. NEAMT, 2020 Guide Update.
 • Department of Defense. U.S. Army Medical Department Center and School Fort Sam Houston, Texas 78234-6100. Tactical Combat Casualty Care and Wound Treatment Subcourse (Md0554) Edition 200, Skyhorse Publishing, 2016.
 • Karaca MA. Tactical Medicine. Anatolian Journal of Emergency Medicine. 2018; 1 (1); 24-28.
 • Savage E, Forestier C, Withers N, Tien H, Pannell D. Tactical combat casualty care in the Canadian Forces: lessons learned from the Afghan war. Canadian Journal of surgery. Journal Canadien de Chirurgie. 2011; 54 (6): 118-23. DOI: 10.1503/cjs.025011. PMID: 22099324; PMCID: PMC3322653 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22099324/.
 • Fix S. Florida’s Premier Provider of Quality Medical Training Programs, PHTLS Preparation Packet 9th Edition, Florida. Florida’s Premier Provider of Quality Medical Training Program. Web site. Available at: phtls-9th-edition-prep-packets-2019a.pdf (emcmedicaltraining.com). (Erişim Tarihi 16 Eylül 2021)
 • Butler F. Center for Army Lessons Learned, Tactical Combat Casualty Care Handbook, No: 17-13. Version 5 ed, CALL publications, 2017.
 • Montgomery HR. Tactical Combat Casualty Care quick reference guide, First edition. Joint Trauma System (JTS) / Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC) publishing. USA, 2017. ISBN: 978-0-692-90697-2.
 • Kragh JF Jr, Walters TJ, Baer DG, et al. Survival with emergency tourniquet use to stop bleeding in major limb trauma. Ann Surg. 2009; 249 (1): 1-7.
 • Kragh JF Jr, Walters TJ, Baer DG, et al. Practical Use of Emergency Tourniquets to Stop Bleeding in Major Limb Trauma. The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care. 2008; 64 (2), 38-50.
 • Cap PA, Gurney J, Spinella PC et al. Damage Control Resuscitation (CPG ID:18), Joint Trauma System Clinical Practice Guideline (JTS CPG) Web site. Available at: https://learning-media.allogy.com/api/v1/pdf/8df9f203-0227-4478-9b88-d9c96c2ad310/contents. (Erişim Tarihi 16 Eylül 2021)
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Clinical Sciences
Journal Section Review
Authors

Ecem Kalemoglu 0000-0002-6312-0048

Murat Kalemoglu 0000-0003-3948-1553

Project Number Yok
Publication Date October 29, 2022
Submission Date April 7, 2022
Acceptance Date June 15, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 3

Cite

AMA Kalemoglu E, Kalemoglu M. Güncel Bilgiler Işığında Taktik Muharebe Yaralı Bakımı. Hitit Medical Journal. October 2022;4(3):123-128. doi:10.52827/hititmedj.1099875