e-ISSN: 2687-4717
Founded: 2019
Period: Tri-quarterly
Publisher: Hitit University
Cover Image
       

Hitit Medical Journal, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin süreli bilimsel yayın organıdır.

Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır.

Yılda üç sayı olarak (Şubat, Haziran ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Makale gönderim, değerlendirme ve yayınlama işlemleri ücretsizdir.

2022 - Volume: 4 Issue: 3

Letter to Editor

11. Tele-tıp Uygulamaları

Research Article

Posterior segment optical coherence tomography findings in patients with COVID-19

Case Report

A Case Of Late-onset Warfarin Induced Skin Necrosis Resulting In Mortality

Review

Opioid Kullanım Bozukluğu arındırma sürecinde ağrının yönetimi: Konfor Kuramı ve Nörobilim temelinde bir yaklaşım

Clinical Research

Psikiyatri Polikliniği’ne Başvuran Hasta ve Hasta Yakınlarında Bilişsel Davranışçı Terapi Hakkında Temel Bilgi Düzeyi ve Tutumun Araştırılması: Tanımlayıcı Bir Çalışma

Research Article

Bir Üniversite Hastanesinde Dışkı Örneklerinde Çalışılan Multipleks Pcr Bakteri Paneli Değerlendirilmesi

Research Article

Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi

Research Article

Headache, Anxiety And Depression In Patients With Vaginismus

Case Report

Postmenopozal Bir Kadında Dev Endometriyal Polip

Clinical Research

Vitamin D deficiency and pregnancy outcome: Does it have a role in preeclampsia etiology?

Research Article

Elektif Cerrahi Operasyon Planlanan Hastalarda Preoperatif Anksiyete Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi İle İlişkisi

Clinical Research

Azot Protoksitsiz Düşük Akımlı Desfluran Anestezisinde Remifentanil Ve Fentanil İnfüzyonlarının Hemodinamik Değişiklikler Ve Derlenme Koşulları Açısından Karşılaştırılması
hmj@hitit.edu.tr