e-ISSN: 2687-4717
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Hitit Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Hitit Medical Journal, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin süreli bilimsel yayın organıdır.

Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır.

Yılda üç sayı olarak (Şubat, Haziran ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Makale gönderim, değerlendirme ve yayınlama işlemleri ücretsizdir.

2022 - Cilt: 4 Sayı: 3

Editöre Mektup

11. Tele-tıp Uygulamaları

Araştırma Makalesi

Posterior segment optical coherence tomography findings in patients with COVID-19

Olgu Sunumu

Postmenopozal Bir Kadında Dev Endometriyal Polip

Olgu Sunumu

A Case Of Late-onset Warfarin Induced Skin Necrosis Resulting In Mortality

Derleme

Opioid Kullanım Bozukluğu arındırma sürecinde ağrının yönetimi: Konfor Kuramı ve Nörobilim temelinde bir yaklaşım

Klinik Araştırma

Psikiyatri Polikliniği’ne Başvuran Hasta ve Hasta Yakınlarında Bilişsel Davranışçı Terapi Hakkında Temel Bilgi Düzeyi ve Tutumun Araştırılması: Tanımlayıcı Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

Bir Üniversite Hastanesinde Dışkı Örneklerinde Çalışılan Multipleks Pcr Bakteri Paneli Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi
hmj@hitit.edu.tr