e-ISSN: 2687-4717
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Hitit Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Hitit Medical Journal, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır.

Derginin yayın ilkeleri bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır.

Yılda üç sayı (Şubat, Haziran ve Ekim aylarında) yayımlanır.

Derginin yayın dilleri Türkçe ve İngilizce'dir.

Makale gönderme, değerlendirme ve yayınlama ücretsizdir.

2023 - Cilt: 5 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

The Effects of Religious Belief Level and Psychological Resilience on the Severity of Fibromyalgia Symptoms

Klinik Araştırma

The effect of vitamin D levels on eradication rates of Helicobacter pylori infection

Araştırma Makalesi

The Effect of Shoulder Pain on Sleep Quality

Olgu Sunumu

Extrahepatic Intra-abdominal Hydatid Cyst Detected Incidentally After Trauma: A Case Report

Araştırma Makalesi

Can HCG MoM Ratio Predict Preeclampsia?

Klinik Araştırma

65 Yaş Üstü Hastalarda Abdominal Aort Anevrizması'nın Endovasküler Tamirinin Orta Dönem Sonuçları