e-ISSN: 2687-4717
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Hitit Üniversitesi
hmj@hitit.edu.tr