Hakemler İçin Bilgilendirme

'Hitit Medical Journal' a gelen bilimsel çalışmalar 'Dergi yazım kuralları' ve 'İntihal Programı taraması' ön kontrolünden geçtikten sonra bilimsel değerlendirme için birbirinden bağımsız, farklı kurumlarda çalışan, alanında yetkin, yazarlarla çıkar çatışması olmayan hakemlere yönlendirilir. Hakemler için bilimsel çalışmayı değerlendirme süresi '15 gün' dür. Bu süre editörün tasarrufuyla '7 gün' daha uzatılabilir.

Hakemler çalışmayı değerlendirirken 'Makale Değerlendirme Formu'nu kullanmalıdırlar. Bu form makale ile birlikte otomatik olarak gönderilmektedir. Doldurulması zorunludur. 

Hakemler eğer makale için revizyon isterlerse bu yazarlara iletilir. Makalenin revize edilmiş hali 2. değerlendirmede hakeme 2 dosya (Revize edilmiş makale dosyası, hakemlere cevap dosyası) halinde gönderilir. 

Alan Editörü ve Hakemlerin Dikkate Alması Gereken Etik Kurallar

Alan editörü ve hakem bilimsel bir araştırma yazısı değerlendirirken etik olarak aşağıda yer alan kuralları mutlaka dikkate alması gerekmektedir. 

1- Tüm etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

2- Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

3- Dergimize gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmaktadır. Hakemin değerlendirme yaparken bu standartları gözetmesi gerekir.

4- Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

hmj@hitit.edu.tr