Hakkında

Hitit Medical Journal, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır.

Derginin yayın ilkeleri bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır.

Yılda üç sayı (Şubat, Haziran ve Ekim aylarında) yayımlanır.

Derginin yayın dilleri Türkçe ve İngilizce'dir.

Makale gönderme, değerlendirme ve yayınlama ücretsizdir.