Amaç ve Kapsam

Hitit Medical Journal dergisinin amacı, bilimsel öneme sahip yüksek kaliteli yayınlar yayınlayarak bilime katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, sağlık bilimlerinde temel veya klinik bilimler ile ilgili tüm alanlarda özgün araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır. Hitit Medical Journal, ilgili tüm alanlarında makaleler yayınlamayı amaçlayan, bağımsız, çift kör hakemli, açık erişimli yayın yapan bir dergidir. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri kapsamalıdır. Hitit Medical Journal gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Uygunluğunu değerlendiren Hitit Medical Journal Editör Kurulu üyeleri, daha sonra her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Baş Editöre aittir. Hitit Medical Journal Dergisi’nin Yayın Kurulu, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uymayı taahhüt eder.

Konu Kategorisi: Sağlık Bilimleri
Bilim Alanı: Alerji, Anatomi, Anesteziyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Kardiyovasküler Sistem & Kardiyoloji, Hücre Biyolojisi, Yoğun Bakım Tıbbı, Dermatoloji, Acil Tıp, Endokrinoloji ve Metabolizma, Gastroenteroloji & Hepatoloji, Genel ve Dahili Tıp, Genetik & Kalıtım, Geriatri & Gerontoloji, Hematoloji, İmmünoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Tamamlayıcı Tıp, Adli Tıp, Tıp Etiği, Mikrobiyoloji, Mikoloji, Nörobilim & Nöroloji, Obstetrik & Jinekoloji, Onkoloji, Oftalmoloji, Ortopedi, Otorinolaringoloji, Parazitoloji, Patoloji, Pediatri, Farmakoloji, Fizyoloji, Psikiyatri, Halk Sağlığı, Radyoloji & Nükleer Tıp, Rehabilitasyon, Reprodüktif Biyoloji, Solunum Sistemi, Romatoloji, Cerrahi, Toksikoloji, Transplantasyon, Üroloji & Nefroloji, Viroloji
Anahtar Kelimeler: Tıp, Sağlık bilimleri, Cerrahi

Yayın Dili
Tam Metin Yayın Dili:
• Birincil Dil: Türkçe
• İkincil Dil: İngilizce
İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:
• Makale Başlığı: Türkçe & İngilizce
• Yazar Adı: Türkçe & İngilizce
• Yazar Adresi: Türkçe & İngilizce
• Anahtar Kelimeler: Türkçe & İngilizce
• Kaynakça: Türkçe & İngilizce
Tam Metin: Türkçe veya İngilizce

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Okur Kitlesi
Hedef okuyucu kitlesi; sağlığın her alanı ile ilgili meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri ve bu alanla ilgili öğrencileridir. Sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Ücret Politikası
Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Hitit Medical Journal dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Hitit Medical Journal dergisinin tüm giderleri Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından karşılanmaktadır.

Telif Hakkı
Hitit Medical Journal Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Hitit Medical Journal tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Makalelerin Özgünlüğü
Hitit Medical Journal, daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez. 


Yayımlanma Ayları
Şubat Haziran Ekim