Amaç ve Kapsam

Hitit Medical Journal, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin süreli bilimsel yayın organıdır. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yılda üç sayı olarak (Şubat, Haziran ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır.

Hitit Medical Journal'a gönderilen tüm makaleler ilgili alan editörü ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu bilimsel çalışmalar 'Dergi yazım kuralları' ve 'İntihal Programı taraması' ön kontrolünden geçtikten sonra bilimsel değerlendirme için birbirinden bağımsız, farklı kurumlarda çalışan, alanında yetkin, yazarlarla çıkar çatışması olmayan hakemlere yönlendirilir.
Makalelerin değerlendirilmesinde ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınır.

Yayınlanan makalelerin tam metinlerine erişim ücretsizdir. Tüm makaleler 'intihal programı' ile taranarak intihal oranı belirlenir. İntihal oranı belli bir oranın üstünde olan makalelerin dergide yayınlanmasına izin verilmez. 

Hitit Medical Journal'ın içeriği, Sağlık Bilimleri’nin değişik disiplinlerinde yapılmış araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu, editöre mektup, cerrahi teknik ve orijinal görüntü başlıklarında tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmaları aktararak bilim dünyasına katkıda bulunmayı ve farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.hmj@hitit.edu.tr