Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ABAD KARARLARI IŞIĞINDA VE BREXIT SONRASI SÜREÇTE BİRLEŞİK KRALLIK – KKTC TİCARİ İLİŞKİLERİNİ BEKLEYEN FIRSATLAR VE ZORLUKLAR

Year 2022, Volume: 19 Issue: 50, 1 - 17, 30.12.2022

Abstract

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)’nın başlıca görevi, Avrupa Birliği (AB)’ndebirlik kurallarının hukukiliğini incelemek ve AB Hukukunun aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. Bu çerçevede 1994 yılında SP Anastasiou Limited ve 12 diğer Kıbrıslı Rum narenciye üretici ve ihracatçısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) menşeli ürünlere karşı Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi nezdinde açmış olduğu dava ABAD'a taşınmış ve alınan kararlar sonucunda KKTC'nin başta Birleşik Krallık olmak üzere, AB ülkeleri ile ticari ilişkileri olumsuz etkilenmiştir. Bununla birlikte Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması KKTC ile ticari ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada ABAD kararları sonrası yaşanan hukuki süreçler ve Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının KKTC ile ticari ilişkilerinin geleceği açısından nasıl bir anlam teşkil edeceği irdelenmiştir. Çalışmanın bulguları Brexit’in KKTC için 2 temel fırsat sunduğuna, bunların ilkinin KKTC’nin Türkiye-Birleşik Krallık ticaret anlaşmasına dolaylı olarak dahil edilmesi, diğerinin ise adada 2004 yılında uygulamaya konan “Yeşil Hat Tüzüğü” ilkeleri doğrultusunda ve Türkiye’nin de siyasi desteğiyle KKTC’nin Birleşik Krallık ile benzer bir ticaret ilişkisi kurması olasılığına işaret etmektedir. ABAD kararları KKTC – Birleşik Krallık ticari ilişkilerinde bazı fırsatlar sunmakla birlikte, Brexit sonrası süreçte, ticari ilişkileri bekleyen zorluklar da bu çalışmada ele alınmıştır.

References

 • Alter, K. (2005). Avrupa Adalet Divanı.D. Desmon (Ed.),Avrupa Birliği Ansiklopedisi(1. Cilt), İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Alyanak, S. (2014). Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Teşkilatlanması. Ankara Barosu Dergisi, (3), 251- 282.
 • Aran, L. (2022). Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararları Işığında Kıbrıs Sorunu (TEPAV Rapor).https://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/latif_aran_kibris.pdf (Erişim Tarihi: 15.01.2022)
 • Arıklı, E. (2022). Türkiye'nin İngiltere ile İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmasından Faydalanabiliriz.https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n361798-erhan-arikli-turkiyenin-ingiltere-ile-imzaladigi-serbest-ticaret-anlasmasindan-faydalanabiliriz (Erişim Tarihi: 10.02.2022)
 • Boyraz, M. ve İstikbal D. (2021). Türkiye-İngiltere İlişkilerinde Yeni Fırsatlar.https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-ingiltere-iliskilerinde-yeni-firsatlar/2101552 (Erişim Tarihi: 17.01.2022)
 • Bozkurt, E., Özcan, M. ve Köktaş, A. (2004). Avrupa Birliği Hukuku. İstanbul: Asil Yayınevi.
 • Brexit: Northern Cyprus (2022).https://hansard.parliament.uk/Lords/2017-09-14/debates/D8687D2D-BA6F-4270-95C1-79F37D56ADB6/BrexitNorthernCyprus (Erişim Tarihi: 20.01.2022)
 • Dinan, D. (2009). Avrupa Birliği Tarihi(2. Baskı). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Featherstone, K. (2005). Kıbrıs.D. Desmon (Ed.),Avrupa Birliği Ansiklopedisi(2. Cilt), İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • George, S. (2005). Birleşik Krallık.D. Desmon (Ed.),Avrupa Birliği Ansiklopedisi(1. Cilt), İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Günuğur, H. (2007). Avrupa Birliği Hukuk Düzeni. Ankara: Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi.
 • Gürsoy, Y. (2019). Türkiye-Birleşik Krallık-AB İlişkilerinde Siyasi ve Ekonomik Riskler ve Fırsatlar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Raporu.https://publications.aston.ac.uk/id/eprint/40374/1/turkiye_birlesik_krallik_ab_iliskilerinde_siyasi_ve_ekonomik_riskler_ve_firsatlar.pdf (Erişim Tarihi: 10.03.2022)
 • İngiltere’den 7 maddelik Kıbrıs Planı (2022).https://www.yeniduzen.com/ingiltereden-7-maddelik-kibris-plani-136914h.htm (Erişim Tarihi: 10.03.2022)
 • Judgment of the Court of 15 July(1964). FlaminioCosta v E.N.E.L. Reference for a preliminaryruling: Giudiceconciliatoredi Milano, Italy, Case 6-64.
 • Judgment of the Court of 20 February(1979). Rewe-Zentral AG v BundesmonopolverwaltungfürBranntwein. - Reference for a preliminaryruling: HessischesFinanzgericht, Germany, Measuresheaving an effectequivalenttoquantitativerestrictions, Case 120/78.
 • Judgment of the Court of 4 July(2000). Regina v Minister of Agriculture, FisheriesandFood, exparteS.P. Anastasiou (Pissouri) LtdandOthers. Reference for a preliminaryruling: House of Lords, United Kingdom, Directive 77/93/EEC,Issue of phytosanitarycertificatesby a non-membercountryotherthanthecountry of origin of theplants, Produceoriginating in thepart of Cyprustothenorth of the United Nations BufferZone, Case C-219/98.
 • Judgment of the Court of 5 February(1963).NVAlgemene Transport en ExpeditieOndernemingvanGend&Loos v NetherlandsInlandRevenue Administration, Reference for a preliminaryruling: Tariefcommissie,Pays-Bas, Case 26-62.
 • Judgment of the Court of 5 July(1994). TheQueen v Minister of Agriculture, FisheriesandFood, exparte S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltdandothers. Reference for a preliminaryruling: High Court of Justice, Queen'sBenchDivision, United Kingdom,EEC-CyprusAssociationAgreement, Directive 77/93/EEC,Non-recognition of movementandphytosanitarycertificatesoriginatingfromthepart of Cyprustothenorth of the United Nations BufferZone, Case C-432/92.
 • KKTC Ticaret Dairesi (2021). İhracat İstatistik Raporu.http://ticaret.gov.ct.tr/Portals/44/Raporlar/%C4%B0statistik/01%20Gdtr/01-ihr/IHRACAT-OCAK-EYLUL-2021.pdf?ver=2022-01-13-165215-417 (Erişim Tarihi: 15.03.2022)
 • Koutrakos, P. (2003). Legal Issues of EC-CyprusTradeRelations.The International andComparativeLawQuarterly, 52(2), 489–498.
 • LegislatingforBrexit: the Great Repeal Bill (2022). https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7793/CBP-7793.pdf (Erişim Tarihi: 15.01.2022)
 • Mathieu,J.L. (2006).Avrupa Birliği. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Order of the Court of 13 June(1991). Sunzest Europe BVandSunzestNetherlandsBV v Commission of theEuropeanCommunities. Inadmissibility, Case C-50/90,European Court Reports 1991 I-02917.
 • Özersay, K. (2004). Avrupa Birliği Normları ve AİHM Kararları Çerçevesinde Kuzey Kıbrıs.Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 3(2), 49-64.
 • Özkan, I. (2017), Tanınmamış Devletlerin Yasa, Hukuki İşlem Ve Kararlarının Tanınması. İstanbul: Oniki Levha Yayınları.
 • Reçber, K. (2018). Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri. Bursa: Dora Basım Yayın.
 • Sampson, T. (2020).EU trade is just as importanttothe UK as it was in 2016. Why?https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2020/05/28/eu-trade-is-just-as-important-to-the-uk-as-it-was-in-2016-why (Erişim Tarihi: 10.03.2022)
 • Tani, P. (2021).TheTurkishRepublic of NorthernCyprusand International TradeLaw. AsperReviewIIX, Int. Bus. &TradeLaw, https://journals.library.ualberta.ca/asperreview/index.php/asperreview/article/view/22/22 (Erişim Tarihi, 14.10.2021)
 • TC Ticaret Bakanlığı (2022). Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü.https://kuto.org.tr/site/assets/files/2714/ingiltere_sta_bilgilendirme.pdf (Erişim Tarihi: 20.02 2022)
 • TheQueen v Minister of Agriculture (2003).FisheriesandFood, exparteS.P. Anastasiou (Pissouri) Ltdandothers, C-140/02.
 • Topaloğlu, G. (2018). Avrupa Birliği’nden Ayrılma Hakkı ve Brexit Süreci.Türkiye Adalet Akademisi Dergisi,9(34), s.341- 365.
 • TradeandInvestmentFactsheet(2022).https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1055094/turkey-trade-and-investment-factsheet-2022-02-18.pdf (Erişim Tarihi: 20.02.2022)

UNITED KINGDOM – TRNC TRADE IN LIGHT OF ECJ RULINGS: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THE POST – BREXIT PERIOD

Year 2022, Volume: 19 Issue: 50, 1 - 17, 30.12.2022

Abstract

The main task of the Court of Justice of the European Union (CJEU) is to examine the legality of the rules of union in the European Union (EU) and to ensure that the European Union Law is interpreted and applied in the same way. In this context, the lawsuit filed by SP Anastasiou Limited and 12 other Greek Cypriot citrus producers and exporters in the United Kingdom Supreme Court against imports from the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) was brought before the CJEU, the outcome of which had an adverse impact on TRNC exports to EU countries. Nevertheless, the recent departure of the United Kingdom from the EU has once again raised expectations on the renewing of trade relations between the United Kingdom and the TRNC. This article examines the outcome of the Court’s decisions and reflects on the potential repercussions of the United Kingdom's departure from the EU for the future of United Kingdom - TRNC trade relations. The findings of the article show that Brexit offers 2 distinct opportunities for the TRNC, namely the indirect inclusion of the latter in the Turkey-United Kingdom trade deal or the initiation of a new trading relationship based on the principles of the “Green Line Regulations” that have been in place since 2004.While the CJEU decisions offer some opportunities in the TRNC - United Kingdom trade relations, the difficulties that await the TRNC - United Kingdom trade relations in the post-Brexit period are also discussed in this study.

References

 • Alter, K. (2005). Avrupa Adalet Divanı.D. Desmon (Ed.),Avrupa Birliği Ansiklopedisi(1. Cilt), İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Alyanak, S. (2014). Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Teşkilatlanması. Ankara Barosu Dergisi, (3), 251- 282.
 • Aran, L. (2022). Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararları Işığında Kıbrıs Sorunu (TEPAV Rapor).https://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/latif_aran_kibris.pdf (Erişim Tarihi: 15.01.2022)
 • Arıklı, E. (2022). Türkiye'nin İngiltere ile İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmasından Faydalanabiliriz.https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n361798-erhan-arikli-turkiyenin-ingiltere-ile-imzaladigi-serbest-ticaret-anlasmasindan-faydalanabiliriz (Erişim Tarihi: 10.02.2022)
 • Boyraz, M. ve İstikbal D. (2021). Türkiye-İngiltere İlişkilerinde Yeni Fırsatlar.https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-ingiltere-iliskilerinde-yeni-firsatlar/2101552 (Erişim Tarihi: 17.01.2022)
 • Bozkurt, E., Özcan, M. ve Köktaş, A. (2004). Avrupa Birliği Hukuku. İstanbul: Asil Yayınevi.
 • Brexit: Northern Cyprus (2022).https://hansard.parliament.uk/Lords/2017-09-14/debates/D8687D2D-BA6F-4270-95C1-79F37D56ADB6/BrexitNorthernCyprus (Erişim Tarihi: 20.01.2022)
 • Dinan, D. (2009). Avrupa Birliği Tarihi(2. Baskı). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Featherstone, K. (2005). Kıbrıs.D. Desmon (Ed.),Avrupa Birliği Ansiklopedisi(2. Cilt), İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • George, S. (2005). Birleşik Krallık.D. Desmon (Ed.),Avrupa Birliği Ansiklopedisi(1. Cilt), İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Günuğur, H. (2007). Avrupa Birliği Hukuk Düzeni. Ankara: Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi.
 • Gürsoy, Y. (2019). Türkiye-Birleşik Krallık-AB İlişkilerinde Siyasi ve Ekonomik Riskler ve Fırsatlar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Raporu.https://publications.aston.ac.uk/id/eprint/40374/1/turkiye_birlesik_krallik_ab_iliskilerinde_siyasi_ve_ekonomik_riskler_ve_firsatlar.pdf (Erişim Tarihi: 10.03.2022)
 • İngiltere’den 7 maddelik Kıbrıs Planı (2022).https://www.yeniduzen.com/ingiltereden-7-maddelik-kibris-plani-136914h.htm (Erişim Tarihi: 10.03.2022)
 • Judgment of the Court of 15 July(1964). FlaminioCosta v E.N.E.L. Reference for a preliminaryruling: Giudiceconciliatoredi Milano, Italy, Case 6-64.
 • Judgment of the Court of 20 February(1979). Rewe-Zentral AG v BundesmonopolverwaltungfürBranntwein. - Reference for a preliminaryruling: HessischesFinanzgericht, Germany, Measuresheaving an effectequivalenttoquantitativerestrictions, Case 120/78.
 • Judgment of the Court of 4 July(2000). Regina v Minister of Agriculture, FisheriesandFood, exparteS.P. Anastasiou (Pissouri) LtdandOthers. Reference for a preliminaryruling: House of Lords, United Kingdom, Directive 77/93/EEC,Issue of phytosanitarycertificatesby a non-membercountryotherthanthecountry of origin of theplants, Produceoriginating in thepart of Cyprustothenorth of the United Nations BufferZone, Case C-219/98.
 • Judgment of the Court of 5 February(1963).NVAlgemene Transport en ExpeditieOndernemingvanGend&Loos v NetherlandsInlandRevenue Administration, Reference for a preliminaryruling: Tariefcommissie,Pays-Bas, Case 26-62.
 • Judgment of the Court of 5 July(1994). TheQueen v Minister of Agriculture, FisheriesandFood, exparte S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltdandothers. Reference for a preliminaryruling: High Court of Justice, Queen'sBenchDivision, United Kingdom,EEC-CyprusAssociationAgreement, Directive 77/93/EEC,Non-recognition of movementandphytosanitarycertificatesoriginatingfromthepart of Cyprustothenorth of the United Nations BufferZone, Case C-432/92.
 • KKTC Ticaret Dairesi (2021). İhracat İstatistik Raporu.http://ticaret.gov.ct.tr/Portals/44/Raporlar/%C4%B0statistik/01%20Gdtr/01-ihr/IHRACAT-OCAK-EYLUL-2021.pdf?ver=2022-01-13-165215-417 (Erişim Tarihi: 15.03.2022)
 • Koutrakos, P. (2003). Legal Issues of EC-CyprusTradeRelations.The International andComparativeLawQuarterly, 52(2), 489–498.
 • LegislatingforBrexit: the Great Repeal Bill (2022). https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7793/CBP-7793.pdf (Erişim Tarihi: 15.01.2022)
 • Mathieu,J.L. (2006).Avrupa Birliği. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Order of the Court of 13 June(1991). Sunzest Europe BVandSunzestNetherlandsBV v Commission of theEuropeanCommunities. Inadmissibility, Case C-50/90,European Court Reports 1991 I-02917.
 • Özersay, K. (2004). Avrupa Birliği Normları ve AİHM Kararları Çerçevesinde Kuzey Kıbrıs.Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 3(2), 49-64.
 • Özkan, I. (2017), Tanınmamış Devletlerin Yasa, Hukuki İşlem Ve Kararlarının Tanınması. İstanbul: Oniki Levha Yayınları.
 • Reçber, K. (2018). Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri. Bursa: Dora Basım Yayın.
 • Sampson, T. (2020).EU trade is just as importanttothe UK as it was in 2016. Why?https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2020/05/28/eu-trade-is-just-as-important-to-the-uk-as-it-was-in-2016-why (Erişim Tarihi: 10.03.2022)
 • Tani, P. (2021).TheTurkishRepublic of NorthernCyprusand International TradeLaw. AsperReviewIIX, Int. Bus. &TradeLaw, https://journals.library.ualberta.ca/asperreview/index.php/asperreview/article/view/22/22 (Erişim Tarihi, 14.10.2021)
 • TC Ticaret Bakanlığı (2022). Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü.https://kuto.org.tr/site/assets/files/2714/ingiltere_sta_bilgilendirme.pdf (Erişim Tarihi: 20.02 2022)
 • TheQueen v Minister of Agriculture (2003).FisheriesandFood, exparteS.P. Anastasiou (Pissouri) Ltdandothers, C-140/02.
 • Topaloğlu, G. (2018). Avrupa Birliği’nden Ayrılma Hakkı ve Brexit Süreci.Türkiye Adalet Akademisi Dergisi,9(34), s.341- 365.
 • TradeandInvestmentFactsheet(2022).https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1055094/turkey-trade-and-investment-factsheet-2022-02-18.pdf (Erişim Tarihi: 20.02.2022)

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Murat TÜZÜNKAN This is me
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2173-2131
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


Mustafa ÇIRAKLI
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5758-644X
Türkiye


Erdi ŞAFAK
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4000-2468
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 19 Issue: 50

Cite

Bibtex @research article { hmkusbed1166078, journal = {Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2791-7789}, address = {Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Sökmen Kampüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Serinyol/Antakya-Hatay}, publisher = {Hatay Mustafa Kemal University}, year = {2022}, volume = {19}, number = {50}, pages = {1 - 17}, title = {ABAD KARARLARI IŞIĞINDA VE BREXIT SONRASI SÜREÇTE BİRLEŞİK KRALLIK – KKTC TİCARİ İLİŞKİLERİNİ BEKLEYEN FIRSATLAR VE ZORLUKLAR}, key = {cite}, author = {Tüzünkan, Murat and Çıraklı, Mustafa and Şafak, Erdi} }
APA Tüzünkan, M. , Çıraklı, M. & Şafak, E. (2022). ABAD KARARLARI IŞIĞINDA VE BREXIT SONRASI SÜREÇTE BİRLEŞİK KRALLIK – KKTC TİCARİ İLİŞKİLERİNİ BEKLEYEN FIRSATLAR VE ZORLUKLAR . Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 19 (50) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hmkusbed/issue/74491/1166078
MLA Tüzünkan, M. , Çıraklı, M. , Şafak, E. "ABAD KARARLARI IŞIĞINDA VE BREXIT SONRASI SÜREÇTE BİRLEŞİK KRALLIK – KKTC TİCARİ İLİŞKİLERİNİ BEKLEYEN FIRSATLAR VE ZORLUKLAR" . Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2022 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hmkusbed/issue/74491/1166078>
Chicago Tüzünkan, M. , Çıraklı, M. , Şafak, E. "ABAD KARARLARI IŞIĞINDA VE BREXIT SONRASI SÜREÇTE BİRLEŞİK KRALLIK – KKTC TİCARİ İLİŞKİLERİNİ BEKLEYEN FIRSATLAR VE ZORLUKLAR". Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2022 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - UNITED KINGDOM – TRNC TRADE IN LIGHT OF ECJ RULINGS: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THE POST – BREXIT PERIOD AU - MuratTüzünkan, MustafaÇıraklı, ErdiŞafak Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 19 IS - 50 SN - -2791-7789 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ABAD KARARLARI IŞIĞINDA VE BREXIT SONRASI SÜREÇTE BİRLEŞİK KRALLIK – KKTC TİCARİ İLİŞKİLERİNİ BEKLEYEN FIRSATLAR VE ZORLUKLAR %A Murat Tüzünkan , Mustafa Çıraklı , Erdi Şafak %T ABAD KARARLARI IŞIĞINDA VE BREXIT SONRASI SÜREÇTE BİRLEŞİK KRALLIK – KKTC TİCARİ İLİŞKİLERİNİ BEKLEYEN FIRSATLAR VE ZORLUKLAR %D 2022 %J Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2791-7789 %V 19 %N 50 %R %U
ISNAD Tüzünkan, Murat , Çıraklı, Mustafa , Şafak, Erdi . "ABAD KARARLARI IŞIĞINDA VE BREXIT SONRASI SÜREÇTE BİRLEŞİK KRALLIK – KKTC TİCARİ İLİŞKİLERİNİ BEKLEYEN FIRSATLAR VE ZORLUKLAR". Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 / 50 (December 2022): 1-17 .
AMA Tüzünkan M. , Çıraklı M. , Şafak E. ABAD KARARLARI IŞIĞINDA VE BREXIT SONRASI SÜREÇTE BİRLEŞİK KRALLIK – KKTC TİCARİ İLİŞKİLERİNİ BEKLEYEN FIRSATLAR VE ZORLUKLAR. HMKÜSBED. 2022; 19(50): 1-17.
Vancouver Tüzünkan M. , Çıraklı M. , Şafak E. ABAD KARARLARI IŞIĞINDA VE BREXIT SONRASI SÜREÇTE BİRLEŞİK KRALLIK – KKTC TİCARİ İLİŞKİLERİNİ BEKLEYEN FIRSATLAR VE ZORLUKLAR. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 19(50): 1-17.
IEEE M. Tüzünkan , M. Çıraklı and E. Şafak , "ABAD KARARLARI IŞIĞINDA VE BREXIT SONRASI SÜREÇTE BİRLEŞİK KRALLIK – KKTC TİCARİ İLİŞKİLERİNİ BEKLEYEN FIRSATLAR VE ZORLUKLAR", Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 19, no. 50, pp. 1-17, Dec. 2022