Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 1 - 12 2019-07-24

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA HASTA VE HASTA YAKINI MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İbrahim UYSAL [1] , Kemal TEMEL [2] , Emine SEVİNÇ POSTACI [3] , Kamil Şükrü KABAŞ [4]


Amaç: Buçalışmada hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde hasta ve hasta yakını memnuniyetinin ölçülmesi, uygun anket sorularının belirlenmesi ve uygulama örneği oluşturulması amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Yapılan çalışma Ağustos ve Kasım 2013 tarihleri arasında bir ilin 112 komuta kontrol merkezinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, telefonla geri arama yöntemiyle uygulanan 15 soruluk anket çalışması ile elde edilmiştir. Anket çalışmasında katılımcıların demografik verileri haricinde diğer sorularda cevaplar üçlü Likert skalasına göre (1=evet, 2=Biraz/Bazen ve 3=Hayır) sınıflandırılmıştır. Anketler rastgele örneklem metoduyla seçilen 300 hasta ve hasta yakınına uygulanmıştır. Elde edilen anket sonuçlarınaın tanımlayıcı ve analitik değerlendirmelerinde SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya katılan grubun %70,7’si hasta yakını, %21,7’si olaya tanıklık eden kişi ve %7,7’si hasta veya yaralının kendisi olmuştur. %43’ü kadın, %57’si erkek ve yaş ortalaması 42,70’dir (15-77). Yapılan çalışmada hasta ve hasta yakını memnuniyet puanı ortalaması 89.83 olarak hesaplanmıştır. Hazırlanan ölçekte güvenilirlik düzeyi (Cronbach’s Alpha) 0,812 bulunarak anket sorularının güvenilir olduğu belirlenmiştir.  
Sonuç: Yapılan çalışma ile hazırlanan anket sorularının hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunumunda hasta ve hasta yakını memnuniyetinin belirlenmesinde, güvenilir bir ölçek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan çalışma ile elde edilen memnuniyet puan ortalamaları daha sonra yapılacak değerlendirmeler için karşılaştırma imkanı sağlayacaktır.

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri, Kalite Yönetim Sistemleri, Ambulans Hizmetleri, Hasta ve Hasta Yakını Memnuniyeti
 • Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2011). Sağlık İstatistikleri Yıllığı. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/siy_2011.pdf. Haziran 22, 2018).
 • Calnan, M., Katsoyiannopulos, V., Ovcharov, V.K., Prokhorskas, R., Ramic, H., Williams, S. (1994). Major determinants of consumer satisfaction with primary care in different health systems. Fam Pract; 11:468-78.
 • Huang, J., Lai, C., Tsai, W., Weng, R., Hu, W., Yang, D. (2004). Determining Factors and Patient Satisfaction for Frequent Users of Emergency Services in a Medical Center. Journal Chin. Med. Assoc. 67: 403-410.
 • Kabaroğlu, K., Eroğlu, S.E., Ecmel, O.Ö., Denizbaşı, A., Akoğlu, H. (2013). Acil Serviste Hasta memnuniyetini etkileyen Faktörlerin Araştırılması. Marmara Medical Journal; 26:82-9.
 • Kersnik, J., Demsar, M., Svab, I. (2003). Development of a questionnaire on Patient Satisfaction with Emergency Medical Interventions. Zdrav Var. No:42; 110-115.
 • Tükel, B., Acuner, M.A., Önder, Ö.R., Üzgül, A. (2004). Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’ nde Yatan Hasta Memnuniyeti (Genel Cerrahi Anabilim Dalı Örneği). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt: 57, Sayı: 4.
 • Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı (2012). Memnuniyet Anketi Uygulama Rehberi. https://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/28subat2012/marehber.pdf. Haziran 22, 2018).
 • Perneger, T.V., Vouilloz, M., Grender, B., Barros, J., Froidevaux, J., Froidevaux, P. (1997). Patient satisfaction with emergency calls. International Journal for Quality in Health Care; 9:367-75.
 • Soleimanpour, H., Gholipouri, C., Salarilak, S., Raoufi, P., Vahidi, R.G., Rouhi, A.J., Ghafouri, R.R., Soleimanpour, M. (2011). Emergency department patient satisfaction survey in Imam Reza Hospital, Tabriz, Iran. International Journal of Emergency Medicine, 4:2.
 • Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2004). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. s: 49-50.
 • Yılmaz, M. (2001). Sağlık Bakım Kalitesinin Bir Ölçütü: Hasta Memnuniyeti. C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5 (2).
 • Merkouris, A., Ifantopoulos, J., Lanara, V., Lemomdou, C. (1999). Patient satisfaction: a key concept for evaluation and improving nursing services. J Nurs Meas 1999; 7: 19-28.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-7507-3322
Author: İbrahim UYSAL (Primary Author)

Orcid: 0000-0001-8011-2923
Author: Kemal TEMEL

Orcid: 0000-0002-2816-4029
Author: Emine SEVİNÇ POSTACI

Orcid: 0000-0003-2200-9447
Author: Kamil Şükrü KABAŞ

Dates

Publication Date : July 24, 2019

Bibtex @research article { hod596094, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA HASTA VE HASTA YAKINI MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Uysal, İbrahim and Temel, Kemal and Sevi̇nç Postacı, Emine and Kabaş, Kamil Şükrü} }
APA Uysal, İ , Temel, K , Sevi̇nç Postacı, E , Kabaş, K . (2019). HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA HASTA VE HASTA YAKINI MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Hastane Öncesi Dergisi , 4 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/47295/596094
MLA Uysal, İ , Temel, K , Sevi̇nç Postacı, E , Kabaş, K . "HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA HASTA VE HASTA YAKINI MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Hastane Öncesi Dergisi 4 (2019 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/47295/596094>
Chicago Uysal, İ , Temel, K , Sevi̇nç Postacı, E , Kabaş, K . "HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA HASTA VE HASTA YAKINI MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Hastane Öncesi Dergisi 4 (2019 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA HASTA VE HASTA YAKINI MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - İbrahim Uysal , Kemal Temel , Emine Sevi̇nç Postacı , Kamil Şükrü Kabaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 4 IS - 1 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA HASTA VE HASTA YAKINI MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A İbrahim Uysal , Kemal Temel , Emine Sevi̇nç Postacı , Kamil Şükrü Kabaş %T HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA HASTA VE HASTA YAKINI MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Uysal, İbrahim , Temel, Kemal , Sevi̇nç Postacı, Emine , Kabaş, Kamil Şükrü . "HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA HASTA VE HASTA YAKINI MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Hastane Öncesi Dergisi 4 / 1 (July 2019): 1-12 .
AMA Uysal İ , Temel K , Sevi̇nç Postacı E , Kabaş K . HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA HASTA VE HASTA YAKINI MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. HOD. 2019; 4(1): 1-12.
Vancouver Uysal İ , Temel K , Sevi̇nç Postacı E , Kabaş K . HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA HASTA VE HASTA YAKINI MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hastane Öncesi Dergisi. 2019; 4(1): 1-12.