Year 2020, Volume 5 , Issue 2, Pages 109 - 118 2020-10-31

HASTANE ÖNCESİ BAKIMDA ÇOCUKLA TERAPÖTİK İLETİŞİM VE OYUN
THERAPEUTIC COMMUNICATION AND PLAY WITH CHILD IN PRE-HOSPITAL CARE

Hakan AVAN [1]


Oyun çocukla iletişim kurmanın en kolay ve etkili yollarından biridir. Çocuk için oyun, kimseden öğrenemeyeceği bilgileri kendi tecrübeleriyle öğrenmesine yardımcı olan bazen psikolojik bazen fizyolojik bazen de sosyolojik içerikli bir olgudur. Literatürde “çocuğun işi” olarak adlandırılan oyun, çocuğun sağlık arayışı nedeniyle sekteye uğrayabilir. Bununla birlikte hastalık ya da yaralanma çocukta olumsuz duygular oluşmasına, stres yaşamasına sebep olarak hastane öncesi bakımda tedaviye uyumunu zorlaştırabilir. Bu noktada terapötik oyun kavramından bahsedilir. Sağlık personeli hasta çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlamak, fizik muayene yapmak, veri toplamak için hastane öncesi bakımda terapötik oyunu etkili bir yöntem olarak kullanmalıdır. Sağlık personeli hastane öncesi bakımın niteliğini yükseltmek açısından oyunu tüm yönleriyle tanıması, çocuklarla ilgili faaliyetlerde kullanması önemlidir. Bu çalışmada pediatrik vakalarda hastane öncesi sağlık hizmetinin etkin bir şekilde sunulabilmesi için çocukların gelişim özelliklerine göre terapötik iletişim ve terapötik oyun kavramlarının açıklanması amaçlanmaktadır.

Play is one of the easiest and most effective way to communicate with the child. It is a psychological, sometimes physiological and sociological phenomenon for the child, that helps learning which cannot be learned from his own experience. The play called “biological work” in the literature may be interrupted due to the search for biological health. However, illness or injury can cause adverse emotions and stress in children, making it difficult to adapt to treatment in pre-hospital care. At this point, the concept of therapeutic play is mentioned. Healthcare personnel should use the therapeutic game as an effective method in pre-hospital care to ensure that the sick child expresses his feelings and thoughts, to conduct a physical examination and to collect data. In order to increase the quality of pre-hospital care, it is important for healthcare professionals to recognize the game in all its aspects and use it in activities related to children. In this study, it is aimed to explain the concepts of therapeutic communication and therapeutic play according to the developmental characteristics of the children in order to provide pre-hospital health service effectively in pediatric cases.

 • Arslan, B. Ş. Buldukluoğlu, K. (2015). Çocukla Terapötik Görüşmenin Hemşirelik Sürecine Göre İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 11–13.
 • Ayhan, G. (2019). Çocuklara Ameli̇yat Öncesi̇ Dönemde Terapöti̇k Oyun ile Veri̇len Eği̇timin Çocukların Anksi̇yete ve Korku Düzeyleri̇ne Etki̇si̇. Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Karabük.
 • Baranowski, T. Blumberg, F. Buday, R. DeSmet, A. Fiellin, LE. Green, CS. at al. (2015). Games for Health for Children—Current Status and Needed Research. Games for Health Journal, 5(1), 1–12.
 • Blacburn, S. (2012). Maternal, Fetal and Neonatal Physiology. 5th Edition. by Saaunders, an İmprint of Elseiver İnc. Seattle. USA.
 • Brien, KO. Moore, A. Hons, B. Mba, DD. Hartley, P. (2014). An Australian Story : Paramedic Education and Practice İn Transition Paramedic Practice : Changing. Australasian Journal of Paramedicine, 11(3).
 • Bülbül, F. Arıkan B. (2018). Çocuklarda Ameliyat Öncesi Psikolojik Hazırlık: Güncel Yaklaşımlar. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(3), 101–107.
 • Coşkuntürk AE, Gözen D. (2018). The Effect Of İnteractive Therapeutic Play Education Program On Anxiety Levels Of Children Undergoing Cardiac Surgery And Their Mothers. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 33(6), 781-789.
 • Derleyen, BT. (2018). Pediatri Servisinde Yatan Çocuklara Periferik Damar Yolu Açma İşlemi Öncesinde Uygulanan Terapötik Oyun Yönteminin Anksiyete ve Korku Üzerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Edirne.
 • Rahmawatı, D. Verıty, F. Mulyana, D. Roselına, E. (2017). A Therapeutic Communication Study of Families with Children Suffering from Cancer. MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 33(2), 437–444.
 • Haghparast-bidgoli, H. Hasselberg, M. Khankeh, H. Khorasani-zavareh, D. (2010). Barriers And Facilitators To Provide Effective Pre- Hospital Trauma Care For Road Traffic İnjury Victims İn Iran : A Grounded Theory Approach. BMC Emergency Medicine, 10 (20), 101-111.
 • İnci, R. Günay, U. (2019). Pediatri Hemşirelerinin Terapötik Oyuna Yönelik Bilgi, Görüş ve Uygulamaları. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(3), 547–551.
 • Karaırmak, Ö. (2015). Çocukla Psikolojik Danışmada Metaforik Süreç. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 5(43), 115-127.
 • Kıran, B. Çalık, C. Esenay, FI. (2013). Terapötik Oyun: Hasta Çocuk İle İleti̇şi̇mi̇n Anahtarı. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 2, 1–10.
 • Kuğuoğlu, S., Tanır, MK. (2006). Geli̇şi̇m Dönemleri̇ne Göre Oyunun Terapöti̇k Kullanımı. Ege Üniversites Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 293–304.
 • Mönür, M. Gülen, M. Avcı, A. Satar, S. (2018). 112 Ambulansı ile Çocuk Acile Getirilen Hastaların Değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi, 14(1), 253–262.
 • Orhan, E. (2014). Pediatrik Onkoloji Hastalarına Periferik Damar Yolu Açarken Terapötik Oyun İle Verilen Eğitimin Anksiyete Düzeylerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Uluışık, A. (2019). Dental Korkuyu Azaltmada Oyun Hamuru İle Oynatılarak Bilgilendirmenin Etkisi. Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Yayan, EH. Zengin, M. (2018). Çocuk Kliniklerinde Terapötik Oyun. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 226–233.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Derleme
Authors

Author: Hakan AVAN (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 31, 2020

Bibtex @review { hod724502, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {109 - 118}, doi = {}, title = {HASTANE ÖNCESİ BAKIMDA ÇOCUKLA TERAPÖTİK İLETİŞİM VE OYUN}, key = {cite}, author = {Avan, Hakan} }
APA Avan, H . (2020). HASTANE ÖNCESİ BAKIMDA ÇOCUKLA TERAPÖTİK İLETİŞİM VE OYUN . Hastane Öncesi Dergisi , 5 (2) , 109-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/54345/724502
MLA Avan, H . "HASTANE ÖNCESİ BAKIMDA ÇOCUKLA TERAPÖTİK İLETİŞİM VE OYUN" . Hastane Öncesi Dergisi 5 (2020 ): 109-118 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/54345/724502>
Chicago Avan, H . "HASTANE ÖNCESİ BAKIMDA ÇOCUKLA TERAPÖTİK İLETİŞİM VE OYUN". Hastane Öncesi Dergisi 5 (2020 ): 109-118
RIS TY - JOUR T1 - HASTANE ÖNCESİ BAKIMDA ÇOCUKLA TERAPÖTİK İLETİŞİM VE OYUN AU - Hakan Avan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 118 VL - 5 IS - 2 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi HASTANE ÖNCESİ BAKIMDA ÇOCUKLA TERAPÖTİK İLETİŞİM VE OYUN %A Hakan Avan %T HASTANE ÖNCESİ BAKIMDA ÇOCUKLA TERAPÖTİK İLETİŞİM VE OYUN %D 2020 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Avan, Hakan . "HASTANE ÖNCESİ BAKIMDA ÇOCUKLA TERAPÖTİK İLETİŞİM VE OYUN". Hastane Öncesi Dergisi 5 / 2 (October 2020): 109-118 .
AMA Avan H . HASTANE ÖNCESİ BAKIMDA ÇOCUKLA TERAPÖTİK İLETİŞİM VE OYUN. HOD. 2020; 5(2): 109-118.
Vancouver Avan H . HASTANE ÖNCESİ BAKIMDA ÇOCUKLA TERAPÖTİK İLETİŞİM VE OYUN. Hastane Öncesi Dergisi. 2020; 5(2): 109-118.