Makale Başvuru Süreci

MAKALE BAŞVURU SÜRECİ

Yazarlar Hastane Öncesi Dergisi’nde yayınlanmasını istedikleri çalışmaları dergiye göndermek için aşağıda ki yolu izlemelidirler.

       Çalışma, dergi için belirlenen kriterlere uygun olarak oluşturulmalıdır.

       Yazarlar çalışmalarını Dergi Park Paneli üzerinden giriş yaparak yükleyebilir (http://dergipark.gov.tr/hod).

     Yazarlar çalışmalarını iki farklı dosya halinde göndermelidir. Birinci dosyada “Başlık Sayfası” yer almalıdır. Bu sayfada, çalışmanın orijinal başlığı, çalışmanın kısa başlığı, özeti ve anahtar kelimeleri Türkçe ve İngilizce olarak yer almalıdır. Ayrıca bu sayfada, yazarların adı, görev yaptıkları kurum, iletişim bilgileri (posta adresi, e-mail, telefon), ORCID Numarası ve çalışmanın türü (araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu) yer almalıdır. İkinci dosyada kör değerlendirme için ana metin (özet ve başlıklarla birlikte) bulunmalıdır. Bu dosyaya, isim, kurum ya da iletişim bilgileri kesinlikle yazılmamalı, dosya adlandırılırken kör değerlendirme dosyası olduğu belirtilmelidir.

       Gerekli olan çalışmalar için etik kurul onayı da sisteme yüklenmelidir.

       Dergiye gönderilen çalışmalar, Turnitin & iThenticate İntihal Programları ile taranmaktadır.

      Yayın için kabul edilen makaleler için yazarlar, çalışmaya katkısı bulunan tüm yazarların imzasının bulunduğu “telif hakkı devir formunu” ek olarak göndermelidirler.

Her türlü sorun ve görüş için editörler ile iletişim kurulabilir.