Journal Boards

ALAN EDİTÖRLERİ

International Relations, International Security, International relations Theories, International Politics
Asst. Prof. Dr. Bilal KARTAL Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0001-9537-3835 Türkiye
Psychology of Religion
Asst. Prof. Dr. Cüneyt DİNÇER Hakkari Üniversitesi Türkiye
Education & Teacher Training, German
English
Asst. Prof. Dr. Metehan KUTLU HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Education & Teacher Training, Special Education, Zihin Engelliler Eğitimi
Res. Assist. Dr. Murat ÖZTÜRK HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ 0000-0002-7551-6461 Türkiye
Organizational Behavior
Asst. Prof. Dr. İhsan Seddar KAYNAR Hakkari Üniversitesi Türkiye
Social Science, Economics History, Turkish Economic History

TURKISH LANGUAGE EDITORS

Öğr. Gör. Yunus TİKER

YABANCI DİL EDİTÖRÜ

Öğr. Görevlisi Hasan ALKAN