Amaç ve Kapsam

Hakkari Review, kapsamı dahilindeki bilim alanlarında çalışan bilim insanlarının özgün çalışmalarını yayınlayacakları bir mecra sunarak ilgili alanlardaki mevcut bilgi birikimine katkı sağlamayı kendisine amaç edinmiştir.

Hakkari Review, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Hukuk ve Din Bilimleri alanlarında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makaleleri yanı sıra derleme ve kitap incelemelerine sayfalarında yer vermektedir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık