PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

AMAÇ: Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında, 0-6 yaş çocuklardan risk grubunda olanlarının belirlenmesi ve gelişimlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Erken tanı ve müdahale ile gelişimsel gecikmelerin tespit edilmesi ve danışmanlık hizmeti verilerek gerekli yönlendirmelerin yapılması amaçlanmaktadır. GEREÇ VE YÖNTEM: 0-6 yaş grubu çocukların gelişim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Denver II Gelişimsel Tarama Testi kullanılmıştır. Çalışmada 2 aşamalı rastgele örneklem yöntemiyle seçilen Antalya ili merkez ilçelerinde 3 Aile Sağlığı Merkezinde 0-6 yaş aralığındaki risk grubunda yer aldığı düşünülen çocuklar örneklem olarak alınmıştır. BULGULAR: Çalışmada 25 kız, 35 erkek olmak üzere toplam 60 çocuğa gelişimsel tarama testi uygulanmıştır. Örneklem grubunu uygulama yapılan 3 Aile Sağlığı Merkezinde randevu verilen ilk 20 çocuk oluşturmaktadır. Testlerden 39’u normal, 7’si anormal, 9’u şüpheli, 5’i test edilemez olarak sonuçlanmıştır. SONUÇ: Çalışma normal muayenede gözden kaçabilecek gelişimsel gecikmelerin tespit edilebilmesi bakımından oldukça önemlidir. Gelişimin 0-6 yaş dönemindeki önemi düşünüldüğünde yapılan çalışmanın birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında daha geniş alana yayılması oldukça yararlı olacaktır

References

 • Yalaz K., Anlar, B., Bayoğlu, B., (2011) Denver II Gelişimsel Tarama Testi “Türkiye Standardizasyonu”.
 • Ankara: Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği.
 • Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, http://www.gcn.org.tr/?pnum=22&pt=Denver+II+Geli%C5%9Fimsel+Tarama+Testi adresinden elde edilmiştir.
 • Sices L., Feudtner C., Mclaughlin J., Drotar D., Williams M. (2003). How do primary care physicians identify young children with developmental delays? A national survey. J Dev Behav Pediatr, 2(6), 409-417. http://journals.lww.com/jrnldbp/Abstract/2003/12000/How_Do_Primary_Care_Physicians_Identify_ Young.2.aspx adresinden elde edildi.
 • Kapci E.G., Kucuker S., Uslu R.I. How applicable are Ages and Stages Questionnaire for use with Turkish children? Topics in early childhood special education2010 Jun;30(3):176-188. http://tec.sagepub.com/ content/30/3/176.full.pdf+html adresinden elde edildi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Demirci A., Kartal M. (2012). Çocukluk dönemine ait bir sorun: Gelişme geriliği ve erken tanının önemi, Turkish Family Physician, http://www.turkishfamilyphysician.com/upload/2012-4/1-6.pdf adresinden elde edildi.

"0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

AMAÇ: Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında, 0-6 yaş çocuklardan risk grubunda olanlarının belirlenmesi ve gelişimlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Erken tanı ve müdahale ile gelişimsel gecikmelerin tespit edilmesi ve danışmanlık hizmeti verilerek gerekli yönlendirmelerin yapılması amaçlanmaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM: 0-6 yaş grubu çocukların gelişim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Denver II Gelişimsel Tarama Testi kullanılmıştır. Çalışmada 2 aşamalı rastgele örneklem yöntemiyle seçilen Antalya ili merkez ilçelerinde 3 Aile Sağlığı Merkezinde 0-6 yaş aralığındaki risk grubunda yer aldığı düşünülen çocuklar örneklem olarak alınmıştır.

BULGULAR: Çalışmada 25 kız, 35 erkek olmak üzere toplam 60 çocuğa gelişimsel tarama testi uygulanmıştır. Örneklem grubunu uygulama yapılan 3 Aile Sağlığı Merkezinde randevu verilen ilk 20 çocuk oluşturmaktadır. Testlerden 39’u normal, 7’si anormal,  9’u şüpheli, 5’i test edilemez olarak sonuçlanmıştır.

SONUÇ: Çalışma normal muayenede gözden kaçabilecek gelişimsel gecikmelerin tespit edilebilmesi bakımından oldukça önemlidir. Gelişimin 0-6 yaş dönemindeki önemi düşünüldüğünde yapılan çalışmanın birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında daha geniş alana yayılması oldukça yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Gelişimsel tarama testi, birinci basamak, gelişimsel gecikme

References

 • Yalaz K., Anlar, B., Bayoğlu, B., (2011) Denver II Gelişimsel Tarama Testi “Türkiye Standardizasyonu”.
 • Ankara: Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği.
 • Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, http://www.gcn.org.tr/?pnum=22&pt=Denver+II+Geli%C5%9Fimsel+Tarama+Testi adresinden elde edilmiştir.
 • Sices L., Feudtner C., Mclaughlin J., Drotar D., Williams M. (2003). How do primary care physicians identify young children with developmental delays? A national survey. J Dev Behav Pediatr, 2(6), 409-417. http://journals.lww.com/jrnldbp/Abstract/2003/12000/How_Do_Primary_Care_Physicians_Identify_ Young.2.aspx adresinden elde edildi.
 • Kapci E.G., Kucuker S., Uslu R.I. How applicable are Ages and Stages Questionnaire for use with Turkish children? Topics in early childhood special education2010 Jun;30(3):176-188. http://tec.sagepub.com/ content/30/3/176.full.pdf+html adresinden elde edildi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Demirci A., Kartal M. (2012). Çocukluk dönemine ait bir sorun: Gelişme geriliği ve erken tanının önemi, Turkish Family Physician, http://www.turkishfamilyphysician.com/upload/2012-4/1-6.pdf adresinden elde edildi.

Details

Primary Language English
Journal Section Poster Presentation
Authors

Rabia MADAN


Demet TEKİN

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 24, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Madan, R. & Tekin, D. (2015). "0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103925