PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Çocukla Terapötik Görüşmenin Hemşirelik Sürecine Göre İncelenmesi

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Psikiyatri hemşireleri ruhsal problemi olan çocuklarla sorunun saptanması, girişimlerin planlanması, planlanan girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi için terapötik görüşmeler yapar. Psikiyatri hemşirelerinin yaptığı bu görüşmeler hemşirelik sürecini yansıtmasına rağmen, bu görüşmeleri bu yapı içinde inceleyen çalışma bulunmamaktadır. Bu derlemenin amacı, çocukla terapötik görüşme ilkelerini, bir problem çözme süreci olan hemşirelik süreci yaklaşımı rehberliğinde incelemektir.

Çocuklarla terapötik görüşme süreci genellikle bakım vericiler tarafından başlatılır. Sürecin başladığı ilk görüşmeden itibaren hemşirelik tanılaması başlar. Tanılama aşamasında önce aileyle, daha sonra çocukla görüşme yapılır. Bu görüşmelerde çocuklarda ruhsal bozukluğa neden olan faktörler değerlendirilir.

Planlama aşamasında görüşmeler için amaç ve bu amaca ulaşmayı sağlayacak süre belirlenir. Çocuğun ve ailenin sorunlarına yönelik girişimler planlanır ve sonuç kriterleri belirlenir. Planlama aşamasından sonraki görüşmeler uygulamaya yönelik yapılır.

Uygulama aşamasında hemşire çocukla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapar. Çocukların yaşadıkları olayları anlatacak bilişsel yetileri ve sözel iletişimleri kısıtlı olduğu için bu aşamada hemşire oyun yöntemini kullanabilir. Uygulamada yalnızca çocuğun değil ailenin de yanlış tutum ve davranışlarının düzeltilmesine yardım edilir.

 

Değerlendirme aşamasında çocuk normal gelişim basamaklarına, bilişsel yetilerine, terapötik iletişime katılma durumuna göre değerlendirilir. Görüşmelerin sonunda çocukta sosyal ilişkilerin artması, akademik başarının yükselmesi, problemli davranışlarda düzelme olması sürecin etkin olduğunu gösterir. Sürecin etkinliği çocuk ve ailesiyle birlikte değerlendirilir.

Çocukluktaki psikopatolojiler, yetişkin dönem için risk oluşturmaktadır. Psikiyatri hemşireliğinde çocuğun hemşirelik sürecine göre değerlendirilmesi bütüncül bakış açısını yansıtır. Çocuk ve ailenin bu anlayışla ele alınması ile çocukluk dönemine ait gelişimsel sorunların, erişkin yaşama yansımasının önlenebileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimler: Görüşme, çocuk, hemşirelik süreci

References

 • Blais, K. K., Hayes, J., Kozier, B., & Erb, G. (2006). Professional Nursing Practice. New Jersey: PearsonEducation.
 • Cheng, K., & Kathleen, M. (2005). Child and Adolescent Psychiatry: The Essentials. Philadelphia: Lippincott
 • Williams & Wilkins.
 • Dogra, N., & Leighton, S. (2009). Nursing in Child and Adolescent Mental Health. New York: Open Univercity
 • Press.
 • Dulcan, M. K., & Weiner, J. (2006). Essentials of Child and Adolescent Psychiatry. Arlington: American
 • Psychiatric Publishing.
 • Dulcan, M. K., Martini, D., & Lake, M. (2003). Child and Adolescent Psychiatry. Arlington: American
 • Psychiatric Publishing.
 • Ekşi, A. (Dü.). (2011). Ben Hasta Değilim Çcocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü. İstanbul: Nobel tıp Kitabevleri.
 • Erden, M., & Akman, Y. (2001). Gelişim ve Öğrenme (10. Baskı ). Ankara: Arkadaş Yayınevi. Fortinash, K. (2007). Psychiatric Nursing Care Plans. Missouri: Elsevier.
 • Kum, N. (1996). Psikiyatri Hemşireliğ El Kitabı. İstanbul: Birlik Ofset.
 • McKay, M., Davis, M., & Fanning, P. (2010). İletişim Becerileri. (Ö. Gelbal, Çev.) Ankara: HYB Yayıncılık. Pat, P. (2011). Communication Skills for Working with Children and Young People: Introducing Social
 • Pedagogy. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Sadock, B. J., & Sadock, V. (2009). Concise Textbook of Chlild and Adolescent Psychiatry. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins.
 • Sadock, B., & Sadock, V. (2009). Klinik Psikiyatri El Kitabı. (A. Bozkurt, Çev.) Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri. Sully, P., & Dallas, J. (2010). Essential Communication Skills For Nursing & Midwifery. China: Elsevier. Varcarolis, E. M. (2013). Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing. Missouri: Elsevier Saunders. Videbeck, S. (2011). Psychiatric-Mental Health Nursing. Philedelphia: Macmillian Company.
 • www.who.int. 01 03, 2015 tarihinde http://www.who.int/mental_health/maternal-child/child_adolescent/en/
 • adresinden alındı
 • Yörükoğlu, A. (2003). Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları.

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Psikiyatri hemşireleri ruhsal problemi olan çocuklarla sorunun saptanması, girişimlerin planlanması, planlanan girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi için terapötik görüşmeler yapar. Psikiyatri hemşirelerinin yaptığı bu görüşmeler hemşirelik sürecini yansıtmasına rağmen, bu görüşmeleri bu yapı içinde inceleyen çalışma bulunmamaktadır. Bu derlemenin amacı, çocukla terapötik görüşme ilkelerini, bir problem çözme süreci olan hemşirelik süreci yaklaşımı rehberliğinde incelemektir

References

 • Blais, K. K., Hayes, J., Kozier, B., & Erb, G. (2006). Professional Nursing Practice. New Jersey: PearsonEducation.
 • Cheng, K., & Kathleen, M. (2005). Child and Adolescent Psychiatry: The Essentials. Philadelphia: Lippincott
 • Williams & Wilkins.
 • Dogra, N., & Leighton, S. (2009). Nursing in Child and Adolescent Mental Health. New York: Open Univercity
 • Press.
 • Dulcan, M. K., & Weiner, J. (2006). Essentials of Child and Adolescent Psychiatry. Arlington: American
 • Psychiatric Publishing.
 • Dulcan, M. K., Martini, D., & Lake, M. (2003). Child and Adolescent Psychiatry. Arlington: American
 • Psychiatric Publishing.
 • Ekşi, A. (Dü.). (2011). Ben Hasta Değilim Çcocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü. İstanbul: Nobel tıp Kitabevleri.
 • Erden, M., & Akman, Y. (2001). Gelişim ve Öğrenme (10. Baskı ). Ankara: Arkadaş Yayınevi. Fortinash, K. (2007). Psychiatric Nursing Care Plans. Missouri: Elsevier.
 • Kum, N. (1996). Psikiyatri Hemşireliğ El Kitabı. İstanbul: Birlik Ofset.
 • McKay, M., Davis, M., & Fanning, P. (2010). İletişim Becerileri. (Ö. Gelbal, Çev.) Ankara: HYB Yayıncılık. Pat, P. (2011). Communication Skills for Working with Children and Young People: Introducing Social
 • Pedagogy. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Sadock, B. J., & Sadock, V. (2009). Concise Textbook of Chlild and Adolescent Psychiatry. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins.
 • Sadock, B., & Sadock, V. (2009). Klinik Psikiyatri El Kitabı. (A. Bozkurt, Çev.) Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri. Sully, P., & Dallas, J. (2010). Essential Communication Skills For Nursing & Midwifery. China: Elsevier. Varcarolis, E. M. (2013). Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing. Missouri: Elsevier Saunders. Videbeck, S. (2011). Psychiatric-Mental Health Nursing. Philedelphia: Macmillian Company.
 • www.who.int. 01 03, 2015 tarihinde http://www.who.int/mental_health/maternal-child/child_adolescent/en/
 • adresinden alındı
 • Yörükoğlu, A. (2003). Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları.

Details

Primary Language English
Journal Section Poster Presentation
Authors

Buket ARSLAN


Kadriye BULDUKOĞLU

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 24, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Arslan, B. & Buldukoğlu, K. (2015). Çocukla Terapötik Görüşmenin Hemşirelik Sürecine Göre İncelenmesi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103927