Year 2018, Volume 4 , Issue 1, Pages 24 - 57 2018-04-29

An Example Application On Comparison Of Six Sigma And Kaizen From Total Quality Managment Techniquies
Toplam Kalite Yönetimi Tekniklerinden Kaizen Ve Altı Sigma Uygulamalarının Kıyaslanması Üzerine Örnek Bir Uygulama

Hasan Murat ALBAYRAK [1]


Fast developing world markets, while passing through a major change , led to heavy and challenging competition between enterprises. Those enterprises who wish to sustain their presence in the highly competitive environment giving priority to customer demand while trying to increase their profit. Today, Total Quality Management becomes one of the mostly used management system for this approach.

 This new approach, related to it’s major reference scientific successes and the search for efficiency and productivity in business related to the adverse conditions they face due to the difficult economic conditions in our country become widely recognized and has found widespread use.

In this study, Total Quality Management, Kaizen and Six Sigma techniques are examined, all the stages of two successfull application from two organizations, leading the food industry in our Country, applying these techniques and processes have been evaluated. As a result of this evaluation, where Kaizen and Six Sigma techniques used correctly and becomes a corporate culture, successfull results in improving efficiency and decreasing quality losses has been determined and guiding information is presented to the business and organizations who want to apply these techniques.

Hızla değişen dünya piyasaları, işletmeler arasında yoğun ve zorlu bir rekabet ortamının yaşanmasına neden olmaktadır. Böyle bir ortamda varlıklarını sürdürmeyi arzulayan işletmeler müşterilerinin isteklerini ön planda tutarak karlılıklarını arttırmaya çalışmaktadırlar. Toplam Kalite Yönetimi günümüzde bu amaca ulaşabilmek için sıklıkla kullanılan bir yönetim anlayışına karşılık gelmektedir.

Ülkemizdeki işletmelerin etkinlik ve verimlilik arayışları ve ekonomik koşullar nedeniyle karşılaştıkları olumsuz koşullar; başarılı neticelere ulaşması ile ilgili bilimsel tespitlerin çokluğu nedeniyle Toplam Kalite Yönetimi, Ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanım alanı bulmuştur.

Bu çalışmada, Toplam Kalite Yönetimi kapsamında uygulanan Kaizen ve Altı Sigma teknikleri incelenerek, Ülkemizde gıda sektöründe önde gelen ve proseslerinde bu teknikleri uygulayan iki kuruluşun uygulamaları izlenerek analiz edilmiştir. Değerlendirmenin neticesinde Kaizen ve Altı Sigma tekniklerinin doğru şekilde uygulanarak şirket kültürü haline getirildiğinde kalite kayıplarını yok etmede ve verimliliği arttırmada başarılı sonuçlar doğurdukları tespit edilerek bu teknikleri uygulamak isteyen işletme ve kuruluşlar için yararlı olabilecek yönlendirici bilgiler sunulmuştur.

 • Ulukanoğlu Ceren, Toplam Kalite Yönetimi ve Kaizen Felsefesi, İş-Güç- Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 2001, Cilt: 3, Sayı: 2, Sıra: 5 No: 70.
 • Türk Dil Kurumu, Türkçe sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1988.
 • Şimşek Muhittin, Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Basım Dağıtım, İstanbul, 2007.
 • Seyidoğlu Halil, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Güzem Yayınları, İstanbul, 1992. Şahin Erol, Toplam Kalite Yönetimi ve Petlas Örneği, Kırıkkale Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2007.
 • Selimoğlu Seval, İç Denetimde Etkinliği Arttırıcı Bir Araç Olarak Toplam Kalite Yönetimi, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: XIV, Sayı:1-2, 1998.
 • Özevren Mina, Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Alfa Basın Yayın, İstanbul, 1997.
 • Özalp İnan ve Zümrüt Tonus, Toplam Kalite Yönetimi ve Hizmet İşletmelerinin Toplam Kalite Yönetimin’de Koçfinans Örneği, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi sayı:1,2, Eskişehir, 2000.
 • Polat Akın, Birol Cömert, Tümer Arıtürk, Altı Sigma Vizyonu, S.P.A.C. Ankara, 2005.
 • Imai Masaaki, Japonya’nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı Kaizen, Brisa,1994.
 • Eskin Merih, Uran Tiryakioğlu, H.Deha Yüceil, Sanayide Sürekli Gelişme İçin: “Kaizen”, ISO, İstanbul, 2009.
 • Ertaş Fatih Çoşkun, İşletmelerde Maliyet Düşünme Yaklaşımı: Kaizen (Sürekli İyileştirmeye Yönelik) Maliyetlerne Yöntemi, Atatürk Üniversitesi, iktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, 1999.
 • Elvinaz Toprak, Toplam Kalite Yönetiminde Çalışanların İş Tatmini İle Bireysel Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2002.
 • Efil İsmail, Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Çetin Kadir, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel Unsurları, Milli Eğitim Dergisi Sayı:155-156, 2002.
 • Cavlak Eray, Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve Kocaeli İli Gebze İlçesindeki İşletmelerin İncelenmesi, Muğla Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • Bozdemir Enver, Rekabet Üstünlüğü Açısından Hedef ve Kaizen Maliyetleme Yöntemlerinin Türk Otomotiv Sektöründe Uygulanabilirlik Düzeyinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi, Doktora Tezi, 2010.
 • Bass Issa, Barbara Lawton, Lean Six Sigma, Using SigmaXL and Minitab, 2009.
 • Baransel Atilla, Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İşletme Fakültesi Yayın No: 257, İstanbul, 1993.
 • Altuğ Mehmet, Altı Sigma Proje Uygulamalarının İşletmelerin Kazanımları Açısından Karşılaştırmalı Analizi, Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi, 2010.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan Murat ALBAYRAK (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 29, 2018

Bibtex @research article { iaaoj418655, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {24 - 57}, doi = {}, title = {Toplam Kalite Yönetimi Tekniklerinden Kaizen Ve Altı Sigma Uygulamalarının Kıyaslanması Üzerine Örnek Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {ALBAYRAK, Hasan Murat} }
APA ALBAYRAK, H . (2018). Toplam Kalite Yönetimi Tekniklerinden Kaizen Ve Altı Sigma Uygulamalarının Kıyaslanması Üzerine Örnek Bir Uygulama. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 4 (1) , 24-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/36744/418655
MLA ALBAYRAK, H . "Toplam Kalite Yönetimi Tekniklerinden Kaizen Ve Altı Sigma Uygulamalarının Kıyaslanması Üzerine Örnek Bir Uygulama". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 4 (2018 ): 24-57 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/36744/418655>
Chicago ALBAYRAK, H . "Toplam Kalite Yönetimi Tekniklerinden Kaizen Ve Altı Sigma Uygulamalarının Kıyaslanması Üzerine Örnek Bir Uygulama". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 4 (2018 ): 24-57
RIS TY - JOUR T1 - Toplam Kalite Yönetimi Tekniklerinden Kaizen Ve Altı Sigma Uygulamalarının Kıyaslanması Üzerine Örnek Bir Uygulama AU - Hasan Murat ALBAYRAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 57 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal Toplam Kalite Yönetimi Tekniklerinden Kaizen Ve Altı Sigma Uygulamalarının Kıyaslanması Üzerine Örnek Bir Uygulama %A Hasan Murat ALBAYRAK %T Toplam Kalite Yönetimi Tekniklerinden Kaizen Ve Altı Sigma Uygulamalarının Kıyaslanması Üzerine Örnek Bir Uygulama %D 2018 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ALBAYRAK, Hasan Murat . "Toplam Kalite Yönetimi Tekniklerinden Kaizen Ve Altı Sigma Uygulamalarının Kıyaslanması Üzerine Örnek Bir Uygulama". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 4 / 1 (April 2018): 24-57 .
AMA ALBAYRAK H . Toplam Kalite Yönetimi Tekniklerinden Kaizen Ve Altı Sigma Uygulamalarının Kıyaslanması Üzerine Örnek Bir Uygulama. IAAOJ. 2018; 4(1): 24-57.
Vancouver ALBAYRAK H . Toplam Kalite Yönetimi Tekniklerinden Kaizen Ve Altı Sigma Uygulamalarının Kıyaslanması Üzerine Örnek Bir Uygulama. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2018; 4(1): 57-24.