Year 2013, Volume 1 , Issue 2, Pages 3 - 10 2013-06-01

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
The Case of Real Estate Capital of Funds Declarations and Application Examples

Abdülkadir IŞIK [1] , Mustafa ÇELİK [2]


Gelir vergisinde gelir vergisi unsurlarından sayılan gayrimenkul sermaye iradı gayrimenkuller ve gayrimenkul sayılan unsurların vergilendirilmesi devlet için ciddi bir gelir kaynağı olduğu kadar, mükellefler için de anlaşılmaya özellikle de vergilendirilme dönemlerinde mükellefler içinde açıklanmaya ihtiyaç bir konudur. Gelir Vergisi Kanunu 70 maddesinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır. Bu çalışmanın amacı gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesine ilişkin konuları açığa kavuşturmaktır.

Revenues obtainedfrom leasing the properties and rights by their owners, possessor and by those who has the right of their easement and usufruct or by their tenants, are considered as revenues from immovable proerties(PITL Art. 70). The net revenue in the revenues fromm immovable properties is the positive difference remained after deducting from the gross revenue the expenses incurred for obtaining and maintaining the revenues. The main aim of this study focused on the immovable right and properties and their taxation according tt currenet Turkish Tax System.

  • Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi İstatistik Vergi Türleri itibariyle mükellef sayıları http://www. gib. gov. tr/index.php
  • Muhasebat Genel Müdürlüğü 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin ay içi gerçekleşmeleri https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/content/conn/MGM_UCM/
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdülkadir IŞIK (Primary Author)
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Author: Mustafa ÇELİK
Institution: Tekirdağ Vergi Dairesi

Dates

Publication Date : June 1, 2013

Bibtex @research article { iaaoj422388, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2013}, volume = {1}, pages = {3 - 10}, doi = {}, title = {GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ}, key = {cite}, author = {IŞIK, Abdülkadir and ÇELİK, Mustafa} }
APA IŞIK, A , ÇELİK, M . (2013). GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 1 (2) , 3-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/36918/422388
MLA IŞIK, A , ÇELİK, M . "GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 1 (2013 ): 3-10 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/36918/422388>
Chicago IŞIK, A , ÇELİK, M . "GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 1 (2013 ): 3-10
RIS TY - JOUR T1 - GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ AU - Abdülkadir IŞIK , Mustafa ÇELİK Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 10 VL - 1 IS - 2 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2013 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ %A Abdülkadir IŞIK , Mustafa ÇELİK %T GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ %D 2013 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD IŞIK, Abdülkadir , ÇELİK, Mustafa . "GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 1 / 2 (June 2013): 3-10 .
AMA IŞIK A , ÇELİK M . GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. IAAOJ. 2013; 1(2): 3-10.
Vancouver IŞIK A , ÇELİK M . GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2013; 1(2): 10-3.