Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2, 3 - 10, 01.06.2013

Öz

Gelir vergisinde gelir vergisi unsurlarından sayılan gayrimenkul sermaye iradı gayrimenkuller ve gayrimenkul sayılan unsurların vergilendirilmesi devlet için ciddi bir gelir kaynağı olduğu kadar, mükellefler için de anlaşılmaya özellikle de vergilendirilme dönemlerinde mükellefler içinde açıklanmaya ihtiyaç bir konudur. Gelir Vergisi Kanunu 70 maddesinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır. Bu çalışmanın amacı gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesine ilişkin konuları açığa kavuşturmaktır.

Kaynakça

  • Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi İstatistik Vergi Türleri itibariyle mükellef sayıları http://www. gib. gov. tr/index.php
  • Muhasebat Genel Müdürlüğü 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin ay içi gerçekleşmeleri https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/content/conn/MGM_UCM/

The Case of Real Estate Capital of Funds Declarations and Application Examples

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2, 3 - 10, 01.06.2013

Öz

Revenues obtainedfrom leasing the properties and rights by their owners, possessor and by those who has the right of their easement and usufruct or by their tenants, are considered as revenues from immovable proerties(PITL Art. 70). The net revenue in the revenues fromm immovable properties is the positive difference remained after deducting from the gross revenue the expenses incurred for obtaining and maintaining the revenues. The main aim of this study focused on the immovable right and properties and their taxation according tt currenet Turkish Tax System.

Kaynakça

  • Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi İstatistik Vergi Türleri itibariyle mükellef sayıları http://www. gib. gov. tr/index.php
  • Muhasebat Genel Müdürlüğü 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin ay içi gerçekleşmeleri https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/content/conn/MGM_UCM/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdülkadir IŞIK Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ


Mustafa ÇELİK Bu kişi benim
Tekirdağ Vergi Dairesi

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Başvuru Tarihi 1 Mayıs 2013
Kabul Tarihi 30 Mayıs 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Işık, A. & Çelik, M. (2013). GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ HALLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 1 (2) , 3-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/36918/422388Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org