Year 2014, Volume 2 , Issue 1, Pages 30 - 63 2014-01-01

SAGLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL DEGERLENDİRME ÖZEL HASTANE UYGULAMASI
FINANCIAL ASSESSMENT IN HEALTH SERVICES, PRİVATE HOSPİTAL PRACTİCE

Ayşegül ARDIÇ [1] , Cafer KÖŞKEROĞLU [2]


Sağlık alanına ayrılan kaynakların milli gelir içindeki payı sürekli artmaktadır. Genel sağlık sisteminin en önemli kaynak tüketicileri hastanelerdir. Kıt kaynakların verimli kullanılması için sağlık ekonomisinin hastanelerde uygulanması gerekir. Devlet kurumları kar amacı gütmezler ve finans kaynakları farklıdır. Bu nedenle özel bir sağlık kurumunun ekonomik yapısı ve finansal analizleri incelenmiştir. Özel hastanelerin çoğunluğu sosyal güvenlik kurumu (SGK) ile anlaşmalı olarak çalışmaktadır. SGK anlaşmalı bir hastaneyi finansal tekniklerle değerlendirdiğimizde, kar edebilmesi için hizmet maliyetlerinde azaltmaya gitmesi gerektiği görülmüştür. SGK tek taraflı fiyat belirleyicidir ve talebi de sınırlandırabilmektedir. Gelirlerde ve ciroda artış yapabilmek sınırlı kalmaktadır. Özel hastanelerin sabit giderleri oldukça yüksektir ve bunlarda kısıtlama yapmak mümkün değildir. Sabit olmayan en büyük hizmet maliyetini oluşturan doktor giderlerinde azaltma yapılabilir. Finansal verileri iyi olmayan hastaneler öncelikle doktor hizmet maliyetlerini azaltmışlardır. Ancak, doktorlar hizmet üretiminde inisiyatif kullanabilen en büyük faktörlerdir. Özel hastanelerde hizmet maliyetinin düşürülmesinde finansal teknik yöntemleri kullanılmalı ve en büyük hizmet maliyetini oluşturan personel ve doktorların en verimli çalışmalarını sağlayan sistemler uygulanmalıdır. 

The percentage of internal revenue allocated to the health care field is constantly increasing. Hospitals are the most important consumers of National Healthcare System resources. Health economics must be applied in hospitals for efficient use of scarce resources. Government foundations are non-profit organizations and their financial sources are different.. Therefore, economic structure and financial analysis of private hospitals were examined. The majority of private hospitals are contract with Social Security Institute (SSI) When we analysed these hospitals with financial techniques, we observed that the service costs have to be reduced in order to be able to make profit. SSI is single-acting arbiter for prices and also limited the demands from private healthcare providers so an increase in turnovers and revenue remain limited. The constant expenditures of private hospitals are very high and they couldnt be restricted. Inconstant expenses like physicians payments that constitute the largest part of service expenses can be reduced. Hospital that have economic problems reduced primarily the physician payments. However, doctors are the most important factors that use initiatives in service production of incomes. Financial technique methods for reducing the cost of services in private hospitals should be applied. Also after analysis new systems that ensure effectiveness of staff and doctors should be implemented.

 • AKBULUT, Y. ve GÖKTAŞ B. (2013), Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, T.C. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi, Yayın no: 1820, Eskişehir,
 • ATEŞ, M. (2012), Sağlık İşletmeciliği, Beta Basımevi İstanbul s:200-202
 • ÇELİK, Y. (2013), Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi Ankara 2013, s:271-280
 • ÇELİK, Y. (2103), Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi Ankara 2013, s139; Tokat M. (1994)
 • Sağlık Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayın no:793 Eskişehir
 • IŞIK, A. (2013) Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Ders notları, İstanbul
 • KARA,V. Hastanelerde Maliyet Muhasebesi, 1 Ocak.2014 tarihinde < http://muhasebeciyorumluyor.com/hastane-muhasebesinde-uretim-maliyeti-ve-tms-2> adresinden erişildi.
 • KISAKÜREK, M. M. (2010), Hastane İşletmelerinde Bölüm Maliyet Analizi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3, s 229, 1Ocak 2014 tarihinde<http://edergi.atauni.edu.tr/index.php/IIBD/article/viewFile/6528/6105> adresinden erişildi.
 • MUTLU, A. ve IŞIK, A. (2012), Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Yayınevi Bursa s:120-165
 • ÖZGEN, H. Ve TATAR, M. Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet-Etkililik Analizi ve Türkiye’de Durum. 19 Aralık 2013 tarihinde http://www.sid.hacettepe.edu.tr/Makale/102/1.pdf). Adresinden erişildi.
 • Prospects. Ac.uk/Hospital doctor:Salary and conditions. 13 Şubat2014 tarihinde <http://www.prospects.ac.uk/hospital_doctor_salary.htm> adresinden erişildi.
 • YILDIRIM, S. (1994), Sağlık Hizmetlerinde Harcama ve Maliyet Analizi, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yayınlanmış Uzmanlık Tezi, Devlet Planlama Teşkilatı
 • YİĞİT, E. (2008), Muhasebe dersi Çalışma notları, Hatay Mesleki Eğitim Merkezi, Hatay, TOKAT, M. (1994) Sağlık Ekonomisi 25 Aralık 2013 tarihinde <http://www.husep.hacettepe.edu.tr/Belgeler/Saglık%20Ekonomisi%20Mtokat.pdf> adresinden erişildi.
 • Uz, M. H. Sağlık Ekonomisi ve Hastanedeki Uygulamaları. 20 Aralık 2013 tarihinde http://merih.net/m1/whulkuz25.htm adresinden erişildi.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşegül ARDIÇ (Primary Author)
Institution: Bakırköy Dr Sadi Konuk, Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Author: Cafer KÖŞKEROĞLU
Institution: Özel Batı Bahat Hospital

Dates

Publication Date : January 1, 2014

Bibtex @research article { iaaoj422404, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {30 - 63}, doi = {}, title = {SAGLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL DEGERLENDİRME ÖZEL HASTANE UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {ARDIÇ, Ayşegül and KÖŞKEROĞLU, Cafer} }
APA ARDIÇ, A , KÖŞKEROĞLU, C . (2014). SAGLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL DEGERLENDİRME ÖZEL HASTANE UYGULAMASI. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 2 (1) , 30-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/36919/422404
MLA ARDIÇ, A , KÖŞKEROĞLU, C . "SAGLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL DEGERLENDİRME ÖZEL HASTANE UYGULAMASI". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 2 (2014 ): 30-63 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/36919/422404>
Chicago ARDIÇ, A , KÖŞKEROĞLU, C . "SAGLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL DEGERLENDİRME ÖZEL HASTANE UYGULAMASI". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 2 (2014 ): 30-63
RIS TY - JOUR T1 - SAGLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL DEGERLENDİRME ÖZEL HASTANE UYGULAMASI AU - Ayşegül ARDIÇ , Cafer KÖŞKEROĞLU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 63 VL - 2 IS - 1 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2013 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal SAGLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL DEGERLENDİRME ÖZEL HASTANE UYGULAMASI %A Ayşegül ARDIÇ , Cafer KÖŞKEROĞLU %T SAGLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL DEGERLENDİRME ÖZEL HASTANE UYGULAMASI %D 2014 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD ARDIÇ, Ayşegül , KÖŞKEROĞLU, Cafer . "SAGLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL DEGERLENDİRME ÖZEL HASTANE UYGULAMASI". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 2 / 1 (January 2014): 30-63 .
AMA ARDIÇ A , KÖŞKEROĞLU C . SAGLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL DEGERLENDİRME ÖZEL HASTANE UYGULAMASI. IAAOJ. 2014; 2(1): 30-63.
Vancouver ARDIÇ A , KÖŞKEROĞLU C . SAGLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL DEGERLENDİRME ÖZEL HASTANE UYGULAMASI. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2014; 2(1): 63-30.