Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FINANCIAL ASSESSMENT IN HEALTH SERVICES, PRİVATE HOSPİTAL PRACTİCE

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, 30 - 63, 01.01.2014

Öz

The percentage of internal revenue allocated to the health care field is constantly increasing. Hospitals are the most important consumers of National Healthcare System resources. Health economics must be applied in hospitals for efficient use of scarce resources. Government foundations are non-profit organizations and their financial sources are different.. Therefore, economic structure and financial analysis of private hospitals were examined. The majority of private hospitals are contract with Social Security Institute (SSI) When we analysed these hospitals with financial techniques, we observed that the service costs have to be reduced in order to be able to make profit. SSI is single-acting arbiter for prices and also limited the demands from private healthcare providers so an increase in turnovers and revenue remain limited. The constant expenditures of private hospitals are very high and they couldnt be restricted. Inconstant expenses like physicians payments that constitute the largest part of service expenses can be reduced. Hospital that have economic problems reduced primarily the physician payments. However, doctors are the most important factors that use initiatives in service production of incomes. Financial technique methods for reducing the cost of services in private hospitals should be applied. Also after analysis new systems that ensure effectiveness of staff and doctors should be implemented.

Kaynakça

 • AKBULUT, Y. ve GÖKTAŞ B. (2013), Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, T.C. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi, Yayın no: 1820, Eskişehir,
 • ATEŞ, M. (2012), Sağlık İşletmeciliği, Beta Basımevi İstanbul s:200-202
 • ÇELİK, Y. (2013), Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi Ankara 2013, s:271-280
 • ÇELİK, Y. (2103), Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi Ankara 2013, s139; Tokat M. (1994)
 • Sağlık Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayın no:793 Eskişehir
 • IŞIK, A. (2013) Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Ders notları, İstanbul
 • KARA,V. Hastanelerde Maliyet Muhasebesi, 1 Ocak.2014 tarihinde < http://muhasebeciyorumluyor.com/hastane-muhasebesinde-uretim-maliyeti-ve-tms-2> adresinden erişildi.
 • KISAKÜREK, M. M. (2010), Hastane İşletmelerinde Bölüm Maliyet Analizi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3, s 229, 1Ocak 2014 tarihinde<http://edergi.atauni.edu.tr/index.php/IIBD/article/viewFile/6528/6105> adresinden erişildi.
 • MUTLU, A. ve IŞIK, A. (2012), Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Yayınevi Bursa s:120-165
 • ÖZGEN, H. Ve TATAR, M. Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet-Etkililik Analizi ve Türkiye’de Durum. 19 Aralık 2013 tarihinde http://www.sid.hacettepe.edu.tr/Makale/102/1.pdf). Adresinden erişildi.
 • Prospects. Ac.uk/Hospital doctor:Salary and conditions. 13 Şubat2014 tarihinde <http://www.prospects.ac.uk/hospital_doctor_salary.htm> adresinden erişildi.
 • YILDIRIM, S. (1994), Sağlık Hizmetlerinde Harcama ve Maliyet Analizi, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yayınlanmış Uzmanlık Tezi, Devlet Planlama Teşkilatı
 • YİĞİT, E. (2008), Muhasebe dersi Çalışma notları, Hatay Mesleki Eğitim Merkezi, Hatay, TOKAT, M. (1994) Sağlık Ekonomisi 25 Aralık 2013 tarihinde <http://www.husep.hacettepe.edu.tr/Belgeler/Saglık%20Ekonomisi%20Mtokat.pdf> adresinden erişildi.
 • Uz, M. H. Sağlık Ekonomisi ve Hastanedeki Uygulamaları. 20 Aralık 2013 tarihinde http://merih.net/m1/whulkuz25.htm adresinden erişildi.

SAGLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL DEGERLENDİRME ÖZEL HASTANE UYGULAMASI

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, 30 - 63, 01.01.2014

Öz

Sağlık alanına ayrılan kaynakların milli gelir içindeki payı sürekli artmaktadır. Genel sağlık sisteminin en önemli kaynak tüketicileri hastanelerdir. Kıt kaynakların verimli kullanılması için sağlık ekonomisinin hastanelerde uygulanması gerekir. Devlet kurumları kar amacı gütmezler ve finans kaynakları farklıdır. Bu nedenle özel bir sağlık kurumunun ekonomik yapısı ve finansal analizleri incelenmiştir. Özel hastanelerin çoğunluğu sosyal güvenlik kurumu (SGK) ile anlaşmalı olarak çalışmaktadır. SGK anlaşmalı bir hastaneyi finansal tekniklerle değerlendirdiğimizde, kar edebilmesi için hizmet maliyetlerinde azaltmaya gitmesi gerektiği görülmüştür. SGK tek taraflı fiyat belirleyicidir ve talebi de sınırlandırabilmektedir. Gelirlerde ve ciroda artış yapabilmek sınırlı kalmaktadır. Özel hastanelerin sabit giderleri oldukça yüksektir ve bunlarda kısıtlama yapmak mümkün değildir. Sabit olmayan en büyük hizmet maliyetini oluşturan doktor giderlerinde azaltma yapılabilir. Finansal verileri iyi olmayan hastaneler öncelikle doktor hizmet maliyetlerini azaltmışlardır. Ancak, doktorlar hizmet üretiminde inisiyatif kullanabilen en büyük faktörlerdir. Özel hastanelerde hizmet maliyetinin düşürülmesinde finansal teknik yöntemleri kullanılmalı ve en büyük hizmet maliyetini oluşturan personel ve doktorların en verimli çalışmalarını sağlayan sistemler uygulanmalıdır. 

Kaynakça

 • AKBULUT, Y. ve GÖKTAŞ B. (2013), Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, T.C. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi, Yayın no: 1820, Eskişehir,
 • ATEŞ, M. (2012), Sağlık İşletmeciliği, Beta Basımevi İstanbul s:200-202
 • ÇELİK, Y. (2013), Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi Ankara 2013, s:271-280
 • ÇELİK, Y. (2103), Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi Ankara 2013, s139; Tokat M. (1994)
 • Sağlık Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayın no:793 Eskişehir
 • IŞIK, A. (2013) Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Ders notları, İstanbul
 • KARA,V. Hastanelerde Maliyet Muhasebesi, 1 Ocak.2014 tarihinde < http://muhasebeciyorumluyor.com/hastane-muhasebesinde-uretim-maliyeti-ve-tms-2> adresinden erişildi.
 • KISAKÜREK, M. M. (2010), Hastane İşletmelerinde Bölüm Maliyet Analizi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3, s 229, 1Ocak 2014 tarihinde<http://edergi.atauni.edu.tr/index.php/IIBD/article/viewFile/6528/6105> adresinden erişildi.
 • MUTLU, A. ve IŞIK, A. (2012), Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Yayınevi Bursa s:120-165
 • ÖZGEN, H. Ve TATAR, M. Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet-Etkililik Analizi ve Türkiye’de Durum. 19 Aralık 2013 tarihinde http://www.sid.hacettepe.edu.tr/Makale/102/1.pdf). Adresinden erişildi.
 • Prospects. Ac.uk/Hospital doctor:Salary and conditions. 13 Şubat2014 tarihinde <http://www.prospects.ac.uk/hospital_doctor_salary.htm> adresinden erişildi.
 • YILDIRIM, S. (1994), Sağlık Hizmetlerinde Harcama ve Maliyet Analizi, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yayınlanmış Uzmanlık Tezi, Devlet Planlama Teşkilatı
 • YİĞİT, E. (2008), Muhasebe dersi Çalışma notları, Hatay Mesleki Eğitim Merkezi, Hatay, TOKAT, M. (1994) Sağlık Ekonomisi 25 Aralık 2013 tarihinde <http://www.husep.hacettepe.edu.tr/Belgeler/Saglık%20Ekonomisi%20Mtokat.pdf> adresinden erişildi.
 • Uz, M. H. Sağlık Ekonomisi ve Hastanedeki Uygulamaları. 20 Aralık 2013 tarihinde http://merih.net/m1/whulkuz25.htm adresinden erişildi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşegül ARDIÇ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Bakırköy Dr Sadi Konuk, Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Cafer KÖŞKEROĞLU Bu kişi benim
Özel Batı Bahat Hospital

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2013
Kabul Tarihi 30 Aralık 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ardıç, A. & Köşkeroğlu, C. (2014). SAGLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL DEGERLENDİRME ÖZEL HASTANE UYGULAMASI . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 2 (1) , 30-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/36919/422404Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org