Year 2014, Volume 2 , Issue 2, Pages 81 - 92 2014-06-01

6-7 EYLÜL OLAYLARININ TÜRK GAZETELERİNDEKİ YANSIMALARI
REFLECTIONS IN TURKISH NEWSPAPERS EVENTS OF SEPTEMBER 6-7

Erhan AYAZ [1]


1955 yılından itibaren oluşmaya başlayan Kıbrıs meselesi beraberinde tarihe 6-7 Eylül Olayları olarak geçen hadiseyi getirmiştir. İstanbul Ekspres Gazetesi’nde Atatürk’ün Selanik’teki evinin bombalandığı haberinin çıkmasıyla birlikte özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde olaylar gerçekleşmiştir. Alınan tedbirlerin yetersiz olması sonucu oldukça fazla maddi kayıp yaşanmıştır. Osmanlı Devleti’nden bu yana güven içinde yaşayan Rum tebaanın devlete olan güveni kırılmıştır. Olaylardan beş yıl sonra 60 Müdahalesi olmuş ve dönemin yöneticileri yargılanmıştır. 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili çok sayıda değerli çalışma yapılmıştır. Yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak, bu çalışmamdaki amacım belli başlı Türk Gazetelerinin bakış açısıyla olayların gelişimini yansıtmaktır.

From 1955 to date by the Greeks began to itch along the Cyprus issue as 6-7 September events have brought the incident. Istanbul Express Newspapers in Ataturk with the release of the news that the bombing of his home in Thessaloniki, especially in Istanbul, Izmir and events took place in Ankara. As a result of inadequate measures taken has experienced considerable financial loss. Confidence in the state's subjects Greeks living in confidence since the Ottoman Empire was broken. Five years after the events of 60 intervention period of directors and has been judged. 

About 6-7 the events of September has been a lot of valuable work. My goal in my work to reflect the development of this event from the perspective of the major Turkish newspapers.

 • T.B.M.M Zabıt Ceridesi, 80. Birleşim, 1955
 • Akşam Gazetesi
 • Demokrat İzmir Gazetesi
 • İstanbul Ekspres Gazetesi
 • Milliyet Gazetesi
 • Ulus Gazetesi
 • Vakit Gazetesi
 • Yeni Asır Gazetesi
 • Yeni İstanbul Gazetesi
 • http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=Sayfa&No=249 , (Lozan Ant. Tam Metni), 29.12.2014
 • AKINCI Abdulvahap, “Türkiye’nin Darbe Geleneği: 1960ve 1971 Müdahaleleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Eskişehir, Nisan 2014
 • BABAOĞLU, Resul, “Türkiye Rum Cemaati ve 6/7 Eylül 1955 Olayları”, History Studies, Kasım 2012
 • BAYTAL Yaşar, “Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikaları, Ankara Üniversitesi Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 40, Kasım 2007
 • B.D.A., Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu, Arazi Dağılımı ve Türk Vakıflar), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2000, s. 21–22
 • ÇAKMAK, Zafer, “Kıbrıstan Anadoluya Türk Göçü (1878-1938)”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 36, Erzurum 2008
 • DEMİR, Şerif, “Adnan Menderes ve 6/7 Eylül Olayları” İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 6. Sayı, İstanbul, 2007
 • GÖKÇAL, Olgun, 6-7 Eylül Olayları ve Türk Basını, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, İzmir 2006 , s. 5
 • GÖKTÜRK, Turgay Bülent, “Rumların Kıbrıs’taki Enosis İsteklerinin Şiddete Dönüşmesi 1931 İsyanı Öncesi ve Sonrası, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, VII/16.17, Bahar 2008
 • GÜVEN, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları Bağlamında 6/7 Eylül Olayları, Tarih Vakfı, İstanbul 2005, s. 43
 • KESER, Ulvi, “Kıbrıs Sorunu Bağlamında Türkiye’de 6/7 Eylül 1955 Olaylarına Kesitsel Bir Bakış”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, XII/25, Güz 2012
 • NOVA, Andrew, “EOKA, Enosis, and the Future of Cyprus”, Presentation given at the University of Nicosia, hosted by the Cyprus Center for European and International Affairs on June 3, 2009
 • ÖZÇELİK, Şeyda, “6/7 Eylül 1955 Olaylarında Yerel Bir Basın Örneği: “Yeni Adana” Gazetesi”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, XIII/27, 2013 Güz
 • ŞİMŞEK, Halil, “İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi’nin Feshi ve Yunan Uyruklu Rumların Sınır Dışı Edilmeleri (1964)” Yönetim Bilimleri Dergisi (5:1), 2007
 • UZMAN, Nasrullah, “İktidardan Muhalefete M. Fuat Köprülü’nün Siyasi Mücadelesi (1956- 1966)” Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi, c.7, Sayı 13,Ankara, Kış 2013
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Erhan AYAZ (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : June 1, 2014

Bibtex @research article { iaaoj422428, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {81 - 92}, doi = {}, title = {6-7 EYLÜL OLAYLARININ TÜRK GAZETELERİNDEKİ YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {AYAZ, Erhan} }
APA AYAZ, E . (2014). 6-7 EYLÜL OLAYLARININ TÜRK GAZETELERİNDEKİ YANSIMALARI. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 2 (2) , 81-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/36920/422428
MLA AYAZ, E . "6-7 EYLÜL OLAYLARININ TÜRK GAZETELERİNDEKİ YANSIMALARI". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 2 (2014 ): 81-92 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/36920/422428>
Chicago AYAZ, E . "6-7 EYLÜL OLAYLARININ TÜRK GAZETELERİNDEKİ YANSIMALARI". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 2 (2014 ): 81-92
RIS TY - JOUR T1 - 6-7 EYLÜL OLAYLARININ TÜRK GAZETELERİNDEKİ YANSIMALARI AU - Erhan AYAZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 92 VL - 2 IS - 2 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2014 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 6-7 EYLÜL OLAYLARININ TÜRK GAZETELERİNDEKİ YANSIMALARI %A Erhan AYAZ %T 6-7 EYLÜL OLAYLARININ TÜRK GAZETELERİNDEKİ YANSIMALARI %D 2014 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD AYAZ, Erhan . "6-7 EYLÜL OLAYLARININ TÜRK GAZETELERİNDEKİ YANSIMALARI". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 2 / 2 (June 2014): 81-92 .
AMA AYAZ E . 6-7 EYLÜL OLAYLARININ TÜRK GAZETELERİNDEKİ YANSIMALARI. IAAOJ. 2014; 2(2): 81-92.
Vancouver AYAZ E . 6-7 EYLÜL OLAYLARININ TÜRK GAZETELERİNDEKİ YANSIMALARI. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2014; 2(2): 92-81.