Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

REFLECTIONS IN TURKISH NEWSPAPERS EVENTS OF SEPTEMBER 6-7

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 2, 81 - 92, 01.06.2014

Öz

From 1955 to date by the Greeks began to itch along the Cyprus issue as 6-7 September events have brought the incident. Istanbul Express Newspapers in Ataturk with the release of the news that the bombing of his home in Thessaloniki, especially in Istanbul, Izmir and events took place in Ankara. As a result of inadequate measures taken has experienced considerable financial loss. Confidence in the state's subjects Greeks living in confidence since the Ottoman Empire was broken. Five years after the events of 60 intervention period of directors and has been judged. 

About 6-7 the events of September has been a lot of valuable work. My goal in my work to reflect the development of this event from the perspective of the major Turkish newspapers.

Kaynakça

 • T.B.M.M Zabıt Ceridesi, 80. Birleşim, 1955
 • Akşam Gazetesi
 • Demokrat İzmir Gazetesi
 • İstanbul Ekspres Gazetesi
 • Milliyet Gazetesi
 • Ulus Gazetesi
 • Vakit Gazetesi
 • Yeni Asır Gazetesi
 • Yeni İstanbul Gazetesi
 • http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=Sayfa&No=249 , (Lozan Ant. Tam Metni), 29.12.2014
 • AKINCI Abdulvahap, “Türkiye’nin Darbe Geleneği: 1960ve 1971 Müdahaleleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Eskişehir, Nisan 2014
 • BABAOĞLU, Resul, “Türkiye Rum Cemaati ve 6/7 Eylül 1955 Olayları”, History Studies, Kasım 2012
 • BAYTAL Yaşar, “Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikaları, Ankara Üniversitesi Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 40, Kasım 2007
 • B.D.A., Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu, Arazi Dağılımı ve Türk Vakıflar), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2000, s. 21–22
 • ÇAKMAK, Zafer, “Kıbrıstan Anadoluya Türk Göçü (1878-1938)”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 36, Erzurum 2008
 • DEMİR, Şerif, “Adnan Menderes ve 6/7 Eylül Olayları” İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 6. Sayı, İstanbul, 2007
 • GÖKÇAL, Olgun, 6-7 Eylül Olayları ve Türk Basını, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, İzmir 2006 , s. 5
 • GÖKTÜRK, Turgay Bülent, “Rumların Kıbrıs’taki Enosis İsteklerinin Şiddete Dönüşmesi 1931 İsyanı Öncesi ve Sonrası, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, VII/16.17, Bahar 2008
 • GÜVEN, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları Bağlamında 6/7 Eylül Olayları, Tarih Vakfı, İstanbul 2005, s. 43
 • KESER, Ulvi, “Kıbrıs Sorunu Bağlamında Türkiye’de 6/7 Eylül 1955 Olaylarına Kesitsel Bir Bakış”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, XII/25, Güz 2012
 • NOVA, Andrew, “EOKA, Enosis, and the Future of Cyprus”, Presentation given at the University of Nicosia, hosted by the Cyprus Center for European and International Affairs on June 3, 2009
 • ÖZÇELİK, Şeyda, “6/7 Eylül 1955 Olaylarında Yerel Bir Basın Örneği: “Yeni Adana” Gazetesi”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, XIII/27, 2013 Güz
 • ŞİMŞEK, Halil, “İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi’nin Feshi ve Yunan Uyruklu Rumların Sınır Dışı Edilmeleri (1964)” Yönetim Bilimleri Dergisi (5:1), 2007
 • UZMAN, Nasrullah, “İktidardan Muhalefete M. Fuat Köprülü’nün Siyasi Mücadelesi (1956- 1966)” Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi, c.7, Sayı 13,Ankara, Kış 2013

6-7 EYLÜL OLAYLARININ TÜRK GAZETELERİNDEKİ YANSIMALARI

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 2, 81 - 92, 01.06.2014

Öz

1955 yılından itibaren oluşmaya başlayan Kıbrıs meselesi beraberinde tarihe 6-7 Eylül Olayları olarak geçen hadiseyi getirmiştir. İstanbul Ekspres Gazetesi’nde Atatürk’ün Selanik’teki evinin bombalandığı haberinin çıkmasıyla birlikte özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde olaylar gerçekleşmiştir. Alınan tedbirlerin yetersiz olması sonucu oldukça fazla maddi kayıp yaşanmıştır. Osmanlı Devleti’nden bu yana güven içinde yaşayan Rum tebaanın devlete olan güveni kırılmıştır. Olaylardan beş yıl sonra 60 Müdahalesi olmuş ve dönemin yöneticileri yargılanmıştır. 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili çok sayıda değerli çalışma yapılmıştır. Yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak, bu çalışmamdaki amacım belli başlı Türk Gazetelerinin bakış açısıyla olayların gelişimini yansıtmaktır.

Kaynakça

 • T.B.M.M Zabıt Ceridesi, 80. Birleşim, 1955
 • Akşam Gazetesi
 • Demokrat İzmir Gazetesi
 • İstanbul Ekspres Gazetesi
 • Milliyet Gazetesi
 • Ulus Gazetesi
 • Vakit Gazetesi
 • Yeni Asır Gazetesi
 • Yeni İstanbul Gazetesi
 • http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=Sayfa&No=249 , (Lozan Ant. Tam Metni), 29.12.2014
 • AKINCI Abdulvahap, “Türkiye’nin Darbe Geleneği: 1960ve 1971 Müdahaleleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Eskişehir, Nisan 2014
 • BABAOĞLU, Resul, “Türkiye Rum Cemaati ve 6/7 Eylül 1955 Olayları”, History Studies, Kasım 2012
 • BAYTAL Yaşar, “Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikaları, Ankara Üniversitesi Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 40, Kasım 2007
 • B.D.A., Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu, Arazi Dağılımı ve Türk Vakıflar), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2000, s. 21–22
 • ÇAKMAK, Zafer, “Kıbrıstan Anadoluya Türk Göçü (1878-1938)”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 36, Erzurum 2008
 • DEMİR, Şerif, “Adnan Menderes ve 6/7 Eylül Olayları” İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 6. Sayı, İstanbul, 2007
 • GÖKÇAL, Olgun, 6-7 Eylül Olayları ve Türk Basını, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, İzmir 2006 , s. 5
 • GÖKTÜRK, Turgay Bülent, “Rumların Kıbrıs’taki Enosis İsteklerinin Şiddete Dönüşmesi 1931 İsyanı Öncesi ve Sonrası, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, VII/16.17, Bahar 2008
 • GÜVEN, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları Bağlamında 6/7 Eylül Olayları, Tarih Vakfı, İstanbul 2005, s. 43
 • KESER, Ulvi, “Kıbrıs Sorunu Bağlamında Türkiye’de 6/7 Eylül 1955 Olaylarına Kesitsel Bir Bakış”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, XII/25, Güz 2012
 • NOVA, Andrew, “EOKA, Enosis, and the Future of Cyprus”, Presentation given at the University of Nicosia, hosted by the Cyprus Center for European and International Affairs on June 3, 2009
 • ÖZÇELİK, Şeyda, “6/7 Eylül 1955 Olaylarında Yerel Bir Basın Örneği: “Yeni Adana” Gazetesi”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, XIII/27, 2013 Güz
 • ŞİMŞEK, Halil, “İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi’nin Feshi ve Yunan Uyruklu Rumların Sınır Dışı Edilmeleri (1964)” Yönetim Bilimleri Dergisi (5:1), 2007
 • UZMAN, Nasrullah, “İktidardan Muhalefete M. Fuat Köprülü’nün Siyasi Mücadelesi (1956- 1966)” Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi, c.7, Sayı 13,Ankara, Kış 2013

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erhan AYAZ> (Sorumlu Yazar)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1226-7426

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Başvuru Tarihi 1 Mayıs 2014
Kabul Tarihi 30 Mayıs 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ayaz, E. (2014). 6-7 EYLÜL OLAYLARININ TÜRK GAZETELERİNDEKİ YANSIMALARI . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 2 (2) , 81-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/36920/422428Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org