Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 15 - 35 2018-06-18

İda Dağı (Kazdağları)nın Sağlık Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi

Gül YILMAZ [1]


Balıkesir ili, Edremit İlçesi sınırlarında Edremit Körfezi’nin kuzeyinde bulunan Kazdağları Milattan Önceki yıllara kadar  tarihi ile çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış; zengin flora ve faunasıyla doğa harikası bir Milli Park’tır. Dünyada mitoloji ve efsaneler dağı olarak bilinen İda (Kazdağları) ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yer ve bunun sonucu Troi savaşlarının çıkış nedeni olarak bilinmesinin yanı sıra derin vadi ve kanyonların olduğu biyolojik çeşitlilik olarak sahip olduğu endemik bitki topluluğunun varlığı ve hayvan topluluklarını barındıran oksijenin bol olduğu bir doğal zenginliktedir. İda Dağı’n da eriyen kar suları Edremit, Akçay ve Altınoluk’un denizine, içme ve kullanma sularına da karışmaktadır. Kazdağları’ndan esen rüzgarın orman havası ile ve denizin iyotlu oksijen miktarı yüksek havasının birleşimi Altınoluk Şahinderesi Boğaz lokasyonunda oksijen çadırı oluşturmaktadır. Bu özellik Kazdağları’nı dünyada en çok oksijen bulunan ilk üç yerinden biri olma önemini vurgulamaktadır. Bu çalışmada Kazdağları’nın yöre turizmine ve ülke turizmine katkılarının neler olabileceği gözler önüne serilerek sağlık turizmi açısından İda Dağının dünyada sayılı sağlık merkezlerinin arasında yer alabilmesi için neler yapılabileceği irdelenecektir.

İda Dağı, turizm, sağlık turizmi
 • Referans1 Akçay DKMPM, (2008) Akçay Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği 2007, Ziyaretçi Cetveli, Edremit.
 • Referans2 Akgün, B. Kazdağı Ulusal Parkı (Balıkesir) ve Yakın Çevresinde Ekoturizm Modeli Üzerine Araştırmalar,( Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009): 64.
 • Referans3 Aksoy, H. (2005). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara Üniversitesi.
 • Referans4 Arı, Y. (2009). Eko Turizm mi Ego Turizm mi? Kazdağı Balıkesir Örneği, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir: 422.
 • Referans5 Atalay, İ. (2012). Kazdağları ve Çevresinin Ekolojik Özellikleri.Kazdağları Ulusal Çalıştayı, Kazdağı Ve Madra Dağı Belediyeler Birliği, 2-3 Haziran, Güre- Edremit-Balıkesir.
 • Referans6 Aydın, O. (2012). Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi. KMÜ Sosyal ve Araştırmalar Dergisi, 14 (23).
 • Referans7 Bahar, O. ve Kozak, M. (2012). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Referans8 Toskay, T. (1983). Turizm:Turizm Olayına Genel Yaklaşım, İstanbul: Der Yayınları.
 • Referans9 Baum, W. K. (1987). Oral history for the local historical society (3. basım). Kaliforniya: Altamira Press.
 • Referans10 Boz, M. “Turizmin Gelişmesinde Alternatif Turizm Pazarlamasının Önemi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, SBE, 2004):132.
 • Referans11 Bulut, E. http://www.ekitapyayın.com. id/025/01.2010 htm (Erişim Tarihi: 02 Nisan 2018).
 • Referans12 Bucak, T. ve Özkaya, E. (2013) Çanakkale İlinin Termal Turizm Potansiyeli, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, Temmuz, cilt:5:2.
 • Referans13 Çağrıtekin, D. ve Özkan, E. ( 2012). Güre Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu Bildirileri, 24-26 Mayıs, Edremit.
 • Referans14 Gürdal, M. (2006). Türkiyede Turizmin Öncü Şehri Balıkesire Yönelik Yeni Açılımlar ve Fırsatlar, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 20-22 Nisan, Balıkesir.
 • Referans15 Hedman J, Hugg T, Sandell J ve Haahtela T. (2007). The effect of salt chamber treatment on bronchial hyperresponsiveness in asthmatics. Allergy, Finland Helsinki University, 61(5): 605-610).
 • Referans16 Güvenç, C. (2007). Türkiye’deki Termal Turizm Tesislerinin Planlama ve Tasarım İlkelerine İlişkin Bir Model Önerisi (Çanakkale Örneği), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: 7.
 • Referans17 Kahraman, N. (1987). Türkiye’de Sağlık Turizmi T.C. Turizm Bankası A.Ş. Proje Değerlendirme Gurup Başkanlığı, Ankara.
 • Referans18 Kanıbir, H. ve Kaşlı M. (2007). Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, İnanç Turizmi, Melih Kuru, İ. Hakkı Eraslan (Ed.), Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği Yayınları içinde (s.153). İstanbul.
 • Referans19 Kanmaz K., Kanmaz E. ve KaralıI M., (2008). Çan Yöresindeki Jeotermal Potansiyelin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, Çan Değerleri Sempozyumu, ÇOMÜ yayınları.
 • Referans20 Karataş, Z. ve Yavuzer,Y. (2015). Bireyi tanımada test dışı teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Referans21 Koç, R. (2017). Faruk Durukan’ın Arge Üzerine Üniversitelerimize Yapılan Destek ve Bilimsel Katkıları, Balıkesir Üniversitesi.
 • Referans22 Kozak N. (2001). Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Referans23 Kurgun, H.ve Özşeker, D.B.,(2016). Gastronomi ve Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Referans24 Küçük, O. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (1. basım). Ekin Basım Yayın.
 • Referans25 Okuyucu, S. Kazdağı Milli Parkı ve Yakın Çevresinin UNESCO Kriterlerine Göre Jeopark Potansiyelinin Belirlenmesive Eğitim Amaçlı Kullanımı, (Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, SBE, 2016): 22-56.
 • Referans26 Thompson, P. (2000). The voice of the past (3. basım). New York: Oxford University Press.
 • Referans27 Tontuş, H.Ö. (2015). Sağlık Turizmi, Ankara: Sağlık Bakanlığı.
 • Referans28 Özcan, S. (2011). Turizm İşletmelerinin Karşılaşmış Oldukları Pazarlama Sorunları Balıkesir İlinde Bir Uygulama, (Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi), SBE, : 22-56.
 • Referans29 Öztura, E. (2010). Truva Tarihi Milli Parkı, Kazdağı Milli Parkı ve Spil Dağı Milli Parkı Ziyaretçilerinin Türkiye’de “Milli Park”Kavramı ve Eğilimi Üzerine Görüşleri, (Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,SBE, 2010): 22-50.
 • Referans30 Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Referans31 Yüzer, E. (2001). Kazdağları ve Su Kaynakları. Kazdağları I. Ulusal Sempozyumu Bildirileri: 20-22 Eylül, Edremit.
 • www.balikesirkulturturizm.gov.tr (Erişim Tarihi:03.04.2018).
 • www.dpb.gov.tr (Erişim Tarihi:03.04.2018).
 • www.guncelpsikoloji.net (Erişim Tarihi: 02.04.2018).
 • www.idanatura.com (Erişim Tarihi:03.04.2018).
 • www.kazdaglaribilimve saglikliyasamkoyu.com (Erişim Tarihi: 02.04.2018).
 • www.saglikturizmi.gov.tr (Erişim Tarihi: 02.04.2018).
 • www.pozitifdergisi.com (Erişim Tarihi: 02.04.2018).
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1882-867X
Author: Gül YILMAZ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 18, 2018

Bibtex @conference paper { iaaoj441086, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {15 - 35}, doi = {}, title = {İda Dağı (Kazdağları)nın Sağlık Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Gül} }
APA YILMAZ, G . (2018). İda Dağı (Kazdağları)nın Sağlık Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 4 (2) , 15-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/37606/441086
MLA YILMAZ, G . "İda Dağı (Kazdağları)nın Sağlık Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 4 (2018 ): 15-35 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/37606/441086>
Chicago YILMAZ, G . "İda Dağı (Kazdağları)nın Sağlık Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 4 (2018 ): 15-35
RIS TY - JOUR T1 - İda Dağı (Kazdağları)nın Sağlık Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi AU - Gül YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 35 VL - 4 IS - 2 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal İda Dağı (Kazdağları)nın Sağlık Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi %A Gül YILMAZ %T İda Dağı (Kazdağları)nın Sağlık Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi %D 2018 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD YILMAZ, Gül . "İda Dağı (Kazdağları)nın Sağlık Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 4 / 2 (June 2018): 15-35 .
AMA YILMAZ G . İda Dağı (Kazdağları)nın Sağlık Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi. IAAOJ. 2018; 4(2): 15-35.
Vancouver YILMAZ G . İda Dağı (Kazdağları)nın Sağlık Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2018; 4(2): 35-15.