Year 2019, Volume 5 , Issue 1, Pages 14 - 29 2019-01-15

SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yunus Emre ÖZTÜRK [1] , Ramazan KIRAÇ [2]


Bu çalışma, sağlık yönetimi bölümü son sınıf öğrencilerinin, staj eğitimi konusundaki görüş ve düşüncelerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerine yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikte nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 150 kişiden oluşmakta olup 145 kişiye ulaşılmıştır.  Aydoğan’ın  2002 yılında oluşturduğu  anketi, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan anketin venilirliğinin test edilmesi için SPSS 20.0 paket programında %95 güvenilirlik düzeyinde güvenilirlik analizi yapılmış ve Cronbach Alpha değeri 0,942 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılanların % 62,1’i kadın olup %86,2’si devlet kurumunda staj yapmaktadır. Staj eğitiminde en çok faydalandıkları dersler; sağlık kurumları yönetimi (%79,3), davranış bilimleri ve iletişim (%77,2), insan kaynakları yönetimi (%53,1) ve kalite yönetimi (%50,3) olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin en az faydalandıkları dersler ise; üretim yönetim (%10,3), kamu maliyesi (%7,6) ve yabancı dil (%2,8) derslerinin olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda sağlık yönetimi öğrencilerinin genel itibarı ile verimli bir staj geçirmediklerini ve iyi bir staj eğitiminin ilerdeki yaşamlarına katkısının olacağını, kendilerine güven duyacaklarını, edinilen çevrenin mezuniyet sonrası faydalı olacağını ve iş yaşamındaki başarının arttıracağını belirtmişlerdir. Araştırmada okulda verilen birçok dersin stajda öğretilenler arasında bağlantı kurmalarının zor olduklarını ve teorik derslerin bir kaçı dışında pek fayda sağlamadığını belirtmişlerdir.

Staj, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları
  • Akan,İ., M. Bayır., R. Arslan ve A. Kuş. (1996) Meslek Yüksek Okullarına Sektörel Bazda Bakış ve Beklentiler 21.yy’la Doğru MYO’ların Yeniden Yapılandırılması Konulu Uluslararası Sempozyum, 202-212, Çankırı.Alkan, C., Doğan, H. ve Sezgin, İ. (1998) Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları. Ankara: Alkım Yayınları.Aydoğan, Z. F. (2002) Büro Yönetimi Önlisans Programlarında Staj Eğitiminin Önemi. Gazi Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. AnkaraBulut, D. İşman, Ç. (2004) Muğla İli Sağlık Yöneticilerinde Kişisel Değer Analizi Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(3): 278-284Çetin Ş (2005) Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Mersin Turizm İşetmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16( 2): 153-169Aydemir D. (2016) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaz Stajı Uygulamasına Bakışı: Sağlık Hizmetleri Örneği Turkish Journal of Life Sciences Türk Yaşam Bilimleri Dergisi 1(1):034-042Eren E. (1996) Yönetim ve Organizasyon. Beta Yayınları, İstanbul.Gürol ,M. (1997) Okul Sanayi İşbirliği Pegem Yayın evi, 975-7251- 22-4,AnkaraGürdoğan A ve Atabey S. 2015Öğrencilerin Meslek Stajından memnuniyet düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4 (1): 91-113 Hellriegel D., Slocum J.W.Jr. and Woodman R.W. (1989) Organizational Behavior. West Publishing Comp. St. Paul, Minnosata. Hurley J. and Gootendorst P. (1997) Introduction to Concepts and Analytical Tools of Health Sector Reform and Sustainable Financing.Kolb, D. A. (1984). Experiental learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-HallLankard, Bettina A. (1995). New Ways of Learning in the Workplace. ERIC Digest. (January 1). No. 161.Maınes, Pamela R. (2000). More Then Just A Job. Techniques. (April). 75(4):34.ResmiGazete(2014) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdfSağlık Bakanlığı (2011) Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi SözlüğüSarvan F. (1995) Hastane Yönetimi Eğitimi. Toplum ve Hekim 69-70(10):10-18Seçim H. (1985) Hastane Yönetim ve Organizasyonu: Türkiyede Hastanelerin Organizayonu İçin Bir Model Önerisi. Anadolu Üniversitesi Yayınları 130, EskişehirShortell S.M. and Kaluzny A.D. (1983) Healthcare Management : A text in Organization Theory and Behavior. içinden: Organization Theory and Healthcare Management pp:5-37. John Wiley and Sons. New York.Türkmen İ. (1994) Yönetsel Zaman ve Yetki Devri Açısından Yönetimde Verimlilik. Milli Prodüktive Merkezi Yayınları, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Yunus Emre ÖZTÜRK
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Author: Ramazan KIRAÇ (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 15, 2019

Bibtex @research article { iaaoj457217, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2148-3175}, address = {Namık Kemal Üniversitesi İİBF Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {14 - 29}, doi = {}, title = {SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Yunus Emre and KIRAÇ, Ramazan} }
APA ÖZTÜRK, Y , KIRAÇ, R . (2019). SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 5 (1) , 14-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/41028/457217
MLA ÖZTÜRK, Y , KIRAÇ, R . "SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 5 (2019 ): 14-29 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaoj/issue/41028/457217>
Chicago ÖZTÜRK, Y , KIRAÇ, R . "SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 5 (2019 ): 14-29
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Yunus Emre ÖZTÜRK , Ramazan KIRAÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 29 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-3175 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Yunus Emre ÖZTÜRK , Ramazan KIRAÇ %T SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal %P -2148-3175 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZTÜRK, Yunus Emre , KIRAÇ, Ramazan . "SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 5 / 1 (January 2019): 14-29 .
AMA ÖZTÜRK Y , KIRAÇ R . SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. IAAOJ. 2019; 5(1): 14-29.
Vancouver ÖZTÜRK Y , KIRAÇ R . SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal. 2019; 5(1): 29-14.