Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

MÜŞTERİ KÂRLILIK ANALİZLERİNDE FAALİYET TABANI İLE ZAMAN ETKENLİ MALİYET YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2020, Volume 12, Issue 2, 153 - 173, 01.04.2020

Abstract

Bu çalışmanın amacı, farklı müşterilerin neden olduğu kâr farklılığının, firmanın karar alma aşamasına katkısını belirlemektir. Bunu belirlemenin sebebi her bir müşterinin satışlardaki gelirlere sağladığı katkı ile şirket işletmesine sağladığı katkının çoğunlukla eşit olmamasıdır. Bu sebeple stratejik karar verme noktasında müşteri kârlılık analizini uygulamak gerekmektedir. Müşteri kâr analizi iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar, müşteri geliri ve müşteri maliyetidir. Müşteri maliyetleri ve kârlılıkları, faaliyet tabanlı gider belirleme metotları kullanılarak yapılmaktadır. Geçmiş zamanlarda uygulanan yönetim muhasebesi raporları ürünlerin kâr durumlarını analiz etmek üzerine idi. Geleneksel maliyet hazırlama sistemine göre her bir müşteriden elde edilen toplam gelirin, kâra eşit olduğu varsayılmaktadır. Geleneksel maliyet hesaplama sisteminin artık günümüzde kullanılmayacağı ve yeni maliyet hesaplama tekniklerinin kullanılması gerektiği belirlenmektedir. Bu çalışmada Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme (FTM) ve Zaman Etkenli Faaliyet Tabanı (ZEFT) yöntemi açıklanarak bu yöntemler incelenmektedir. Bu çalışmada, hem üretici olup hem satış yapan işletmelerin toplam üretim ve satış maliyetlerinin belirlenmesi, faaliyet ve zaman tabanlı maliyetleme yaklaşımı yardımıyla maliyetin müşterilere nasıl yansıtılacağı ve müşterilerin toplam kâra yapmış olduğu katkı payındaki farklılıkları ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışma için konaklama alanında bir uygulama yapılması amaçlanmıştır. Satın alma konusunda özellikleri bakımından farklı olan müşteri grupları satın aldıkları ürünlere göre sınıflandırılmaktadır. Müşterilerin satın alma özelliklerine ve taleplerine bakıldığında her bir müşteri için farklı oranda kâr elde edildiği görülmektedir.

References

  • Cokins G., Business Performance Management Magazine [Dergi]. - [s.l.]: “Measuring Customer Value: How BPM Supports Better Marketing Decisions”. Best R., Market-Based Management: Strategies For Growing Customer Value And Profitability [Rapor]. - USA: 4th Edition, 2005. Wayland, R.; Cole, Paul M., Müşteri Bağlantıları: Büyüme İçin Yeni Stratejiler. [Kitap]. - [s.l.]: İstanbul: Alfa, 2000. Ofek, E., Customer Profitability and Life Time Value [Dergi]. - [s.l.]: Harvard Bussiness School, 2002. Ertüreten, E., “Yeni Ekonomi”: Türkiye’de İnternet Konferansları-VII [Rapor]. - İstanbul: 2001. Dumanoğlu, S., Müşteri Karlılık Analizi: [Kitap]. - İstanbul: Türkmen Kitabevi,2005. Ceran, Y., İnal. E., Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi [Dergi]. - [s.l.]: Maliyet Bilgileri Temeline Dayalı Pazarlama Kararları İçin Pazarlama Muhasebesi: İstanbul: Sayı:22, Ocak-Haziran, 2004. Akgün, M., Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi [Dergi]. - [s.l.]: Bağımsız Denetim Firmalarında Faaliyet Tabanlı Müşteri Karlılık Analizi: İstanbul: Nisan 2004. Kaplan R.S. Ve Anderson S.R., Harvard Business School Publishing [Dergi]. - [s.l.] : Drive Growth With Customer Profitability Management: USA: July 2003.

Year 2020, Volume 12, Issue 2, 153 - 173, 01.04.2020

Abstract

References

  • Cokins G., Business Performance Management Magazine [Dergi]. - [s.l.]: “Measuring Customer Value: How BPM Supports Better Marketing Decisions”. Best R., Market-Based Management: Strategies For Growing Customer Value And Profitability [Rapor]. - USA: 4th Edition, 2005. Wayland, R.; Cole, Paul M., Müşteri Bağlantıları: Büyüme İçin Yeni Stratejiler. [Kitap]. - [s.l.]: İstanbul: Alfa, 2000. Ofek, E., Customer Profitability and Life Time Value [Dergi]. - [s.l.]: Harvard Bussiness School, 2002. Ertüreten, E., “Yeni Ekonomi”: Türkiye’de İnternet Konferansları-VII [Rapor]. - İstanbul: 2001. Dumanoğlu, S., Müşteri Karlılık Analizi: [Kitap]. - İstanbul: Türkmen Kitabevi,2005. Ceran, Y., İnal. E., Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi [Dergi]. - [s.l.]: Maliyet Bilgileri Temeline Dayalı Pazarlama Kararları İçin Pazarlama Muhasebesi: İstanbul: Sayı:22, Ocak-Haziran, 2004. Akgün, M., Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi [Dergi]. - [s.l.]: Bağımsız Denetim Firmalarında Faaliyet Tabanlı Müşteri Karlılık Analizi: İstanbul: Nisan 2004. Kaplan R.S. Ve Anderson S.R., Harvard Business School Publishing [Dergi]. - [s.l.] : Drive Growth With Customer Profitability Management: USA: July 2003.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Ufuk GÜL This is me
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6238-9619
Türkiye

Publication Date April 1, 2020
Application Date December 1, 2019
Acceptance Date February 10, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 12, Issue 2

Cite

APA Gül, U. (2020). MÜŞTERİ KÂRLILIK ANALİZLERİNDE FAALİYET TABANI İLE ZAMAN ETKENLİ MALİYET YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi , 12 (2) , 153-173 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaud/issue/53563/713595

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc-300x105-1.png