Research Article
BibTex RIS Cite

Investigation of the Contribution of the Quantum Idea To the Management Science

Year 2022, Issue: 13, 1 - 12, 31.12.2022
https://doi.org/10.21733/ibad.976200

Abstract

Today, the characteristics and events related to the management necessitate the evaluation of all information in a holistic manner. For this reason, it is necessary to consider the events in today's business and management worldwith a versatile and relativist perspective. This dynamic way of doing business requires leaders to consider more variables in managerial influence and interests. Today's managerial field describes an environment in which complex activities involving a widevariety of dynamics and procedures take place in the context of determining state styles, comparing the selected state styles with eachother, the impact of the possible behavior of the environment and competitors, and meeting expectations. In this context, quantum thought has the potential to guide the methods that help managers achieve ambiguous reality with the intellectual data it offers. In this study, the relationship between the outputs of entanglement and superposition principles of quantum theory, which is essentially derived from the science of physics, and management science is tried to be revealed.

References

 • Albert, D. Z.(1996). Bohmian Mechanics and Quantum Mechanics. Kluwer, 277–284.
 • Bell, M. ve Shan G. (2016). Quantum Nonlocality and Reality. Cambridge UniversityPress, 56.
 • Brown, H. R. Ve Christopher G. T. (2016). The Changing Face of Nonlocality. Physisc Journal. 91–123.
 • Demir, Ö. (2012). Bilim Felsefesi. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Dürr, D.,Sheldon, G. ve Nino, Z. (2013), Quantum Physics Without Quantum Philosophy.Journal of Springer-Verlag Berlin Heidelberg, XVIII, 286.
 • Harrigan, N. ve Spekkens, R.W. (2010). Einstein, in completeness, and the epistemic view of quantumstates. Foundations of Physics: 40 (2), 125-157.
 • Healey, R. (2012). Quantum Theory: A Pragmatist Approach.The British Journal forthePhilosophy of Science 63 (4), 729-771.
 • Hock, D. (1999). Birth of the Chaordic Age. San Francisco: Berrett-Kochler.
 • Klein, E. (2014). Dünyayı Değiştiren Fizik Devrimleri. İstanbul: Say Yayınları.
 • Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği.İstanbul: Beta Yayınları.
 • Lenin, V.I. (2017). Philosophical Notebooks. Lenin'sCollected Works (38). VersoVerlag, 214.
 • Ney, A., (2015). Finding the World in the Wave Function: Some Strategies for Solving the Macro-Object Problem.University of California, Davis, 23.
 • North, J.(2013). Thestructure of a quantumworld.Nous, 184–202.
 • Okçu, M. ve Dulupçu, M. (2000). Chaos and quantumtheories: possibilities and implicationsforeconomics and management sciences. ITU International Congress on Management Sciences, Istanbul, Turkey, 10-13 May.
 • Peker, H. (2015). Bilimin Tasnifi. Uludağ Üniversitesi İslami Bilimler Dergisi, 9 (9).
 • Penrose, R. (2004). The Road to Reality: A Complete Guide totheLaws of the Universe,London. 603.
 • Popper, K. (1963).Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. London: Routledge.
 • Pusey, M. F.,Jonathan, B. ve Terry, R. (2012). On the Reality of the Quantum State.Nature Physics, 8(4): 475–478.
 • Sanders, T. I. (1998). Strategic Thinking and the New Science. New York: Simon and Schuster.
 • Saunders, S. (2007). Quantum Theory, and Reality, Oxford: Oxford UniversityPress, 1–50.
 • Spekkens, R. W. (2007). Evidence for the Epistemic view of Quantum States,.Physical Review A, 75.
 • Stacey, R. (1996). Complexity and Crreativity in Organizations. San Francisco: Berrett-Kochler.
 • Şengöz, Murat (2019) Yönetim Felsefesi: Gazi Paşa’nın Perspektifinden Aksiyolojik Liderlik Üzerine Mülahazalar. Ankara: Astana Yayınları.
 • Şengöz, M. (2020a). What is Science? Is Business Administration a Science? . Academic Knowledge, 3 (2), 122-133 . DOI: 10.5281/zenodo.4399431
 • Şengöz, M. (2020b). Askeri Sevk ve İdarenin Bilim ve Sanatla Olan İlişkisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. İmgelem, 4 (6), 205-224.
 • Şenyılmaz, A. (2012). Yönetimde Kuantum Yaklaşımı, Organizasyonel Enerjinin Ölçümü İçin Bir Model.İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, 4-5
 • Türkdoğan, O. (1989). Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi.İstanbul: MEB Yayınları.
 • Wilkinson, C. (2020). Albert Einsteins Relativitäts theorie.InselVerlag.
 • Willemert, C. (2004). Science, Phlosophy. Ensiklopedia Antropology.
 • Yıldırım, C. (2008). Bilim Felsefesi. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Yin, X.Y. (2019) Review and Prospect of Quantum Management.American Journal of Industrial and Business Management, 9, 2220-2230.
 • Zohar, D. (1997). Rewiring the Corporate Brain. San Francisco: Berrett-Kochler.

Kuantum Fikrinin Yönetim Bilimine Katkısının İncelenmesi

Year 2022, Issue: 13, 1 - 12, 31.12.2022
https://doi.org/10.21733/ibad.976200

Abstract

Günümüzde yönetim ile alakalı durum ve olaylar, rölatif bir biçimde, tüm bilgilerin bütüncül bir şekilde dikkate alınarak değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bunun için bugünün iş ve yönetim dünyasında olayları çok yönlü ve rölâtivist bir bakış açısı ile ele almak gerekmektedir. Bu dinamik iş görme biçimi liderlerin yönetsel etki ve ilgi alanlarında daha fazla değişkeni dikkate almalarını zorunlu kılmaktadır. Günümüzün yönetsel alanı hareket tarzlarının belirlenmesi, seçilen hareket tarzlarının birbiriyle karşılaştırılması, çevrenin ve rakiplerin olası davranışlarının etkisi, beklentilerin karşılanması bağlamında çok çeşitli dinamikler ve yöntemler içeren karmaşık faaliyetlerin gerçekleştiği bir ortamı tarif etmektedir. Bu bağlamda kuantum düşüncesi sunduğu entelektüel verilerle yöneticilerin muğlak gerçekliğe ulaşmalarına fayda sağlayan yöntemlere rehberlik edebilme potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada, esasen fizik bilim dalından türetilen kuantum teorisinin dolanıklık ve süperpozisyon ilkelerinin çıktılarının yönetim bilimi ile ilişkisi ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

References

 • Albert, D. Z.(1996). Bohmian Mechanics and Quantum Mechanics. Kluwer, 277–284.
 • Bell, M. ve Shan G. (2016). Quantum Nonlocality and Reality. Cambridge UniversityPress, 56.
 • Brown, H. R. Ve Christopher G. T. (2016). The Changing Face of Nonlocality. Physisc Journal. 91–123.
 • Demir, Ö. (2012). Bilim Felsefesi. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Dürr, D.,Sheldon, G. ve Nino, Z. (2013), Quantum Physics Without Quantum Philosophy.Journal of Springer-Verlag Berlin Heidelberg, XVIII, 286.
 • Harrigan, N. ve Spekkens, R.W. (2010). Einstein, in completeness, and the epistemic view of quantumstates. Foundations of Physics: 40 (2), 125-157.
 • Healey, R. (2012). Quantum Theory: A Pragmatist Approach.The British Journal forthePhilosophy of Science 63 (4), 729-771.
 • Hock, D. (1999). Birth of the Chaordic Age. San Francisco: Berrett-Kochler.
 • Klein, E. (2014). Dünyayı Değiştiren Fizik Devrimleri. İstanbul: Say Yayınları.
 • Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği.İstanbul: Beta Yayınları.
 • Lenin, V.I. (2017). Philosophical Notebooks. Lenin'sCollected Works (38). VersoVerlag, 214.
 • Ney, A., (2015). Finding the World in the Wave Function: Some Strategies for Solving the Macro-Object Problem.University of California, Davis, 23.
 • North, J.(2013). Thestructure of a quantumworld.Nous, 184–202.
 • Okçu, M. ve Dulupçu, M. (2000). Chaos and quantumtheories: possibilities and implicationsforeconomics and management sciences. ITU International Congress on Management Sciences, Istanbul, Turkey, 10-13 May.
 • Peker, H. (2015). Bilimin Tasnifi. Uludağ Üniversitesi İslami Bilimler Dergisi, 9 (9).
 • Penrose, R. (2004). The Road to Reality: A Complete Guide totheLaws of the Universe,London. 603.
 • Popper, K. (1963).Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. London: Routledge.
 • Pusey, M. F.,Jonathan, B. ve Terry, R. (2012). On the Reality of the Quantum State.Nature Physics, 8(4): 475–478.
 • Sanders, T. I. (1998). Strategic Thinking and the New Science. New York: Simon and Schuster.
 • Saunders, S. (2007). Quantum Theory, and Reality, Oxford: Oxford UniversityPress, 1–50.
 • Spekkens, R. W. (2007). Evidence for the Epistemic view of Quantum States,.Physical Review A, 75.
 • Stacey, R. (1996). Complexity and Crreativity in Organizations. San Francisco: Berrett-Kochler.
 • Şengöz, Murat (2019) Yönetim Felsefesi: Gazi Paşa’nın Perspektifinden Aksiyolojik Liderlik Üzerine Mülahazalar. Ankara: Astana Yayınları.
 • Şengöz, M. (2020a). What is Science? Is Business Administration a Science? . Academic Knowledge, 3 (2), 122-133 . DOI: 10.5281/zenodo.4399431
 • Şengöz, M. (2020b). Askeri Sevk ve İdarenin Bilim ve Sanatla Olan İlişkisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. İmgelem, 4 (6), 205-224.
 • Şenyılmaz, A. (2012). Yönetimde Kuantum Yaklaşımı, Organizasyonel Enerjinin Ölçümü İçin Bir Model.İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, 4-5
 • Türkdoğan, O. (1989). Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi.İstanbul: MEB Yayınları.
 • Wilkinson, C. (2020). Albert Einsteins Relativitäts theorie.InselVerlag.
 • Willemert, C. (2004). Science, Phlosophy. Ensiklopedia Antropology.
 • Yıldırım, C. (2008). Bilim Felsefesi. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Yin, X.Y. (2019) Review and Prospect of Quantum Management.American Journal of Industrial and Business Management, 9, 2220-2230.
 • Zohar, D. (1997). Rewiring the Corporate Brain. San Francisco: Berrett-Kochler.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Original Articles
Authors

Murat ŞENGÖZ 0000-0001-6597-0161

Early Pub Date November 30, 2022
Publication Date December 31, 2022
Acceptance Date September 13, 2021
Published in Issue Year 2022 Issue: 13

Cite

APA ŞENGÖZ, M. (2022). Kuantum Fikrinin Yönetim Bilimine Katkısının İncelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(13), 1-12. https://doi.org/10.21733/ibad.976200

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD is under review EBSCO, SCOPUS, E-SCI and TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT.