IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-2811 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Hayrullah KAHYA |


       KONGRE DUYURUSU     

5th International Scientific Research E-Congress (IBAD-2020) Eylül 1-2, 2020

ibadcongresses.org

Dergimize makale başvuruları SÜREKLİ devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden ERKEN GÖRÜNÜM altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHLER

Kış sayısı için 1 Ocak   -   Yaz sayısı için 1 Haziran   -    Güz sayısı için 1 Ekim


IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.IBAD Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2687-2811 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Hayrullah KAHYA |
Kapak Resmi


       KONGRE DUYURUSU     

5th International Scientific Research E-Congress (IBAD-2020) Eylül 1-2, 2020

ibadcongresses.org

Dergimize makale başvuruları SÜREKLİ devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden ERKEN GÖRÜNÜM altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHLER

Kış sayısı için 1 Ocak   -   Yaz sayısı için 1 Haziran   -    Güz sayısı için 1 Ekim


IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.Güz 2020 Son Sayı
Sayı 8 - 18 Ara 2020
 1. Fen Eğitimine Yönelik Öz-Yeterliğin Öğrenme Yaklaşımları ve Öğrenme-Öğretme Ortamına Yönelik Algılara Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 13
  Neslihan ÜLTAY , Necla DÖNMEZ USTA , Eser ÜLTAY
 2. İngilizce Hazırlık Programına Devam Eden Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi
  Sayfalar 14 - 34
  Aydan Seher İLBEĞİ , Mine ÇELİKÖZ
 3. Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılık Düzeylerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 35 - 50
  Doç.dr.didem İNEL EKİCİ , Halil TANIR
 4. Alegorik Bir Öykü Olarak Küçük Kara Balık Üzerine Değerlendirmeler
  Sayfalar 51 - 62
  Mustafa TÜRKYILMAZ
 5. Bir Demir Çelik İşletmesinin Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 77 - 98
  Aslı ÖZCAN , Nuri ÖMÜRBEK
 6. Korona Virüs ve Sosyoekonomik Sonuçlar
  Sayfalar 99 - 114
  Hasan ALPAGO , Derya ODUNCU ALPAGO
 7. Yeni Sosyal İlişki Düzeninin 15. İstanbul Bienali Üzerinden Okunması
  Sayfalar 115 - 128
  Caner ŞENGÜNALP
 8. Attribution and Verification Quality Problems Encountered in Publishing of Some Manuscript Tafsīrs: A Review of Some Tafsīr Books
  Sayfalar 145 - 159
  Ferihan ÖZMEN
 9. Özbek Türklerine Ait Destanlarda Kadın İmgeleri Üzerine Değerlendirmeler
  Sayfalar 160 - 177
  Tuğba TEKE
 10. Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Kök Değerler Çerçevesinde Aytül Akal Masallarının İncelenmesi
  Sayfalar 178 - 192
  Sevgen ÖZBAŞI
 11. Determination of Situations of Extra-curricular Practices Carried About Robotics, Coding and Electronics
  Sayfalar 193 - 208
  Reyhan ÖZ YILDIZ , Seyide Senanur TALASLIOĞLU , Mehtap YILDIRIM
 12. Classroom Management Perspective of Teachers
  Sayfalar 209 - 225
  Necla DÖNMEZ USTA , Neslihan ÜLTAY , Eser ÜLTAY
 13. Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Disiplinlerarası Yaklaşımın Temel Eğitimde Kullanımına Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 226 - 243
  Arefe YURTTAŞ , Eda ERDAŞ KARTAL , Atila ÇAĞLAR
 14. Genelleme Sürecinin Çember ve Noktalar Problemi Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 244 - 258
  Handan DEMİRCİOĞLU , Halid Akif TUNCAY
 15. Psikolojik Danışman Adaylarına Göre Etkili Psikolojik Danışmanın Özellikleri ve Psikolojik Danışman Eğitiminin Etkisi
  Sayfalar 259 - 274
  Fidan KORKUT OWEN , Meliha TUZGÖL DOST
 16. Fen Bilimleri Dersi ve Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 275 - 294
  Ramazan SOĞUKPINAR , Kerim GUNDOGDU
 17. İletişimsizliğin Gülen Yüzleri: Karagöz ile Hacivat
  Sayfalar 295 - 307
  Yıldız YENEN AVCI
 18. A Deconstructive Reading of the Nigerian Subaltern in Zaynab Alkali’s The Stillborn
  Sayfalar 308 - 318
  Yakut AKBAY
 19. Bilinçli Farkındalık ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkide Temel Empati Becerilerinin Aracı Rol Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 319 - 335
  Nesrullah OKAN , Mücahit YILMAZTÜRK , Betül KÜRÜM
 20. Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Becerisi
  Sayfalar 336 - 349
  Gökçe ÖZDEMİR
 21. İşbirliği Ölçeği: Kültürel Adaptasyon
  Sayfalar 350 - 363
  Yağmur Gözde YERLİKAYA , Burak DOĞRUYOL
 22. Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik İnançları Ve Akademik Özyeterlilik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 364 - 382
  Şule DURAN , Selami ERCAN
 23. Marka Farkındalığı İle Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki Bağlamında Televizyon Dizilerinde Ürün Yerleştirme
  Sayfalar 383 - 403
  Öner BAŞARIR
 24. Müzik Destekli Matematik Öğretiminin Erişi ve Tutuma Etkisi
  Sayfalar 404 - 424
  Selin IŞITAN , Mevlüde DOĞAN
 25. Fransız Kaynaklarına Göre Osmanlı Devleti Topraklarında Kurulan Yabancı Sermayeli Bankalar Arasındaki Rekabet (1856-1914)
  Sayfalar 425 - 437
  Damla AYOGLU DUMAN
 26. Formation of the Power Structures and Policies in Crimea During the Transition Period: 2014 – 2016
  Sayfalar 438 - 456
  Viktoriia DEMYDOVA
 27. Büyük Verinin Etkin Yönetiminde Stratejik Uyum ve Veri Odaklı Kültür
  Sayfalar 63 - 76
  Tuğba KARABOĞA , Cemal ZEHİR
 28. Kremasyonun Tarihçesi ve Türkiye’de Kremasyon
  Sayfalar 129 - 144
  Sevim COŞKUN , Nüket BÜKEN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 2536-4642 2016-2019
IBAD Youtube Kanalı
Dergimizin AkademikMakale adlı Youtube Kanalına ulaşmak için tıklayınız
DUYURULAR

Dergimiz 2020 itibariyle  Akademik Teşvik  Başvuru Şartlarını taşımaktadır.

Milli Mücadele'nin 100. Yılı Özel Sayısı  için makale gönderimi açılmıştır. Özel sayı için son makale gönderim tarihi 1 Ekim 2020'dir.

 Yaz 2020 ve Güz 2020 sayımız için makale kotası dolmuştur. 


 SCOPUS, dergimize düzeltme vermiş olup dergimiz 2022 Ekiminden sonra tekrar değerlendirmeye alınacaktır.


ULAKBİM, dergimize düzeltme vermiş olup dergimiz 2021 yılında tekrar değerlendirmeye alınacaktır.

BOOKS OF CONGRESSES

IBAD CONGRESSES

1ST IBAD-2016, Madrid, SPAIN
Abstracts          Proceedings

2ND IBAD-2017, Istanbul, TURKEY
Abstracts             Proceedings

3RD IBAD-2018, Skopje, MACEDONIA
Abstracts           Proceedings 
Bildiriler            Program

4TH IBAD-2019, Uppsala, SWEDEN

ICES CONGRESSES

1ST  ICES-2018, Istanbul, TURKEY

2ND  ICES-2019, Istanbul, TURKEY
Abstracts       Program