e-ISSN: 2687-2811
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Hayrullah KAHYA
Kapak Resmi
       

Makale kabulümüz devam etmektedir.

SAYIN YAZAR

1. Makalenizi template dosyası üzerinden gönderiniz. Template dosyasını buradan indirebilirsiniz. 

2. Telif hakkı formunu doldurunuz. Telif hakkı formunu buradan indirebilirsiniz.

3. Makaleniz Etik Kurul İzni gerektiriyorsa Etik Kurul Onayınızı ekleyiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

4. Makalenize ilişkin iThenticate, Turnitin vb. intihal benzerlik raporunun pdf'sini makalenizi yüklerken ek dosya olarak yükleyiniz.

5. Makale göndermeden önce Yazar Rehberi ve Değerlendirme Süreci sayfasını mutlaka okuyunuz.

 IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], Türkiye odaklı sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • ERIHPLUS
 • MLA International Bibliography
 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor
 • InfoBase
 • Index Copernicus International (ICI)
 • Scilit

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.2022 - Sayı: 13

Araştırma Makalesi

31. Burdur Müzesi'nden Erkek Portresi

Araştırma Makalesi

The Relationship between Teaching-Learning Conceptions and Sense of Self-Efficacy of Pre-Service EFL Teachers

DUYURULAR

 -Dergimizin SOBIAD Impact Faktörü 2019 yılında 0,132; 2020 yılında 0,187 iken 2021 yılında 0,474'e yükselmiştir. Alan editörlerimize, hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.

 -Dergimiz bazı üniversitelerce alan indeksi sayılan MLA Bibliography IndexERIHPLUS, Index Copernicus International (ICI), Scilit ve InfoBase'te indekslenmeye başlamıştır.

 -Dergimizdeki makaleler 2020 itibariyle  Akademik Teşvik  Başvurusunda puanlanabilmektedir.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences 


15376           15385                                                                                                                15386