IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-2811 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Hayrullah KAHYA |


Dergimize makale başvuruları SÜREKLİ devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden ERKEN GÖRÜNÜM altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHLER

Kış sayısı için 1 Ocak   -   Yaz sayısı için 1 Haziran   -    Güz sayısı için 1 Ekim

ÖNEMLİ

1. Makalenizi template dosyası üzerinden gönderiniz. 2. Telif hakkı formunu doldurunuz.

3. Makaleniz Etik Kurul İzni gerektiriyorsa Etik Kurul Onayınızı ekleyiniz.IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • ERIHPLUS
 • MLA
 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.IBAD Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2687-2811 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Hayrullah KAHYA |
Kapak Resmi


Dergimize makale başvuruları SÜREKLİ devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden ERKEN GÖRÜNÜM altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.

MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHLER

Kış sayısı için 1 Ocak   -   Yaz sayısı için 1 Haziran   -    Güz sayısı için 1 Ekim

ÖNEMLİ

1. Makalenizi template dosyası üzerinden gönderiniz. 2. Telif hakkı formunu doldurunuz.

3. Makaleniz Etik Kurul İzni gerektiriyorsa Etik Kurul Onayınızı ekleyiniz.IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

IBAD, Uluslararası indekslerce taranan uluslararası akademik hakemli bir e-dergidir. IBAD, aşağıda belirtilen dizinlerce taranmakta ve indekslenmektedir:

 • ERIHPLUS
 • MLA
 • DOAJ
 • SOBIAD
 • Google Scholar
 • ASOS Index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing),
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • SIS (Scientific Indexing Service) 
 • I2OR (International Institute of Organized Research   
 • JournalFactor (JF)
 • COSMOS IF
 • İdealOnline
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Rootindexing (RT)
 • MIAR
 • CiteFactor

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.Milli Mücadele'nin 100. Yılı Özel Sayısı Son Sayı
Sayı - 18 Ara 2020
 1. Evde Yaşayan Yaşlılarda Yalnızlık, Yaşam Doyumu ve Ölüm Kaygısının Belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 10
  Havva TEL , Medine KOÇ , Hatice TEL AYDIN
 2. İşsizlik ve Enflasyonun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1988-2019 Dönemi Türkiye İncelemesi
  Sayfalar 11 - 22
  Ezgi KOPUK
 3. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Motivasyon Düzeyleri ile Baba-Çocuk İlişkisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 23 - 37
  Ayşe GÖZÜBÜYÜK , Saide ÖZBEY
 4. COVID-19 Salgını Süresince Aile İçi İlişkilerin Doğrulayıcı Faktör Analizi ile İncelenmesi
  Sayfalar 38 - 51
  Barış ERGÜL , Veysel YILMAZ
 5. Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 52 - 61
  Ayla ÜNSAL , Şefika Dilek GÜVEN
 6. Cyberpunk Türü ve Örnek Filmlerin İç Mekân Analizi
  Sayfalar 62 - 83
  Süphan Kaan ÇİFTCİ , Deniz DEMİRARSLAN
 7. Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatında “Toplumsal Cinsiyet” Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 84 - 94
  Sevgen ÖZBAŞI , İ̇hsan KALENDEROĞLU
 8. İçsel ve Dışsal Motivasyon Araçlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 95 - 115
  Nihan GARİPAĞAOĞLU - UĞUR
 9. Çanakkale İlinde Kara Avcılığı ve Yöre Ekosistemine Etkileri
  Sayfalar 116 - 132
  Rüştü ILGAR
 10. Yer Bağlılığının Sosyo-Mekânsal Farklar Bakımından İncelenmesi: Niğde Örneği
  Sayfalar 133 - 147
  Derya AĞBABA
 11. Farklı Gelir Düzeyindeki Ülkelerde Ticari Açıklık, Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
  Sayfalar 148 - 170
  Şeyma YILMAZ KUŞÇUOĞLU , Zeki YILMAZ
 12. Technophobia and Robot Agency in Asimov’s I, Robot
  Sayfalar 171 - 179
  Kübra BAYSAL
 13. İnovasyon Yönetiminin İşletme Performansina Etkisi: Dams Makine Örneği
  Sayfalar 180 - 201
  Canan TİFTİK
 14. Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının Yordanmasında Bilişsel Esneklik ve Ruminasyonun Etkisi
  Sayfalar 202 - 218
  Müge YUKAY YÜKSEL , Mine SAYIN , Serra DİNÇ
 15. Ortaokul Öğrencilerinin Sesli Okuma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 219 - 228
  Mehmet Fatih ÖZCAN , Bahatti̇n KARAKAYA
 16. KKTC Ortaöğretim Kurumlarında 2020-2025 Yılları Arasında Olası Pandemi Sürecinde Öngörülen Stratejik Plan Çalışması
  Sayfalar 229 - 243
  Veclal GÜNDÜZ , Gaye TÜRKER , Halide KARABEKİ̇R , Hülya ALTUN
 17. 80’lerden Yükselen Bir Ses: küçük İskender ve “bir nedeni yok yalnızca öptüm” Adlı Şiirini Okuma Denemesi
  Sayfalar 244 - 255
  Hafize ŞAHİN
 18. Happiness and Job Satisfaction of Working Mothers
  Sayfalar 256 - 268
  Sebahat ALTUNDAĞ , Nazan ÇAKIRER ÇALBAYRAM
 19. Zonguldak'in Lojistik Potansiyeli Ve Mevcut Durum Analizi
  Sayfalar 269 - 289
  Muhammed TURĞUT , Zekeriya ŞAHİN , Ahmet Yavuz ŞAHİN
 20. Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlıkları ile Duygusal ve Psikolojik İyi Oluşlukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 290 - 303
  Mustafa BAŞARAN , Mustafa EROL , Derya YILMAZ
 21. Avrupa Ülkelerinden Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebini Etkileyen Faktörler: Panel Veri Analizi
  Sayfalar 304 - 316
  Ümit ŞENGEL , Burhanettin ZENGİN
 22. İşletme Stratejileri Perspektifinden Stratejik Yönetim Okulları
  Sayfalar 317 - 334
  Murat YOLSAL
 23. Sahnede Şehirler! Türkiye’nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı - Film Alanı Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 335 - 358
  Çağla Aslı GÜLDURAN , Işıl ARIKAN SALTIK
 24. Erkek Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Yaşadığı Mesleki Sorunlar
  Sayfalar 359 - 383
  Hüseyin ERGEN , Ali ER
 25. Kültürlerarası Duyarlılık, Etnikmerkezcilik ve Sosyal Medya Kullanımı Etkileşimi
  Sayfalar 384 - 395
  Laçin AKYIL , Osman YILDIRIM
 26. Müzik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Çalgı Sınavındaki Performans Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 396 - 410
  Mehmet UMUZDAŞ , Hatice TÖK
 27. Ortaöğretim Çağındaki Gençlerde Finansal Eğitimin Finansal Okuryazarlık Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 411 - 432
  Şennaz YİĞİTBAŞ , Erdem TEMELOĞLU , Adnan ŞİMŞEK
 28. Türk Bankalarında Dijital Bankacılık Uygulamalarının İnsan Kaynakları Stratejileri Kapsamında İşe Alımlar Üzerine Bir Tahmin
  Sayfalar 433 - 452
  Perihan TÜZÜN
 29. Türkiye’de Fındık İhracatının Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve İhracat Öngörüsü
  Sayfalar 453 - 461
  Tuğçe Meryem KILIÇ
 30. Öğrenme Güçlüğü Tanısı Olan 7-12 Yaş Arasındaki Çocukların İnsan Figürü Çizimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 462 - 472
  Mehmet GÜNEY , Emrullah Can YAVUZ , Taşkın TAŞTEPE
 31. Halide Edib Adıvar’ın Ateşten Gömlek Adlı Romanında Kadının Milliyetçiliği
  Sayfalar 473 - 483
  Neslihan ALBAY
 32. İlkokul Çağı Öğrencilerinin Ders Çalışma Sürecinde Teknolojik Araç Kullanımına İlişkin Veli Görüşleri
  Sayfalar 484 - 512
  İ̇̇brahi̇m FİDAN , Feti ÇELİK
 33. Türkiye’de Yaşayan Iraklı Göçmenlerin Deizm ve Ateizme Yönelik Tutumları
  Sayfalar 513 - 525
  Mohammed GHRAIRI , Hüseyin PEKER
 34. Hemşirelerde Algılanan Stres ve Stres Semptomlarının İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 526 - 538
  Gülşen ÇETİN AYDIN , Serpil AYTAÇ , Yasemin ŞANLI
 35. Mimari Tasarım Eğitiminde Biyomimikri ve Form İlişkisinin Kullanımı Üzerine Bir Literatür İncelemesi
  Sayfalar 539 - 551
  Burcu ÖLGEN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 2536-4642 2016-2020
IBAD Youtube Kanalı
Dergimizin AkademikMakale adlı Youtube Kanalına ulaşmak için tıklayınız
DUYURULAR

-Kış 2021 sayısı için makale başvuruları başlamıştır.  Kış 2021 sayısı için makale son gönderim tarihi 1 Ocak 2021'dir.

- IBAD Journal of Social Sciences Ekim 2020 tarihi itibariyle bazı üniversitelerce alan indeksi sayılan ERIHPLUS'ta indekslenmeye başlamıştır.

-IBAD Journal of Social Sciences Ağustos 2020 tarihi itibariyle bazı üniversitelerce alan indeksi sayılan MLA Index'te taranmaya başlamıştır. 

 - Dergimiz 2020 itibariyle  Akademik Teşvik  Başvuru Şartlarını taşımaktadır.

 - SCOPUS, dergimize düzeltme vermiş olup dergimiz 2022 Ekiminden sonra tekrar değerlendirmeye alınacaktır.


BOOKS OF CONGRESSES

IBAD CONGRESSES

1ST IBAD-2016, Madrid, SPAIN
Abstracts          Proceedings

2ND IBAD-2017, Istanbul, TURKEY
Abstracts             Proceedings

3RD IBAD-2018, Skopje, MACEDONIA
Abstracts           Proceedings 
Bildiriler            Program

4TH IBAD-2019, Uppsala, SWEDEN

5TH IBAD-2020, Istanbul, TURKEY
Bildiriler           Program

ICES CONGRESSES

1ST  ICES-2018, Istanbul, TURKEY

2ND  ICES-2019, Istanbul, TURKEY
Abstracts       Program