Hakemlik Talebi

En az doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip akademisyenler dergimizde alanları ile ilgili makalelere hakemlik yapabilirler.

Hakemlik yapan akademisyenlere hakemlik belgesi düzenlenir. 

Hakem veritabanımıza kişisel bilgilerinizi ve uzmanlık alanınızı kaydetmek için lütfen tıklayınız.