Kurullar


Baş EditörEditor-in-chief

Doç. Dr. Hayrullah KAHYA, Türkiye,

hayrullahkahya@hotmail.com

Alan Editörleri

Arkeoloji
Prof. Dr. Asuman BALDIRAN, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Antropoloji
Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI, Indiana Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri

Sosyoloji
Doç. Dr. Zafer DURDU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Eğitim
Doç. Dr. D. Neslihan BAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Yeşim ÖZER ÖZKAN, Gaziantep Üniversitesi,Türkiye

Spor ve Turizm Bilimleri
Doç. Dr. Süleyman Murat YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Dil, Edebiyat ve Tarih
Dr. Öğr. Üyesi Hülya KAYA HASDEMİR, Muş Alparslan Üniversitesi,Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin ÖZMEN, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye

İşletme, Ekonomi
Prof. Dr. Meltem ONAY, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ebrucan İSLAMOĞLU, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye


Dil Editörleri

Dr. Eda Ermagan Çağlar, Türkiye

Yasemin Temirci, Almanya


Assoc. Prof. Dr. Hayrullah KAHYA, Turkey

hayrullahkahya@hotmail.com

Editors

Archaeology
Prof. Dr. Asuman BALDIRAN, Selçuk University, Turkey

Anthropology
Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI, Indiana Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri

Sociology
Assoc. Prof. Dr. Zafer DURDU, Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

Education
Assoc. Prof. Dr. D. Neslihan BAY, Eskişehir Osmangazi University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Yeşim ÖZER ÖZKAN, Gaziantep University, Turkey

Sports & Turism Sciences
Assoc. Prof. Dr. Süleyman Murat YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

Language & Literature & History
Assist. Prof.Dr. Hülya KAYA HASDEMİR, Muş Alparslan University, Turkey
Assist. Prof.Dr. Necmettin ÖZMEN, İstanbul Sabahattin Zaim University, Turkey

Economics & Business
Prof. Dr. Meltem ONAY, Celal Bayar University, Turkey
Assist. Prof.Dr. Ebrucan İSLAMOĞLU, Hacı Bektaş Veli University, Turkey


Language Editors

Dr. Eda Ermagan Çağlar, Turkey
Yasemin Temirci, Germany
Danışma Kurulu


Danışma KuruluAdvisory Board

Prof. Dr. Asuman BALDIRAN
Selçuk Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. John WENDEL

Dokkyo Üniversitesi, JAPONYA


Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI
Indiana Üniversitesi, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Prof. Dr. Meltem ONAY
Celal Bayar Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Wan Ahmad Jaafar WAN YAHAYA

Sains Malaysia Üniversitesi, MALEZYA

Doç. Dr. Ahmet EKŞİ
Kocaeli Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE

Doç. Dr. Nazile ABDULLAZADE
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, AZERBAYCAN

Doç. Dr. Senija TAHIROVIC
International University of Sarajevo, BOSNA HERSEK

Doç. Dr. Toğrul HALİLOV
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, AZERBAYCAN

Dr. Öğr. Üyesi Admir MULAOSMANOVIĆ
International University of Sarajevo, BOSNA HERSEK

Dr. Öğr. Üyesi Ali YILDIZ
Yıldız Teknik Üniversitesi TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Elena TILOVSKA-KECHEDJI
"St.Kliment Ohridski" Üniversitesi, MAKEDONYA

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YAŞAR EKİCİ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Nalan SINAY
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Selvira DRAGANOVIĆ
International University of Sarajevo, BOSNA HERSEK 

Prof. Dr. Asuman BALDIRAN
Selçuk University, TURKEY

Prof. Dr. John WENDEL

Dokkyo Üniversitesi, JAPONYA

Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI
Indiana University, USA

Prof. Dr. Meltem ONAY
Celal Bayar University, TURKEY

Prof. Dr. Wan Ahmad Jaafar WAN YAHAYA
Sains Malaysia University, MALAYSIA

Assoc. Prof. Dr. Ahmet EKŞİ
Kocaeli University, TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Marmara University, TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Nazile ABDULLAZADE
Azerbaycan Devlet Pedagoji University, AZERBAIJAN

Assoc. Prof. Dr. Senija TAHIROVIC
International University of Sarajevo, BOSNIA&HERZEGOVINA

Assoc. Prof. Dr. Toğrul HALİLOV
Azerbaijan National Sciences Academia, AZERBAIJAN

Assist. Prof. Dr. Admir MULAOSMANOVIĆ
International University of Sarajevo, BOSNIA&HERZEGOVINA

Assist. Prof. Dr. Ali YILDIZ
Yıldız Teknik University, TURKEY

Assist. Prof. Dr.  Elena TILOVSKA-KECHEDJI
"St.Kliment Ohridski" University, MACEDONIA

Assist. Prof. Dr. Fatma YAŞAR EKİCİ
İstanbul Sabahattin Zaim University, TURKEY

Assist. Prof. Dr. Nalan SINAY
Uluslararası Kıbrıs University, CYPRUS

Assist. Prof. Dr. Selvira DRAGANOVIĆ
International University of Sarajevo, BOSNIA&HERZEGOVINA 
Hakem Kurulu


Hakem Kurulu
Referees Board
Prof. Dr. Arda ARIKAN, Türkiye
Prof. Dr. Artun AVCI, Türkiye
Prof. Dr. C. Gazi UÇKUN, Türkiye
Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA, Azerbaycan
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU, Türkiye
Prof. Dr. John WENDEL, Japonya
Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI, Amerika Birleşik Devletleri
Prof. Dr. Medine YILMAZ, Türkiye
Prof. Dr. Meltem ONAY, Türkiye
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, Türkiye
Prof. Dr. Nigar PÖSTEKİ, Türkiye
Prof. Dr. Oğuz YILDIRIM, Türkiye
Prof. Dr. Şahmurat ARIK, Türkiye
Prof. Dr. Wan Ahmad Jaafar WAN YAHAYA, Malezya
Doç. Dr. Ahmet EKŞİ, Türkiye
Doç. Dr. Ebru KARAMAN, Türkiye
Doç. Dr. Eray YAĞANAK, Türkiye
Doç. Dr. Hasip SAYGILI, Türkiye
Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ, Türkiye
Doç. Dr. Nurten KİMTER, Türkiye
Doç. Dr. Senija TAHIROVIC, Bosna Hersek
Doç. Dr. Toğrul HALİLOV, Azerbaycan
Dr. Öğr. Üyesi Ali FİDAN, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Benan YÜCEBALKAN, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Elena TILOVSKA-KECHEDJI, Makedonya
Dr. Öğr. Üyesi Esin SEZGİN, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Fatma CESUR, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Emre GÖKTÜRK, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Nalan SINAY, KKTC
Dr. Öğr. Üyesi Ömer GEDİK, Türkiye
Prof. Dr. Arda ARIKAN, Turkey
Prof. Dr. Artun AVCI, Turkey
Prof. Dr. C. Gazi UÇKUN, Turkey
Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA, Azerbaijan
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU, Turkey
Prof. Dr. John WENDEL, Japan
Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI, USA
Prof. Dr. Medine YILMAZ, Turkey
Prof. Dr. Meltem ONAY, Turkey
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, Turkey
Prof. Dr. Nigar PÖSTEKİ, Turkey
Prof. Dr. Oğuz YILDIRIM, Turkey
Prof. Dr. Şahmurat ARIK, Turkey
Prof. Dr. Wan Ahmad Jaafar WAN YAHAYA, Malaysia
Assoc. Prof. Dr. Ahmet EKŞİ, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Ebru KARAMAN, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Eray YAĞANAK, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Hasip SAYGILI, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Nurten KİMTER, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Senija TAHIROVIC, Bosnia&Herzegovina
Assoc. Prof. Dr. Toğrul HALİLOV, Azerbaijan
Assist. Prof. Dr. Ali FİDAN, Turkey
Assist. Prof. Dr. Benan YÜCEBALKAN, Turkey
Assist. Prof. Dr. Elena TILOVSKA-KECHEDJI, Macedonia
Assist. Prof. Dr. Esin SEZGİN, Turkey
Assist. Prof. Dr. Fatma CESUR, Turkey
Assist. Prof. Dr. İbrahim Emre GÖKTÜRK, Turkey
Assist. Prof. Dr. Nalan SINAY, Cyprus
Assist. Prof. Dr. Ömer GEDİK, Turkey


DUYURULAR

- Dergimiz 2021 yılı itibariyle Scilit, InfoBase ve Index Copernicus International (ICI)'da taranmaya başlamıştır.

- Dergimizin SOBIAD Impact Faktörü 2019 yılında 0,132 iken 2020 Impact Faktörü 0,187'ye yükselmiştir.

- 2021 yılının YUNUS EMRE'nin vefatının 700. yılı olması nedeniyle BİZİM YUNUS ÖZEL SAYISI makale çağrısı açılmıştır. Normal sayılarla beraber Özel Sayı için yıl boyu makale kabulü yapılacaktır.

Yaz 2021 sayısı için makale başvuruları başlamıştır.  Yaz 2021 sayısı için makale son gönderim tarihi 1 Haziran 2021'dir.

- IBAD Journal of Social Sciences Ekim 2020 tarihi itibariyle bazı üniversitelerce alan indeksi sayılan ERIHPLUS'ta indekslenmeye başlamıştır.

-IBAD Journal of Social Sciences Ağustos 2020 tarihi itibariyle bazı üniversitelerce alan indeksi sayılan MLA Index'te taranmaya başlamıştır. 

 - Dergimiz 2020 itibariyle  Akademik Teşvik  Başvuru Şartlarını taşımaktadır.

IBAD Youtube Kanalı
Dergimizin AkademikMakale adlı Youtube Kanalına ulaşmak için tıklayınız
BOOKS OF CONGRESSES

IBAD CONGRESSES

1ST IBAD-2016, Madrid, SPAIN
Abstracts          Proceedings

2ND IBAD-2017, Istanbul, TURKEY
Abstracts             Proceedings

3RD IBAD-2018, Skopje, MACEDONIA
Abstracts           Proceedings 
Bildiriler            Program

4TH IBAD-2019, Uppsala, SWEDEN

5TH IBAD-2020, Istanbul, TURKEY
Bildiriler           Program

ICES CONGRESSES

1ST  ICES-2018, Istanbul, TURKEY

2ND  ICES-2019, Istanbul, TURKEY
Abstracts       Program