Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

TÜRKİYE’DEKİ SES EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETİCİ BAĞIMLILIĞI VE PİYANO EŞLİKLİ METOD YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Year 2018, Volume 3, Issue 2, 586 - 598, 30.12.2018
https://doi.org/10.21733/ibad.427614

Abstract

Bu çalışmada, ülkemizdeki ses icra sanatının herhangi bir türünde eğitim alan bireyler tarafından sesin ön planda tutularak mesleki çalgıya yeterli şekilde ağırlık verilmemesi ve alana yönelik ses metodlarının oluşturulamaması ses eğitimi uygulamalarında öğretici bağımlılığının ortaya çıkmasına yol açan eksiklikler olarak ele alınmıştır. Çalgı ve ses ilişkisi kapsamında Batı ve Türk müziği geleneklerine uygun piyano eşlikli ses egzersizleri metod eksikliği ise bu durumu yansıtan bir husus olarak incelenmiştir.

Türkiye’de akademik olarak fakültelerde ses eğitimi sıklıkla Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Opera, nadiren ise Caz bölümlerine sahiptir. Bu bölümlerde eğitim gören bireylerin mesleki çalgı yetkinliğinin arttırılması ses sanatı alanında donanımlı bireylerin yetiştirilmesinde, icra türüne ve diline özgü zengin ses metodlarının oluşturulmasında faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu alanda çalışan ilgili araştırmacıların teşvik edilmeleri ve desteklenmeleri üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.

Çalışmada hem Batı müziği hem de çok sesli Türk müziği alanında çalışan ülkemizdeki ses eğitimcilerinin eşlik sazı olan piyanoda yetersiz olmaları ile beraber bestecilerin de bu konuya gerekli katkı sağlamadıkları hususuna değinilmektedir. Probleme bakıldığında mevcut ses alıştırmalarının genellikle yabancı kökenli olması nedeni ile ses eğitimi derslerinde çok sesli Türk müziğinin makamsal yapısına ve Türkçeye uygun metodların olmaması sorunu ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı bireylere ses eğitiminin temel ögeleri ve çeşitli söyleme tekniklerinin öğretilmesi daha da zorlaşmaktadır. Bu duruma bir de piyano eşliği yetersizliği eklenince ses eğitimi alan bireyler hem Batı müziğinin ortaya koyduğu tonal/modal organizasyonun standartlarından, hem de Türk müziğinin makamsal yapısından mahrum kalmaktadır.  Çalışmada ses eğitimindeki bu gibi problemlerin çözümüne yönelik bir takım öneriler sunulmuştur. Bu araştırma betimsel tarama (Survey) türü ile yürütülmüş olup, hali hazırda geliştirme aşamasında olan “Polat Ses Egzersizleri” metodunun içeriği üzerine kurulmuştur.

References

 • AKBULUT, Efe (2001), “Çağdaş Müzik Eğitiminde Türk ve Batı Müziğinin Yeri”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2001 Sayı: 10
 • HACIBEYOV, Ü., “Şerq Musiqisi ve Qerb Musiqi Aleti” Maarif ve Medeniyyet, No 4/1926 http://uzeyir.musigi-dunya.az/az/article42.html , 09 Aralık 2016
 • HORSTMANN, Sabine (2009) Choral Vocal Technique, GIA Publications, Inc. Chicago
 • KURT, Fidan (2004), Bedensel ve Zihinsel Gelişme Tekniklerinin Ses Eğitiminde Kullanılabilirliği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.
 • LEVENT, Necdet (1998), Türk ve Batı Müziği, Ezgilerde Çokseslilik Yöntemi, İzmir, Piyasa Matbaası.
 • MUSTAN DÖNMEZ, Banu - OYAN, Selin (2015), “Ulusalcılık Akımı” Bağlamında Yerel Müzik Öğelerinin Uluslararası Sanat Müziğindeki Kullanımı”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 18, s. 87-102
 • ÖZEL, Müge vd (2015), Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, Batı Müziği Tarihi 11. Sınıf, MEB Yayınları
 • POLAT, Sibel (2017), “Ses Eğitiminin Temel Ögeleri ve Çeşitli Söyleme Tekniklerine Yönelik Uzman Görüşleri ve Performans Değerlendirme Ölçeği Örneği”, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, Cilt/Vol. 3 Sayı/No. 1 (2017): 1-18
 • POLAT, Sibel (2017), “Ses Eğitiminin Temel Ögelerinin ve Çeşitli Söyleme Tekniklerinin Kazandırılmasında Makamsal Ezgilere Dayalı Egzersizlerin Kullanılabilirliği”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya.
 • ŞEN, Çağrı vd (2017) Batı Müziği Teori ve Uygulaması (Türk Halk Müziği) Ders Kitabı 10, Ortaöğretim Güzel Sanatlar Lisesi, MEB Yayınları
 • TERZİOĞLU, Vefa (2017), “Besteleme Pratiğinde Geleneksel Halk Müziğinin Yeri Ve Uygulama Modelleri: Azerbaycan Bestecilik Ekolü Örneği”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya.

Year 2018, Volume 3, Issue 2, 586 - 598, 30.12.2018
https://doi.org/10.21733/ibad.427614

Abstract

References

 • AKBULUT, Efe (2001), “Çağdaş Müzik Eğitiminde Türk ve Batı Müziğinin Yeri”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2001 Sayı: 10
 • HACIBEYOV, Ü., “Şerq Musiqisi ve Qerb Musiqi Aleti” Maarif ve Medeniyyet, No 4/1926 http://uzeyir.musigi-dunya.az/az/article42.html , 09 Aralık 2016
 • HORSTMANN, Sabine (2009) Choral Vocal Technique, GIA Publications, Inc. Chicago
 • KURT, Fidan (2004), Bedensel ve Zihinsel Gelişme Tekniklerinin Ses Eğitiminde Kullanılabilirliği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.
 • LEVENT, Necdet (1998), Türk ve Batı Müziği, Ezgilerde Çokseslilik Yöntemi, İzmir, Piyasa Matbaası.
 • MUSTAN DÖNMEZ, Banu - OYAN, Selin (2015), “Ulusalcılık Akımı” Bağlamında Yerel Müzik Öğelerinin Uluslararası Sanat Müziğindeki Kullanımı”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 18, s. 87-102
 • ÖZEL, Müge vd (2015), Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, Batı Müziği Tarihi 11. Sınıf, MEB Yayınları
 • POLAT, Sibel (2017), “Ses Eğitiminin Temel Ögeleri ve Çeşitli Söyleme Tekniklerine Yönelik Uzman Görüşleri ve Performans Değerlendirme Ölçeği Örneği”, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, Cilt/Vol. 3 Sayı/No. 1 (2017): 1-18
 • POLAT, Sibel (2017), “Ses Eğitiminin Temel Ögelerinin ve Çeşitli Söyleme Tekniklerinin Kazandırılmasında Makamsal Ezgilere Dayalı Egzersizlerin Kullanılabilirliği”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya.
 • ŞEN, Çağrı vd (2017) Batı Müziği Teori ve Uygulaması (Türk Halk Müziği) Ders Kitabı 10, Ortaöğretim Güzel Sanatlar Lisesi, MEB Yayınları
 • TERZİOĞLU, Vefa (2017), “Besteleme Pratiğinde Geleneksel Halk Müziğinin Yeri Ve Uygulama Modelleri: Azerbaycan Bestecilik Ekolü Örneği”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Sibel POLAT>
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-9671-1880
Türkiye


Vefa TERZİOĞLU>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3552-1837
Türkiye

Publication Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ibadjournal427614, journal = {Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)}, eissn = {2536-4642}, address = {}, publisher = {International Scientific Research Association}, year = {2018}, volume = {3}, number = {2}, pages = {586 - 598}, doi = {10.21733/ibad.427614}, title = {TÜRKİYE’DEKİ SES EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETİCİ BAĞIMLILIĞI VE PİYANO EŞLİKLİ METOD YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Polat, Sibel and Terzioğlu, Vefa} }
APA Polat, S. & Terzioğlu, V. (2018). TÜRKİYE’DEKİ SES EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETİCİ BAĞIMLILIĞI VE PİYANO EŞLİKLİ METOD YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) , 3 (2) , 586-598 . DOI: 10.21733/ibad.427614
MLA Polat, S. , Terzioğlu, V. "TÜRKİYE’DEKİ SES EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETİCİ BAĞIMLILIĞI VE PİYANO EŞLİKLİ METOD YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 (2018 ): 586-598 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ibadjournal/issue/36797/427614>
Chicago Polat, S. , Terzioğlu, V. "TÜRKİYE’DEKİ SES EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETİCİ BAĞIMLILIĞI VE PİYANO EŞLİKLİ METOD YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 (2018 ): 586-598
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ SES EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETİCİ BAĞIMLILIĞI VE PİYANO EŞLİKLİ METOD YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Sibel Polat , Vefa Terzioğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21733/ibad.427614 DO - 10.21733/ibad.427614 T2 - Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) JF - Journal JO - JOR SP - 586 EP - 598 VL - 3 IS - 2 SN - -2536-4642 M3 - doi: 10.21733/ibad.427614 UR - https://doi.org/10.21733/ibad.427614 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of International Scientific Research TÜRKİYE’DEKİ SES EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETİCİ BAĞIMLILIĞI VE PİYANO EŞLİKLİ METOD YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Sibel Polat , Vefa Terzioğlu %T TÜRKİYE’DEKİ SES EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETİCİ BAĞIMLILIĞI VE PİYANO EŞLİKLİ METOD YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) %P -2536-4642 %V 3 %N 2 %R doi: 10.21733/ibad.427614 %U 10.21733/ibad.427614
ISNAD Polat, Sibel , Terzioğlu, Vefa . "TÜRKİYE’DEKİ SES EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETİCİ BAĞIMLILIĞI VE PİYANO EŞLİKLİ METOD YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 / 2 (December 2018): 586-598 . https://doi.org/10.21733/ibad.427614
AMA Polat S. , Terzioğlu V. TÜRKİYE’DEKİ SES EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETİCİ BAĞIMLILIĞI VE PİYANO EŞLİKLİ METOD YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. IBAD. 2018; 3(2): 586-598.
Vancouver Polat S. , Terzioğlu V. TÜRKİYE’DEKİ SES EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETİCİ BAĞIMLILIĞI VE PİYANO EŞLİKLİ METOD YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD). 2018; 3(2): 586-598.
IEEE S. Polat and V. Terzioğlu , "TÜRKİYE’DEKİ SES EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETİCİ BAĞIMLILIĞI VE PİYANO EŞLİKLİ METOD YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), vol. 3, no. 2, pp. 586-598, Dec. 2018, doi:10.21733/ibad.427614

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.


           Dergimizin sekreterya ve dizin/indeks takibi işlemleri dergieditoru.com tarafından yürütülmektedir.              


Flag Counter