Year 2016, Volume 2 , Issue 2, Pages 105 - 112 2016-06-01

Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi

Examination of healthy lifestyle behaviors of students of Vocational School of Health

Aliye Bulut [1] , Aziz Bulut [2] , Rüveyda Esra Erçim [3]


Amaç: Bu araştırma Bingöl Devlet Hastanesi’nde yaz stajı yapan Bingöl Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını (SYBD) ve bunları etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve yöntemler: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmanın kapsamına, 10 Ağustos - 11 Eylül 2015 tarihleri arasında Bingöl Devlet Hastanesi’nde yaz stajı yapan 120 sağlık meslek lisesi öğrencisinden 112’si (50 erkek, 62 kız; ort. yaş 16.6±1.1 yıl) alındı (Cevaplılık oranı: %93.3). Katılımcılara sosyo-demografik özellikler ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyebileceği düşünülen bazı faktörlerin değerlendirilmesi ile ilgili sorular yöneltildi ve SYBD ölçeği sorularının yer aldığı bir anket formu uygulandı. Ölçek, SYBD’yi sorgulayan 48 soru ve ‘hiçbir zaman, bazen, sıklıkla ve düzenli olarak’ seçeneklerinden oluşan, altı alt bileşene ayrılan bir ölçektir ve en düşük puan 48, en yüksek puan ise 192’dir. Bulgular: Öğrencilerin SYBD ölçeği genel ortalaması 126.9±28.7 puan olarak hesaplandı. SYBD ölçeği ortalama puanları cinsiyet, gelir durumu, ailenin tipi ve ailede sigara içme alışkanlığı olup olmadığı durumlarına göre istatistiksel olarak farklı bulunmazken (p > 0.05); lisede okuduğu bölüme göre SYBD alt bileşenlerinden beslenme alışkanlığı ve kendini gerçekleştirme arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p < 0.05). Buna göre beslenme alışkanlığı ve kendini gerçekleştirme puanları acil tıp teknisyenliği okuyan öğrencilerde hemşirelik okuyan öğrencilerden fazla idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p < 0.05). Sonuç: Bingöl Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları orta düzeyde bulundu. Öğrencilerin sağlıkla ilgili bir okulda eğitim görmelerine rağmen sağlıklı yaşam biçimi davranışları hakkında yeterince farkındalık kazanmadıkları düşünüldü. Bu nedenle öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının önemini kavraması ve bu davranışları günlük hayatta uygulamaları desteklenmelidir.
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, sağlığın geliştirilmesi, Sağlık meslek lisesi öğrencileri
 • Cihangiroğlu Z, Deveci SE. Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaam biçimi davranıları ve etkileyen faktörler. Fırat Tıp Dergisi 2011;16:78-83.
 • Güler G, Güler N, Kocata S, Yıldırım F ve ark. Bir üniversitede çalıan öğretim elemanlarının sağlıklı yaam biçimi davranıları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemirelik Dergisi 2008;12:18-26.
 • Pender NJ, Barkauskas VH, Hayman L, Rice VH, Anderson ET. Health promotion and disease prevention: Toward excellence in nursing practice and education. Nursing Outlook 1992;40:106-12.
 • Bahar Z, Bayık A. Sağlığın gelitirilmesi ve sağlık eğitimi, DSÖ: LEMON Hemirelikte Eğitim Materyali. Bölüm 5, 1. Baskı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Matbaası No: 605; 1998.
 • Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemirelik yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı gelitirme davranıları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005;9:26-34.
 • Zaybak A, Fadıloğlu Ç. Üniversite öğrencilerinin sağlığı gelitirme davranıı ve bu davranıı etkileyen etmenlerin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004;20:77-95.
 • Komduur RH, Korthals M, te Molder H. The good life: living for health and a life without risks? On a prominent script of nutrigenomics. Br J Nutr 2009;101:307-16.
 • İnan F. Kayseri Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlık düzeylerinin aratırılması. [Yüksek Lisans Tezi] Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 1994.
 • Walker SN, Sechrist KR, Pender NJ. The Health- Promoting Lifestyle Profile: development and psychometric characteristics. Nurs Res 1987;36:76-81.
 • Esin N. Endüstriyel alanda çalıan içilerin sağlık davranılarının saptanması ve gelitirilmesi. [Doktora Tezi], İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 1997.
 • Ünalan D, Öztop DB, Elmalı F, ve ark. Bir grup sağlık yüksekokulu öğrencisinin yeme tutumları ile sağlıklı yaam biçimi davranıları arasındaki iliki. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;16:75-81.
 • Karadeniz G, Uçum EY, Dedeli Ö, Karaağaç Ö. Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaam biçimi davranıları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2008;7:497-502.
 • Altun İ. Kocaeli’nde yaayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlık yaam biçimi davranılarına ilikin bir çalıma. Sağlık ve Toplum 2002;3:41-51.
 • Tashiro J. Exploring health promoting lifestyle behaviors of Japanese college women: perceptions, practices, and issues. Health Care Women Int 2002;23:59-70.
 • Bagwell MM, Bush HA. Improving health promotion for blue-collar workers. J Nurs Care Qual 2000;14:65-71.
 • Kaya F, Ünüvar R, Bıçak A, Yorgancı E, Funda Öz BÇ, Kankaya FC. Öğretim elemanlarının sağlığı gelitirme davranıları ve etkileyen etmenlerin incelenmesi. TAF Prev Med Bull 2008;7:59-64.
 • Pasinlioğlu T, Gözüm S. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalıan sağlık personelinin sağlık davranıları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemirelik Yüksekokulu Dergisi 1998;2:60-8.
 • Ünalan D, enol V, Öztürk A, Erkorkmaz Ü. Meslek yüksekokullarının sağlık ve sosyal programlarında öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı yaam biçimi davranıları ve öz-bakım gücü düzeyleri arasındaki ilikinin incelenmesi. İ.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2007;14:101-9.
 • Yıldırım N. Üniversite öğrencilerinin bazı sosyo- demografik özelliklerinin sağlıklı yaam biçimi davranılarına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemirelik Ana Bilim Dalı; 2005.
 • Diez SMU, Perez-Fortis A. Socio-demographic predictors of health behaviors in Mexican college students. Health Promot Int (Electronic Journal) 2009; October 29. Available from: http://heapro. oxfordjournals.org/ [Date of access: September 03, 2015].
 • İlhan N, Batmaz M, Akhan LU, Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaam biçimi davranıları. Maltepe Üniversitesi Hemirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010,3:34-43.
 • World Health Organization. Passive smoking kills World No-Tobacco Day 2001. Available from:http://www. euro.who.int/mediacentre/PR/2001/20010909_4 [Date of access: April 16, 2015].
Journal Section Articles
Authors

Author: Aliye Bulut

Author: Aziz Bulut

Author: Rüveyda Esra Erçim

Dates

Publication Date : June 1, 2016

Bibtex @research article { ibufntd245580, journal = {İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi}, issn = {2149-4401}, eissn = {2547-9466}, address = {}, publisher = {Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti.}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {105 - 112}, doi = {10.5606/fng.btd.2016.020}, title = {Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi}, key = {cite}, author = {Bulut, Aliye and Bulut, Aziz and Erçim, Rüveyda Esra} }
APA Bulut, A , Bulut, A , Erçim, R . (2016). Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi . İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi , 2 (2) , 105-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ibufntd/issue/22932/245580
MLA Bulut, A , Bulut, A , Erçim, R . "Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi" . İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 2 (2016 ): 105-112 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ibufntd/issue/22932/245580>
Chicago Bulut, A , Bulut, A , Erçim, R . "Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 2 (2016 ): 105-112
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi AU - Aliye Bulut , Aziz Bulut , Rüveyda Esra Erçim Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 112 VL - 2 IS - 2 SN - 2149-4401-2547-9466 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi %A Aliye Bulut , Aziz Bulut , Rüveyda Esra Erçim %T Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi %D 2016 %J İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi %P 2149-4401-2547-9466 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Bulut, Aliye , Bulut, Aziz , Erçim, Rüveyda Esra . "Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 2 / 2 (June 2016): 105-112 .
AMA Bulut A , Bulut A , Erçim R . Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi. 2016; 2(2): 105-112.
Vancouver Bulut A , Bulut A , Erçim R . Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi. 2016; 2(2): 105-112.