Research Article
PDF BibTex RIS Cite

ACCORDING TO GOWERNMENT SYSTEMS NATIONAL INCOME PER PERSON IN OECD COUNTRIES

Year 2019, Volume: 5 Issue: 2, 131 - 149, 31.08.2019
https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2019.5.2.05

Abstract

Within the context of the governmental system discussions carried on in Turkey the systems discussed are mainly evaluated on basis of their political and legal aspects whereas their effects on economy are ignored. On the other side even though particular systems of government are not the only determining factor in the success of administrations, without doubt they constitute a significant factor. Various government systems offer positive results such as rapid decision-making or reducing bureaucracy while also carrying the possibility of negative outcomes like political instability or authoritativeness. This study makes a comparative survey of “GDP” between countries run by a Presidential System and those run by a Parliamentary system by studying the governmental systems of OECD countries in addition to their GDP performance between 2000 and 2014. As a result of the research, it was observed that per capita income in OECD countries was higher in the other countries governed by parliamentary system.

References

 • Referans1 Bağce, E. (2016). Parlamenter Sistem mi? Başkanlık mı? İstanbul: Gonca Yayınevi.
 • Referans2 Carey, J. M. (1992). Presidents and Assemblies, Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Referans3 Fukuyama, F. (2005).Tarihin Sonu mu? (D. M. Aydın, E. Özensel, Düz.) Ankara: Vadi Yayınları.
 • Referans4 Koç, A. (2018) Hükümet Sistemlerinin Politik Ekonomi Üzerinde Etkileri: OECD ve G20 Üzerine Bir İnceleme (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi)
 • Referans5 Lijphart, A. (1992). Parliamentary Versus Presidential Government,. (Ed. A. Lijphart) Oxford. Oxford University Press.
 • Referans6 Lijphart, A. (2016). Demokrasi Modelleri Otuzaltı Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performansları. (Ayas G., Bulsun U. U., Çev.) İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Referans7 Ménard, C., Shirley, M. M. (Ed.). (2005). Handbook of New Institutional Economics. Berlin: Heidelberg Springer.
 • Referans8 Moestrup, S., Wu, Y.-S., Elgie, R. (2011). Semi-Presidentialism and Democracy. New York. Palgrave Macmillan.
 • Referans9 Piketty, T. (2015). Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital. (H. Koçak, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Referans10 Weiss, L., Hobson, J. M. (1999). Devletler ve Ekonomik Kalkınma Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz. (K. Dündar, Çev.), Ankara: Dost Kitapevi.
 • Referans11 Laar, M. (2018). "Estonian Econmic Miracle", (Çevrimiçi), https://www.heritage.org/report/the-estonian-economic-miracle / 05/09/2018
 • Referans12 OECD.org. (2016). "Index", (Çevrimiçi), http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=EO98_INTERNET/ 10/05/2016

HÜKÜMET SİTEMLERİNE GÖRE OECD ÜLKELERİNDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR

Year 2019, Volume: 5 Issue: 2, 131 - 149, 31.08.2019
https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2019.5.2.05

Abstract

Türkiye’deki hükümet sistemi tartışmalarında, hükümetler ağırlıklı olarak siyasal ve hukuksal boyutu ile ele alınmakta; hükümet sistemlerinin ekonomi üzerindeki etkisi ihmal edilmektedir. Diğer taraftan hükümetlerin başarısında, hükümet sistemleri önemli bir etken olmakla birlikte tek belirleyici unsur değildir. Hükümet sistemleri bünyesinde, hızlı karar alma, bürokrasiyi azaltma gibi olumlu etkilere karşın siyasal istikrarsızlık, otoriterleşme gibi olumsuzlukları da barındırmaktadır. OECD ülkelerinin hükümet sistemlerini ve bu ülkelerin, 2000-2014 yılları arasındaki kişi başına düşen milli gelirlerini incelediğimiz makalemizde, Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerle Parlamenter sistemle yönetilen ülkelerdeki “kişi başına düşen milli gelirleri” karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda OECD ülkelerinde parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde kişi başına düşen milli gelirin daha yüksek olduğu görülmüştür.

References

 • Referans1 Bağce, E. (2016). Parlamenter Sistem mi? Başkanlık mı? İstanbul: Gonca Yayınevi.
 • Referans2 Carey, J. M. (1992). Presidents and Assemblies, Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Referans3 Fukuyama, F. (2005).Tarihin Sonu mu? (D. M. Aydın, E. Özensel, Düz.) Ankara: Vadi Yayınları.
 • Referans4 Koç, A. (2018) Hükümet Sistemlerinin Politik Ekonomi Üzerinde Etkileri: OECD ve G20 Üzerine Bir İnceleme (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi)
 • Referans5 Lijphart, A. (1992). Parliamentary Versus Presidential Government,. (Ed. A. Lijphart) Oxford. Oxford University Press.
 • Referans6 Lijphart, A. (2016). Demokrasi Modelleri Otuzaltı Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performansları. (Ayas G., Bulsun U. U., Çev.) İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Referans7 Ménard, C., Shirley, M. M. (Ed.). (2005). Handbook of New Institutional Economics. Berlin: Heidelberg Springer.
 • Referans8 Moestrup, S., Wu, Y.-S., Elgie, R. (2011). Semi-Presidentialism and Democracy. New York. Palgrave Macmillan.
 • Referans9 Piketty, T. (2015). Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital. (H. Koçak, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Referans10 Weiss, L., Hobson, J. M. (1999). Devletler ve Ekonomik Kalkınma Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz. (K. Dündar, Çev.), Ankara: Dost Kitapevi.
 • Referans11 Laar, M. (2018). "Estonian Econmic Miracle", (Çevrimiçi), https://www.heritage.org/report/the-estonian-economic-miracle / 05/09/2018
 • Referans12 OECD.org. (2016). "Index", (Çevrimiçi), http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=EO98_INTERNET/ 10/05/2016

Details

Primary Language Turkish
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Ayhan KOÇ

0000-0003-0326-3204
Türkiye

Publication Date August 31, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Koç, A. (2019). HÜKÜMET SİTEMLERİNE GÖRE OECD ÜLKELERİNDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR . Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi , 5 (2) , 131-149 . DOI: 10.25272/j.2149-8539.2019.5.2.05

The International Journal of Political Studies is a free journal. No fee is charged from the authors during the application and publication process of the articles.

The journal is a journal that is published online.

The International Journal of Political Studies is indexed by the following indexes;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals


Index Copernicus

ResearchBib

Citefactor