Art and Literature
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yusuf Atılgan'ın Öykülerinde İzlek

Year 2018, Volume 2, Issue 1, 31 - 43, 15.05.2018

Abstract

 

            Yusuf Atılgan, Türk yazın tarihinde yazdığı romanlarla adını duyurmuş bir yazardır. Atılgan, pek çok yazarımız gibi roman vadisinde gezinmekle yetinmemiş, öykü alanında da ürün vermiştir. Atılgan’ın romanlarında işlediği yalnızlık, yabancılaşma, varoluş gibi izlekleri (temaları) öykülerinde de görmekteyiz.

            İzlekler, eserin yazıldığı dönemle ve yazarla ilişkilidir. Mendilow’un deyişiyle çelik kancalarla devrinin ruhuna bağlı olan yazarların benzer temaları işlediği görülür.  Aynı devirde yaşayan yazarların benzer temaları farklı yorumlayarak somutlaştırmaları onların özgünlüğünü imler. 1950’kuşağı yazarlarından biri olan Yusuf Atılgan öykülerinde İkinci Dünya Savaşı’nın doğurduğu karamsarlık; aynı dönemde yaygınlaşan varoluşçuluk akımının etkisiyle ortaya çıkan intihar, saçmalık, yabancılaşma ve isyan gibi izlekleri özgünlükten ödün vermeden işlemiştir.

            Bu çalışmamızda amaç Yusuf Atılgan’ın ‘‘Bodur Minareden Öte’’ adlı öykü kitabındaki izlekleri belirleyip yazarın dönemin ruhunu yansıttığını ortaya koymaktır.

References

 • Okay, O. (2015). Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, (5.Baskı), İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Özata Dirlikyapan, J. (2007). Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşağı, Yayınlanmış Doktora tezi, Ankara: Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sartre J.P. (2009). Gizli Oturum, Işık M.Noyan (Çev.), İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Selçuk, K. (2001). Cemil Kavukçu ile 24 Saat, İstanbul: Etik Yayınları.
 • Ünal, A.(2012). Ölüyorum, Öyleyse Varım, Notos Kitap Yayınevi, Notos Öykü, sayı 37,Aralık 2012/6.
 • Yalçın, A. (2005). Siyasal ve Sosyal Değişimler Açısından Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı 1946-2000, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Akatlı, F. (2008). Öykülerde Dünyalar, İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Atılgan, Y.(2002). Bütün Öyküleri, İstanbul: YKY Yayınları.
 • Atılgan, Y.(2004). Aylak Adam, İstanbul: YKY Yayınları.
 • Atılgan, Y.(2011). Anayurt Oteli, İstanbul: YKY Yayınları.
 • Cevizci, A. (2000). Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Doğan, M. (1996). Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul: Bahar Yayınları.
 • Ecevit, Y. (2013). Kurmaca Bir Dünyadan, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Eronat, K. (2010). Adalet Ağaoğlu İnsan ve Eser, Ankara: Maya Akademi.
 • Hür, A. (06.09.2015), 6-7 Eylül 1955 yağması ve 1964 sürgünleri, Radikal, 08.03.2017, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse-hur/6-7-eylul-1955-yagmasi-ve-1964-surgunleri-1428641/
 • Karadeniz, M. (Winter 2013), “İshak Bağlamında Onat Kutlar’ın Öykücülüğü Ve ‘Çatı’ Öyküsünün Tahlili”, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 , p.1829-1838.
 • Korkmaz, R. (Ed.). (2009), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, (5.Baskı) Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Kurt, M.( 2007). 1950 Sonrası Türk Edebiyatında Varoluşçu Felsefeden Etkilenen Yazarların Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .
 • Lekesiz, Ö.(1999). Yeni Türk Edebiyatında Öykü, 3.C, İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Year 2018, Volume 2, Issue 1, 31 - 43, 15.05.2018

Abstract

References

 • Okay, O. (2015). Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, (5.Baskı), İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Özata Dirlikyapan, J. (2007). Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşağı, Yayınlanmış Doktora tezi, Ankara: Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sartre J.P. (2009). Gizli Oturum, Işık M.Noyan (Çev.), İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Selçuk, K. (2001). Cemil Kavukçu ile 24 Saat, İstanbul: Etik Yayınları.
 • Ünal, A.(2012). Ölüyorum, Öyleyse Varım, Notos Kitap Yayınevi, Notos Öykü, sayı 37,Aralık 2012/6.
 • Yalçın, A. (2005). Siyasal ve Sosyal Değişimler Açısından Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı 1946-2000, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Akatlı, F. (2008). Öykülerde Dünyalar, İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Atılgan, Y.(2002). Bütün Öyküleri, İstanbul: YKY Yayınları.
 • Atılgan, Y.(2004). Aylak Adam, İstanbul: YKY Yayınları.
 • Atılgan, Y.(2011). Anayurt Oteli, İstanbul: YKY Yayınları.
 • Cevizci, A. (2000). Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Doğan, M. (1996). Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul: Bahar Yayınları.
 • Ecevit, Y. (2013). Kurmaca Bir Dünyadan, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Eronat, K. (2010). Adalet Ağaoğlu İnsan ve Eser, Ankara: Maya Akademi.
 • Hür, A. (06.09.2015), 6-7 Eylül 1955 yağması ve 1964 sürgünleri, Radikal, 08.03.2017, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse-hur/6-7-eylul-1955-yagmasi-ve-1964-surgunleri-1428641/
 • Karadeniz, M. (Winter 2013), “İshak Bağlamında Onat Kutlar’ın Öykücülüğü Ve ‘Çatı’ Öyküsünün Tahlili”, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 , p.1829-1838.
 • Korkmaz, R. (Ed.). (2009), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, (5.Baskı) Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Kurt, M.( 2007). 1950 Sonrası Türk Edebiyatında Varoluşçu Felsefeden Etkilenen Yazarların Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .
 • Lekesiz, Ö.(1999). Yeni Türk Edebiyatında Öykü, 3.C, İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Orjinal Makale
Authors

Hamdullah Okay> (Primary Author)

0000-0002-2313-3864
Türkiye

Publication Date May 15, 2018
Application Date February 5, 2018
Acceptance Date May 28, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Okay, H. (2018). Yusuf Atılgan'ın Öykülerinde İzlek . İçtimaiyat , 2 (1) , 31-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ictimaiyat/issue/37177/390597