Year 2010, Volume 1 , Issue 1, Pages 44 - 77 2010-05-31

Sociological Approaches to the Definition of City: Analysis of Social Process and/or Space
Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi

Eylem ÖZDEMİR [1]


Beginning from classical sociology there have been two axes of urban definition: as spatial and as a social process. When we define city as a social and a spatial unit gathering contradictions, conflicts and compromises politically, historically and socially, we automatically make it the subject of social sciences. On the other hand, the same definition causes some difficulties when deciding whether cities have autonomous borders from macro-social facts and processes. When we begin to analyse urban we necessarily begin to think about some certain social circumstances and relations. In this article it is aimed to sum up certain conceptual frameworks on defining the city by  selecting some classical and critical sociologists of urban sociology. 

Klasik sosyolojiden bu yana kent, iki temel eksende tanımlanmaktadır: mekânsal olarak ve toplumsal bir süreç olarak. Kentleri, toplumların evriminde içkin olan çelişkilerin, çatışma ve uzlaşmaların siyasal, tarihsel ve sosyal olarak biriktiği toplumsal ve mekânsal birimler olarak tanımladığımız vakit, kendiliğinden sosyal bilimlerin de konusu, inceleme nesnesi haline getirmiş oluruz. Öte yandan aynı tanım, kentlerin kendisinin de bir parçası olduğu makro toplumsal olgulardan ve süreçlerden özerk sınırlarının olup olmadığı, varsa bu sınırların nerede, nasıl ve ne pahasına kurulduğu konusunda bir güçlüğü de beraberinde getirmektedir. Kenti çözümlemeye başladığımızda kaçınılmaz olarak belli toplumsal durum ve ilişkiler hakkında da düşünmeye başlarız. Bu makalede kent sosyolojisinin klasik ve eleştirel kuramcılarından bazıları seçilerek, kenti tanımlayan belirli kavramsal çerçevelerin özetlenmesi amaçlanmıştır. 

 • Bridge, G., (2005), Reason in the City of Difference: Pragmatism, Communicative Action and Contemporary Urbanism, London: Routledge.
 • Castells, M., (2002), The Urban Ideology, In Ida Susser (Ed.), The Castells Reader on Cities and Social Theory, (34-44), Blackwell.
 • Castells, M., (1997), Kent Sınıf İktidar, Çev. A. Erendil, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Dunleavy, P., (1982), Perspectives on Urban Studies, In P. Dunleavy, Andrew Blowers, Christopher Brook, Linda Mcdowell (Ed.), Urban Change and Conflict, London: Harper and Row.
 • Fainstein, S. and Campbell, S. (Ed.), (1996), Introduction: Theories of Urban Development and Their Implications for Policy and Planning, In Readings in Urban Theory, Oxford: Blackwell.
 • Fincher R., Jacobs, J. and Anderson, K., (2002), Rescripting Cities with Difference, In John Eade and Christopher Mele (Ed.), Understanding the City: Contemporary and Future Perspectives, Oxford: Blackwell.
 • Frisby, D., (1992), Simmel and Since, Essays on Georg Simmel’s Social Theory, London and New York: Routledge.
 • Frisby, D., (1985), Fragments of Modernity, Theories of Modernity in the Work of Simmel, Kracaue and Benjamin, Cambridge: Polity Press.
 • Frisby, D., (2002), Georg Simmel, London and New York: Routledge.
 • Giddens, A., (2000), Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, Çev. T. Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Giddens, A., (1999), Toplumun Kuruluşu, Çev. H. Özel, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gottdiener, M. and Budd, L., (2005), Key Concepts in Urban Studies, London: Sage Publications.
 • Harvey, D., (2003), Sosyal Adalet ve Şehir, Çev. M. Moralı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Harvey, D., (1997), Postmodernliğin Durumu, Çev. S. Savran, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Harvey, D., (2004), The Right to the City, In Loretta Lees (Ed.), Emancipatory City? Paradoxes and Possibilities, London: Sage Publications.
 • Jameson, F., (1991), Postmodernism or, the Cultural Logic of Late Capitalism, London: Verso.
 • Kaesler, D., (1988), Max Weber: An Introduction to His Life and Work, Cambridge: Polity Press.
 • Katznelson, I., (1992), Marxism and the City, Oxford: Oxford University Press.
 • Kofman, E. and Lebas, E. (Ed.), (1996), Lost in Transposition : Time, Space and the City, In Writings on Cities, Oxford: Blackwell.
 • Lefebvre, H., (1996), Right to the City, In E. Kofman and E. Lebas (Ed.), Writings on Cities, (122-132), Oxford: Blackwell.
 • Lefebvre, H., (1991), The Production of Space, Oxford: Blackwell.
 • Levine, D.N., Carter E.B and Gorman, E. M., (1976), Simmel’s Influence on American Sociology, American Journal of Sociology, 81, 813–45.
 • Lindner, R., (1996), The Reportage of Urban Culture: Robert Park and the Chicago School, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lofland, L. H., (1971), Analyzing Social Settings, Belmont: Wadsworth.
 • Martindale, D., (1958), Martindale in Weber, In M. Weber, The City, Illinois: Glencoe Free Press.
 • Merrifield, A., (2002), Metromarxism: A Marxist Tale of the City, London and New York: Routledge.
 • Mumford, L., (2000), What Is a City?, In R. T. LeGates & F. Stout (Ed.), The City Reader, London and New York: Routledge.
 • Park, R. E., (1915), The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City Environment, The American Journal of Sociology, vol. 20, 5, 577-612.
 • Park, R. E., (1967), On Social Control and Collective Behavior, Chicago: Chicago University Press, 1967.
 • Park, R. E., (1950), Human Communities, Glencoe: The Free Press.
 • Parker, S., (2004), Urban Theory and The Urban Experience, London and New York: Routledge.
 • Saunders, P., (2005), Social Theory and Urban Question, London and New York: Routledge.
 • Schnapper, D., (2005), Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki İle İlişki, Çev. A. Sönmezay, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Simmel, G., (1950), The Metropolis and Mental Life, In K. H. Wolff (Ed.), The Sociology of Georg Simmel, Illinois: The Free Press.
 • Smith, N., (2003), Foreword, In Henri Lefebvre, The Urban Revolution, Minnesota: University of Minnesota Press.
 • Soja, E., (1989), Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory, London: Verso.
 • Sennett, R., (1996), Kamusal İnsanın Çöküşü, Çev. S. Durak ve A. Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sennett, R., (1970), The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life, New York: Norton.
 • Şengül, H. T., (2001), Kentsel Çelişki ve Siyaset: Kapitalist Kentleşme Süreçleri Üzerine Yazılar, İstanbul: WALD Demokrasi Kitaplığı.
 • Tajbakhsh, K., (2001), The Promise of the City: Space, Identity and Politics in Contemporary Social Thought, California: University of California Press.
 • Turley, A. C., (2005), Urban Culture: Exploring Cities and Culture, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Turner, B., (1996), For Weber, Essays on the Sociology of Fate, London: Sage Publications.
 • Venkatesh, S., (2001), Chicago’s Pragmatic Planners/American Sociology and the Myth of Community, Social Science History, 25: 2, 275-317.
 • Vergin, N., (1977), Kentleşme ve Siyasal Yaşam, Yayınlanmamış doçentlik tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Weber, M., (1958), The City, Illinois: Glencoe Free Press.
 • Wirth, L., (2000), Urbanism as a Way of Life, In R. T. LeGates & F. Stout (Ed.), The City Reader, (97-105), London and New York: Routledge.
 • Wolff, K. H. (Ed.), (1950), The Sociology of Georg Simmel, Illinois: Glencoe Free Press.
 • Zukin, S., (2000), Whose Culture? Whose City?, In R. T. LeGates & F. Stout (Ed.), The City Reader, London and New York: Routledge.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Eylem ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2010

Bibtex @review { idealkent416839, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2010}, volume = {1}, pages = {44 - 77}, doi = {}, title = {Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Eylem} }
APA Özdemi̇r, E . (2010). Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi . İDEALKENT , 1 (1) , 44-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36617/416839
MLA Özdemi̇r, E . "Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi" . İDEALKENT 1 (2010 ): 44-77 <https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36617/416839>
Chicago Özdemi̇r, E . "Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi". İDEALKENT 1 (2010 ): 44-77
RIS TY - JOUR T1 - Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi AU - Eylem Özdemi̇r Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 77 VL - 1 IS - 1 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2010 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi %A Eylem Özdemi̇r %T Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi %D 2010 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Özdemi̇r, Eylem . "Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi". İDEALKENT 1 / 1 (May 2010): 44-77 .
AMA Özdemi̇r E . Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi. İDEALKENT. 2010; 1(1): 44-77.
Vancouver Özdemi̇r E . Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi. İDEALKENT. 2010; 1(1): 44-77.
IEEE E. Özdemi̇r , "Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi", İDEALKENT, vol. 1, no. 1, pp. 44-77, May. 2010