Year 2010, Volume 1 , Issue 1, Pages 96 - 111 2010-05-31

From Utopia to Dystopia: “Modern Urbanism” and Its Critique
Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği

Hakan OLGUN [1]


The thought of Modern Urbanism came into existence to remove the physical and social aftermaths of industrial revolution. This thought adopted the rational-comprehensive principles in planning and functionalism and “purisme” in architecture. The Modern Urbanism, which had been influential during  a considerable part of twentieth century, supposed that building a new city in a rational way meets with a new type of person. This thought was faced with the accusations that it disregarded the life styles of people and so it has been under the lash of criticism since the mid-twentieth century.

Modern şehircilik anlayışı, Sanayi Devrimi’nin kentlerde yarattığı fiziksel ve sosyal rahatsızlıkları tedavi etmek üzere ortaya çıkmıştır. Bu anlayış, planlamada akılcı ve kapsamlı bir uygulamayı, mimaride ise işlevsel ve yalın bir üslubu benimsemiştir. Yirminci yüzyılın büyük bir bölümünde etkili olan bu anlayış, rasyonel uygulamalarla yeni bir kent inşa etmenin, yeni bir kentli yaratmak anlamına geleceğini varsaymıştır. Kentte yaşayanların hayat tarzlarını dikkate almamak suçlamasıyla karşı karşıya kalan bu anlayış, yüzyılın ortalarından itibaren ciddi eleştirilere konu olmuştur. 

 • Bauman, Z., (1999), Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, Çev. Abdullah Yılmaz, Birinci Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Benevolo, L., (1995), Avrupa Tarihinde Kentler, Çev. Nur Nirven, İstanbul: Afa Yayıncılık.
 • Berman, M., (2004), Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Çev. Ümit Altuğ ve Bülent Peker, Yedinci Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bumin, K., (1998), Demokrasi Arayışında Kent, İkinci Baskı, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Cansever, T., (2002), Kubbeyi Yere Koymamak, Yay. Haz.: Mustafa Armağan, İkinci Baskı, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Cantek, L., (2006), Kabadayıların ve Futbolun Mahallesi: Hacettepe, Sanki Viran Ankara, Der. Funda Şenol Cantek, Birinci Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Engels, F., (1992), Konut Sorunu, Çev. Güneş Özdural, İkinci Baskı, Ankara: Sol Yayınları.
 • Engels, F., (1997), İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu, Çev. Yurdakul Fincancı, Birinci Baskı, Ankara: Sol Yayınları.
 • Fishman, R., (2002), 20. Yüzyılda Kent Ütopyaları: Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, 20. Yüzyıl Kenti, Derleyen ve Çeviren: Bülent Duru ve Ayten Alkan, Birinci Baskı, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Giddens, A., (2005), Sosyoloji, Yay. Haz.: Cemal Güzel, İkinci Baskı, Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Gottdiener, M., Hutchison R., (2006), The New Urban Sociology, Third Edition, Westview Press.
 • Harvey, D., (2003), Postmodernliğin Durumu, Çev. Sungur Savran, Üçüncü Baskı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Le Corbusier, (2009), Atina Anlaşması, Çev. Ayda Yörükân, Birinci Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Le Corbusier, (2010), Bir Mimarlığa Doğru, Çev. Serpil Merzi, Altıncı Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Sennett, R., (1999), Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam, Çev. Süha Sertabiboğlu ve Can Kurultay, Birinci Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Scott, J. C., (2008), Devlet Gibi Görmek: İnsanlık Durumunu Geliştirmeye Yönelik Projeler Nasıl Başarısız Oldu, Çev. Nil Erdoğan, İstanbul: Versus Yayınları.
 • Sorokin, P. A., (2008), Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri, Çev. Mete Tunçay, Birinci Baskı, İstanbul: Salyangoz Yayınları.
 • Tekeli, İ., (2001), Modernite Aşılırken Kent Planlaması, Birinci Baskı, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Turani, A., (2007), Dünya Sanat Tarihi, On Üçüncü Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.
 • Wirth, L., (2002), Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme, 20. Yüzyıl Kenti, Derleyen ve Çeviren: Bülent Duru ve Ayten Alkan, Birinci Baskı, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Wolfe, T., (2006), Bauhaus ve Sonrası, Çev. Feyyaz Erpi, İkinci Baskı, Ankara: Keşif Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan OLGUN (Primary Author)
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2010

Bibtex @review { idealkent416845, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2010}, volume = {1}, pages = {96 - 111}, doi = {}, title = {Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği}, key = {cite}, author = {Olgun, Hakan} }
APA Olgun, H . (2010). Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği . İDEALKENT , 1 (1) , 96-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36617/416845
MLA Olgun, H . "Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği" . İDEALKENT 1 (2010 ): 96-111 <https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36617/416845>
Chicago Olgun, H . "Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği". İDEALKENT 1 (2010 ): 96-111
RIS TY - JOUR T1 - Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği AU - Hakan Olgun Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 111 VL - 1 IS - 1 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2010 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği %A Hakan Olgun %T Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği %D 2010 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Olgun, Hakan . "Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği". İDEALKENT 1 / 1 (May 2010): 96-111 .
AMA Olgun H . Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği. İDEALKENT. 2010; 1(1): 96-111.
Vancouver Olgun H . Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği. İDEALKENT. 2010; 1(1): 96-111.
IEEE H. Olgun , "Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği", İDEALKENT, vol. 1, no. 1, pp. 96-111, May. 2010