ISSN: 1307-9905
e-ISSN: 2602-2133
Founded: 2010
Period: Quarterly
Publisher: İdeal Kent Yayınları
Cover Image
       

İdealkent, disiplinlerarası bir yaklaşımla kenti merkez alarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı hakemli bir dergidir. Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda üç kez yayımlanır. İdealkent’in yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Yaygın kullanıma sahip dillerde yazılmış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle ya da Türkçe’ye çevrilerek kullanılır. Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa İdealkent’te yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir. İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgarî 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. Bu tür metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızın İdealkent’te yer verilebilir. Buna ilaveten, dergide, kitap eleştirileri de yayımlanabilmektedir. İdealkent’te yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, tüm yayım hakları İdealkent’e aittir. Kullanılan çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin hakları da İdealkent’e ve anlaşmalı olarak da çizer ve fotoğrafçılarına aittir. 

2022 - Volume: 13 Issue: 37

Other

3. Haluk İmga ile Ruşen Keleş Üzerine

Other

1. Yılmaz Büyükerşen ile Ruşen Keleş Üzerine

Other

2. Can Hamamcı ile Ruşen Keleş Üzerine

Other

4. Kaoru Murakami ile Ruşen Keleş Üzerine

Other

5. Tayfun Çınar ile Ruşen Keleş Üzerine

Other

6. Nesrin Algan ile Ruşen Keleş Üzerine

Other

7. Orçun İmga ile Ruşen Keleş Üzerine

Other

8. Nazmi Alacadağlı ile Ruşen Keleş Üzerine

Other

9. Hüseyin Aksoy ile Ruşen Keleş Üzerine

Other

10. Öğretmenim Ruşen Keleş

Other

11. Mehmet Tunçer ile Ruşen Keleş Üzerine

Other

12. Öner Demirel ile Ruşen Keleş Üzerine

Other

13. A. Menaf Turan ile Ruşen Keleş Üzerine

Research Article

34. Konut Hakkı ve Konut Aktivizmi

Other

3. Başka Bir Aşk İstemez

Other

5. Kentsel Görüntü Kirliliğinin Hukuki Boyutu