IDEALKENT
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1307-9905 | e-ISSN 2602-2133 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.idealkentdergisi.com/


İdealkent, disiplinlerarası bir yaklaşımla kenti merkez alarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı hakemli bir dergidir. Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda üç kez yayımlanır. İdealkent’in yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Yaygın kullanıma sahip dillerde yazılmış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle ya da Türkçe’ye çevrilerek kullanılır. Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa İdealkent’te yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir. İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgarî 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. Bu tür metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızın İdealkent’te yer verilebilir. Buna ilaveten, dergide, kitap eleştirileri de yayımlanabilmektedir. İdealkent’te yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, tüm yayım hakları İdealkent’e aittir. Kullanılan çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin hakları da İdealkent’e ve anlaşmalı olarak da çizer ve fotoğrafçılarına aittir. 

IDEALKENT

ISSN 1307-9905 | e-ISSN 2602-2133 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.idealkentdergisi.com/
Cover Image


İdealkent, disiplinlerarası bir yaklaşımla kenti merkez alarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı hakemli bir dergidir. Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda üç kez yayımlanır. İdealkent’in yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Yaygın kullanıma sahip dillerde yazılmış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle ya da Türkçe’ye çevrilerek kullanılır. Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa İdealkent’te yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir. İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgarî 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. Bu tür metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızın İdealkent’te yer verilebilir. Buna ilaveten, dergide, kitap eleştirileri de yayımlanabilmektedir. İdealkent’te yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, tüm yayım hakları İdealkent’e aittir. Kullanılan çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin hakları da İdealkent’e ve anlaşmalı olarak da çizer ve fotoğrafçılarına aittir. 

Volume 10 - Issue 28 - Dec 31, 2019
 1. Catching on “Urban Resilience” and Examining “Urban Resilience Planning”
  Pages 882 - 906
  Zeynep Deniz YAMAN GALANTİNİ
 2. Tokyo: Solaris - Güneş İmparatorluğu’nun Dirençli, Kırılgan ve Tehlikeli Kenti
  Pages 907 - 941
  Şirin Gülcen EREN
 3. Afetler ve Kent Morfolojisine Etkileri; Düzce Örneği
  Pages 942 - 961
  Ayşegül KAYA
 4. Afet ve Acil Durumlar İçin Belirlenmiş Toplanma Alanlarının Yeterliklerinin Değerlendirilmesi: İzmit Örneği
  Pages 962 - 983
  Serpil GERDAN , Alper ŞEN
 5. Kentsel Dirençlilik Perspektifinden Yerel Yönetimlerin Görevleri ve Sorumlulukları
  Pages 984 - 1019
  Çiğdem TUĞAÇ
 6. Dirençli Kentlerde Belediyelerin Suç Önlemedeki Rolüne Yeni Bir Bakış
  Pages 1020 - 1049
  Mehmet Murat PAYAM
 7. Doğayla Sözleşme: Eko-merkezci Siyasetin İmkânı
  Pages 1050 - 1068
  Tuncay ÖNDER
 8. Kentsel Gelişim ve Yeşil Alan Planlama Sürecinin Katılımcı Swot Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Bingöl Kenti
  Pages 1069 - 1096
  Hüccet VURAL , Alperen MERAL , Sülem DOĞAN
 9. Bir Manipülasyon ve Motivasyon Alanı Olarak Kentsel Ortam [Milieu]
  Pages 1097 - 1129
  Duygu OVACIK ÇORUH
 10. Kentsel Politik Ekoloji Literatürü İçerisindeki Tartışmalar: Milieu Fikri Bir Çözüm Olabilir mi?
  Pages 1130 - 1157
  Ebru TEKİN BİLBİL
 11. Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Kentsel Planlama Pratiğinin Dönüşümü: Adana Örneği
  Pages 1158 - 1183
  Fikret ZORLU , İlker SÖĞÜT
 12. Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında Etkililik Ölçüm Göstergelerinin Belirlenmesi
  Pages 1184 - 1206
  Mehtap ÇAKMAK BARSBAY , M. Kemal ÖKTEM
 13. Eşitlik, Erişilebilirlik ve Toplu Taşıma
  Pages 1207 - 1229
  İrem AYHAN SELÇUK , Richard SZERİ
 14. Adıyaman Kazasının Vilayet Olması ve Bu Süreçte Yaşanan Gelişmeler
  Pages 1230 - 1254
  Mehmet GÜNDÜZ
 15. Karşılaştırmalı Büyükşehir Yönetimi
  Pages 1255 - 1259
  Hatice ALTUNOK
 16. Kentlerimiz Dirençli mi? Kırılgan mı?
  Pages 1260 - 1263
  Alper BODUR
 17. Building and Dwelling: Ethics for the City
  Pages 1264 - 1267
  Meric KİRMİZİ
 18. Yeni Kent Sorunu
  Pages 1268 - 1271
  Gizem ŞAHİN
Indexes and Platforms