IDEALKENT
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1307-9905 | e-ISSN 2602-2133 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.idealkentdergisi.com/


İdealkent, disiplinlerarası bir yaklaşımla kenti merkez alarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı hakemli bir dergidir. Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda üç kez yayımlanır. İdealkent’in yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Yaygın kullanıma sahip dillerde yazılmış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle ya da Türkçe’ye çevrilerek kullanılır. Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa İdealkent’te yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir. İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgarî 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. Bu tür metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızın İdealkent’te yer verilebilir. Buna ilaveten, dergide, kitap eleştirileri de yayımlanabilmektedir. İdealkent’te yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, tüm yayım hakları İdealkent’e aittir. Kullanılan çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin hakları da İdealkent’e ve anlaşmalı olarak da çizer ve fotoğrafçılarına aittir. 

IDEALKENT

ISSN 1307-9905 | e-ISSN 2602-2133 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.idealkentdergisi.com/
Cover Image


İdealkent, disiplinlerarası bir yaklaşımla kenti merkez alarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı hakemli bir dergidir. Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda üç kez yayımlanır. İdealkent’in yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Yaygın kullanıma sahip dillerde yazılmış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle ya da Türkçe’ye çevrilerek kullanılır. Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa İdealkent’te yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir. İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgarî 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. Bu tür metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızın İdealkent’te yer verilebilir. Buna ilaveten, dergide, kitap eleştirileri de yayımlanabilmektedir. İdealkent’te yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, tüm yayım hakları İdealkent’e aittir. Kullanılan çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin hakları da İdealkent’e ve anlaşmalı olarak da çizer ve fotoğrafçılarına aittir. 

Volume 11 - Issue 29 - Apr 30, 2020
 1. Kapıları Açmak: İlhan Hoca’yla Kente, Dünyaya, Hayata Dair Bir Hasbihâl
  Pages 73 - 95
  Emir OSMANOGLU , Hakan OLGUN
 2. Doğan Tekeli ile İlhan Tekeli Üzerine
  Pages 97 - 101
  Doğan TEKELİ
 3. Yiğit Gülöksüz ile İlhan Tekeli Üzerine
  Pages 102 - 110
  Yiğit GÜLÖKSÜZ
 4. Atila Candır ile İlhan Tekeli Üzerine
  Pages 111 - 117
  Atilla CANDIR
 5. Murat Güvenç ile İlhan Tekeli Üzerine
  Pages 118 - 124
  Himmet Murat GÜVENÇ
 6. Metin Şenbil ile İlhan Tekeli Üzerine
  Pages 125 - 134
  Metin ŞENBİL
 7. Mehmet Ural ile İlhan Tekeli Üzerine
  Pages 135 - 138
  Mehmet URAL
 8. Şehircilik Alanında Lisansüstü Tezlerin Yönü ve Tez Ödül Süreci Değerlendirmesi
  Pages 173 - 192
  Şeyda Emine SATILMIŞ
 9. Arsa Üretiminde Kamu Payı ve Kayseri Örneği
  Pages 194 - 200
  Şükrü KARATEPE
 10. İlhan Tekeli Düşüncesi: Çözüm Odaklı Bilgi Üretimi ve Yorumlama
  Pages 201 - 213
  Uğur TANYELİ
 11. Yerleşmelerin Değişen Özellikleri Üzerinden İzmir Modeli’nin Yorumlanması
  Pages 214 - 229
  Emine YETİŞKUL ŞENBİL , Metin ŞENBİL
 12. Zihin Haritalarını ve Geleceğin Gizli Sokaklarını Aydınlatan Bir Bilim İnsanı: Prof. Dr. İlhan Tekeli
  Pages 230 - 237
  Gökmen ARGUN
 13. Platon’un Devlet’inden Mekan Organizasyonuna: Sosyo-Mekansal Süreçleri Anlamak için bir Kavramsal Çerçeve Önerisi
  Pages 238 - 258
  Ozan HOVARDAOĞLU
 14. İlhan Tekeli’nin 2004-2020 Dönemi Bibliyografyası
  Pages 10 - 56
  Tanyel ÖZELÇİ ECERAL
 15. Sınır Bölgelerinde Sosyo-Mekânsal Etkileşim ve Yönetişim: Türkiye Örneği
  Pages 140 - 172
  Emrah SÖYLEMEZ , Cigdem VAROL ÖZDEN
 16. Bir Bilim İnsanının Kavramlarla Yolculuğu: İlhan Tekeli ve Alternatif Bir Patika
  Pages 260 - 289
  Nihal EKİN ERKAN , Çiğdem AKSU ÇAM , Zeynep ARSLAN-TAÇ
 17. Katılımlı Yaklaşımla Ortaya Çıkarılan Örtük Bilginin Kodlanmış Bilgiden Farkının Ortaya Konulması
  Pages 290 - 315
  Neslihan KULÖZÜ UZUNBOY, Gürel ÇETİN , Osman Cenk DEMİROĞLU
 18. İlhan Tekeli’nin Fikriyatında Temsili Demokrasinin Krizine Bir Yanıt Olarak Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler
  Pages 316 - 330
  Hülya EŞKİ UĞUZ , Fırat Harun YILMAZ
 19. Doğal Yaşam ve Çevre İçin Verilen Yerel Mücadelelerin Demokratik Koruma Bağlamında Değerlendirilmesi; İlhan Tekeli’nin Temsil Ettiği Rolün Gelecek Projeksiyonları Üzerine…
  Pages 331 - 349
  Senem DOYDUK
 20. Aktif ve Pasif Yurttaşlardan Oluşan Toplumlarda Planlama Süreci ve Plancının Rolü
  Pages 350 - 372
  Züleyha Sara BELGE
 21. Türkiye’de Son Dönem Otomobilleşme: 2007-2018 Arası İller Bazında Analizler
  Pages 373 - 405
  Metin ŞENBİL , Emine YETİŞKUL ŞENBİL
 22. Dolmuşun (Uzun) Öyküsü: Basımının Kırkıncı Yılında İlhan Tekeli ve Tarık Okyay’ın Benzersiz Çalışması Üzerine
  Pages 406 - 431
  Besim Can ZIRH
 23. Kamu Yetersiz Kalınca: Kentsel Ulaşım Hizmetlerinin Sunumunda Küçük Girişimcilik Kesiminin Meşrulaştırılması
  Pages 432 - 453
  Eray AKTEPE
 24. Kentsel Rejim Kentsel Dönüşüme Karşı: Kentsel Dönüşümde Konut Sunum Biçimleri
  Pages 454 - 484
  Çiğdem AKSU ÇAM
 25. İkinci Konut Turizmi İle Kırsal Alanların Kentleşmesi: Pelitköy Örneği
  Pages 485 - 510
  Serdar CEYLAN , Mehmet SOMUNCU
 26. Özerklik, Büyüme ve Kalite: İlhan Tekeli’nin Yükseköğretim Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 511 - 542
  Zafer ÇELİK
 27. Peki Ya Genç Bir Meslek İnsanı Olsaydınız? İlhan Tekeli Dersinin Eleştirel Zemininde Bir Senaryo
  Pages 543 - 558
  Gülşah AYKAÇ
Indexes and Platforms