Year 2011, Volume 2 , Issue 3, Pages 94 - 129 2010-05-31

Globalization, Subaltern Publicity, and Tactics: the Case of Afyon District of Çavuşbaş
Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği

Şevket Ercan KIZILAY [1]


This study analyzes the forms of resistance of urban subaltern against globalization processes through the concept of “tactics” of Michel de Certeau. This district has established near Afyon Castle and has a quite old and traditional social demography and formation. Because of this peculiar characteristic of the district, influnces of globalization to the this district was tried to understand. We argue on the one hand that globalization had dominated the everyday life regime which is actually functioning and on the other  that how does ordinary people develop the mechanmisms of defence against this domination and hegemony.   

Bu çalışma Afyon Çavuşbaş Mahallesi örneğinde kentsel madunların küreselleşme sürecine karşı geliştirdikleri direniş biçimlerini Michel de Certeau’nun “taktik” kavramı aracılığıyla analiz etmektedir. Bu mahalle Afyon Kalesi’nin çevresinde kurulmuş, oldukça eski ve geleneksel bir toplumsal demografi ve formasyona sahiptir. Mahallenin bu özelliğinden ötürü küreselleşmenin bu mahalleye olan etkileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Küreselleşmenin bu mahalledeki işleyiş halinde olan gündelik yaşam rejimini baskı altına aldığı iddia edilmekte ve bu baskı ve hegemonyaya karşı sıradan insanların nasıl bir savunma mekanizması inşa ettiği tartışılmaktadır. 

 • Amster, R. (2004). Street People and the Contested Realms of Public Space, LFB Scholarly Publishing, New York.
 • Bali, N. R. (2002). Tarz- Hayat’tan Life Style’a, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Bayat, A. (2006). “’Tehlikeli Sınıflar’dan ‘Sessiz İsyankarlar’a: Küresel Güneyde Kentsel Maduniyet Siyaseti”, Özgür Gökmen ve Seçil Deren (der.), Ortadoğu’da Maduniyet içinde, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Bayat, A. (2008). Sokak Siyaseti: İran’da Yoksul Halk Hareketleri, çev: Soner Torlak, Phoenix Yayınları, Ankara.
 • Benjamin, W. (2004). Pasajlar, çev: Ahmet Cemal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Buğra, A. (2001). “Ekonomik Kriz Karşısında Türkiye’nin Geleneksel Refah Rejimi”, Toplum ve Bilim, No. 89, s. 22–30.
 • de Certeau, M.(2009). Gündelik Hayatın Keşfi I, çev: Lale Arslan Özcan, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Demir, E. (2002). “Kamusal Mekân ve İmge: Gençlik Parkı’nın Değişen Anlamı”, Toplum ve Bilim, no. 94, s. 109–142.
 • Debord, G.(2002). “Perspectives for Conscious Alterations in Everyday Life”, B. Hihgmore (der.) The Everday Life Reader, Routledge, London.
 • Erdoğan, N. (2007). “Yoksulları Dinlemek”, Necmi Erdoğan (der.), Yoksulluk Halleri, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Ergene B. (1999/2000). “Maduniyet Okulu, Post-Kolonyal Eleştiri ve Tarihte Bilgi-Özne Sorunu: Osmanlı Tarihçiliği İçin Yeni Dersler mi?”, Toplum ve Bilim, No. 83, s. 32–46.
 • Foucault, M. (2008). “of Other Spaces”, içinde M. Dehaene&L. De Cauter (der.), Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society, London: Routledge.
 • Fiske, J. (1999). Popüler Kültürü Anlamak, çev: Süleyman İrvan, Ark Yayınları, Ankara
 • Hall, S.(2000). “The Local and the Global: Globalization and Ethnicity”, A. King (der.), Culture, Globalization and The World System, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Harvey, D. (2008). Umut Mekânları, çev: Zeynep Gambetti, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Highmore, B. (2002). Everyday Life and Cultural Theory, Routledge, London ve New York.
 • McChesney, W. R.(2003). “Küresel İletişimin Politik Ekonomisi”, McChesney(der.), Kapitalizm ve Enformasyon Çağı, Epos Yayınları, Ankara.
 • Ray, L. (2007). Globalization and Everyday Life, , Routledge, London ve New York.
 • Ray, S. (2009). Gayatri Chakravorty Spivak: In Other Words, Blackwell Publishing, UK
 • Sardar, Z. ve Loon, V. B. (1999). Introducing Cultural Studies, Icon Books, Cambridge.
 • Taylor, J. P. (2004). World City Network: A Global Urban Analysis, Routledge, London.
 • Yeğenoğlu, M.(2002). “Küreselleşen Dünyada Çokkültürcülük ve Konukseverlik”, Toplum ve Bilim, No. 92, s. 120–137.
 • Öktem, B. (2005). “Küresel Kent Söyleminin Kentsel Mekanı Dönüştürmedeki Rolü”, Hatice Kurtuluş (yay. haz.), İstanbul’da Kentsel Ayrışma, Bağlam Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Şevket Ercan KIZILAY (Primary Author)
Institution: Afyon Kocatepe University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2010

Bibtex @research article { idealkent417056, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2010}, volume = {2}, pages = {94 - 129}, doi = {}, title = {Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği}, key = {cite}, author = {KIZILAY, Şevket Ercan} }
APA KIZILAY, Ş . (2010). Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği. İDEALKENT , 2 (3) , 94-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36633/417056
MLA KIZILAY, Ş . "Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği". İDEALKENT 2 (2010 ): 94-129 <https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36633/417056>
Chicago KIZILAY, Ş . "Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği". İDEALKENT 2 (2010 ): 94-129
RIS TY - JOUR T1 - Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği AU - Şevket Ercan KIZILAY Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 129 VL - 2 IS - 3 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2011 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği %A Şevket Ercan KIZILAY %T Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği %D 2010 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD KIZILAY, Şevket Ercan . "Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği". İDEALKENT 2 / 3 (May 2010): 94-129 .
AMA KIZILAY Ş . Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği. İDEALKENT. 2010; 2(3): 94-129.
Vancouver KIZILAY Ş . Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği. İDEALKENT. 2010; 2(3): 129-94.