Year 2015, Volume 6 , Issue 16, Pages 8 - 33 2015-05-31

The Global Accumulation of Poverty: Risk or Opportunity?
Yoksulluğun Küresel Birikimi: Risk mi? Yoksa Fırsat mı?

Pınar KAYA ÖZÇELİK [1]


Today, the phenomenon of poverty is increasing rapidly in all over the world. Research findings indicate that today's poverty can not be addressed only in relation to unemployment since the majority of working people live below the poverty level. The extensive use of flexible working style, which is now the dominant forms of work especially beginning from 1980's, contributed to this condition heavily. Working hours and density is increased, work safety and security is significantly weakened, wages have decreased and working conditions became increasingly hard to the point of deterioration. The informal sector has grown steadily and it gradually began to be conceived as even more attractive in terms of investors. Now the daily increasing flood of unemployment and poverty has become a serious disciplinary tool on the workforce. The increasing degree of unemployment and poverty accelerated the development of what the International Labour Organisation referred as modern forms of slavery, and the new forms of slavery such as commercial sexual exploitation of forced labour for profit, the exploitation of the labor force directed towards forced labor have increased globally. Related to this process, human trafficking also displays a startling increase in a global scale. These social costs being reported one after another by international regulatory bodies have accelerated the questioning of the sustainability of neoliberalism, and the calls for the urgent application of policies to cease the threats of unemployment and poverty on a global scale is increased, preparing the ground for a consensus.

Günümüzde bütün dünyada yoksulluk olgusu hızla artış göstermektedir.  Araştırma bulguları bugün yoksulluğun sadece işsizlikle ilintili olarak ele alınamayacağını göstermektedir. Zira çalışan insanların büyük çoğunluğu da yoksulluk düzeyinde yaşamak durumunda kalmaktadır. Burada özellikle 1980’li yılardan itibaren ve günümüzde de artık egemen çalışma biçimi olan esnek çalışma tarzlarının yaygın hale getirilmesinin katkısı çok büyüktür. Çalışma süreleri ve yoğunluğu artmış, iş güvenliği ve güvencesi önemli derecede zayıflamış, ücretler düşmüş ve çalışma şartları giderek zorlaşmış ve kötüleşmiştir. Enformel sektör giderek büyümüş ve üstelik yatırımcılar açısından da giderek cazip görülmeye başlanmıştır. Artık sayıları her gün katlanan devasa bir işsizlik ve yoksulluk seli, işgücü üzerinde ciddi bir disiplin aracına dönüşmüş durumdadır. İşsizlik ve yoksulluğun bu derece artması, Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün adlandırılmasıyla Modern Kölelik biçimlerinin gelişmesine de hız kazandırmış, kâr devşirmek amacıyla ticari amaçlı cinsel sömürü amacıyla zorla çalıştırma, emek gücü sömürüsüne yönelik zorla çalıştırma gibi yeni kölelik biçimleri küresel ölçekte artış göstermiştir. Yine bu süreçle ilintili olarak insan ticareti de yine küresel ölçekte ürkütücü bir artış göstermektedir. Bu toplumsal maliyetlerin, uluslararası düzenleyici kurumlarca da birbiri ardına rapor edilmesi, neoliberalizmin sürdürülebilirliğinin de sorgulanmasına hız kazandırmış, işsizliği ve yoksulluğu bir tehdit olmaktan çıkaracak, politikaların ivedilikle küresel ölçekte hayata geçirilmesi önerilerinin artmasına ve buna yönelik bir konsensusun oluşmasına da zemin hazırlamıştır.

 • Aschoff, Nicole (2013), “İki Ayrı Kriz Öyküsü”, Ekonomik Kriz ve Sol, Socialist Register 2012, (Çev.Umut Haskan), Yordam Yayınları, İstanbul.
 • Bonefeld, Werner, (2007), “Küreselleşme ve İnsani Gelişim”, Küreselleşme çağında Para ve Sınıf Mücadelesi İçinde, Der. Werner Bonefeld; John Holloway, (Çev. Münevver Çelik ve Diğerleri), Otonom Yayıncılık, İstanbul.
 • Bonefeld, Werner, (2013), Yıkıcı Akıl ve Olumsuzlama: Devlet, Sermaye ve Sınıf, (Çev. Özgür Yalçın), Otonom Yayınları, İstanbul.
 • Friedman, Milton, (1988), Kapitalizm ve Özgürlük, (ÇevDoğan Erberk; Nilgün Himmetoğlu), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • David, Harvey, “yeni Emperyalizm:Mülksüzleşme Yoluyla Birikim”, Yeni Emperyal Tehdit, , Socialist Register 2004, (Çev.Evren Dinçer), Alaz Yayıncılık, İstanbul.
 • Harvey, David, (2012a), Sermaye Muamması, (Çev. Sungur Savran), Sel Yayıncılık, İstanbul.
 • Harvey, David, (2012b), Marx’ın Kapital’i için Klavuz, (Çev. Bülent O. Doğan), Metis Yayınları, İstanbul.
 • Harvey, David, (2013), Asi şehirler, (Çev.Ayşe Deniz Temiz), Metis Yayınları, İstanbul.
 • Hayek, Friedrich Von, (2013), Özgürlüğün Anayasası, (Çev. Yusuf Ziya Çelikkaya), BigBang Yayınları, Ankara.
 • Hayek, Friedrich Von, (2014), Kölelik Yolu, (Çev. Turhan Feyzioğlu vd.), 5. Liberte Yayınları, Ankara.
 • Huws, Ursula, (2013), “Kapitalizme Kriz Fırsatı: Kamu Hizmetlerinin Metalaştırılması Yoluyla yeni Sermaye Birikimi” Ekonomik Kriz ve Sol, (edt. Leo Panitch, Greg Albo, Vivek Chibber), (Çev. Umut Haskan), Socialist Register, 2012, Yordam Yayınları, İstanbul.
 • Johnston, Deborah, (2007), “Yoksulluk ve Bölüşüm”, Neoliberalizm: Muhalif Bir Seçki, (Der.Alfredo Saad-Fiho; DEborah Johnston), (Çev. Şeyda Başlı; Tuncel Öncel), Yordam Yayınları, İstanbul.
 • ILO, (2014a), Profits and Poverty:The Economics of Forced Labour, Genava.
 • ILO, (2014B) 2014 Küresel İstihdam Eğilimleri Risk of a Jobless Recovery?, Genova.
 • McNally, David,(2013), “ Çöküş, Kemer Sıkma ve Direniş”, Ekonomik Kriz ve Sol, (edt. Leo Panitch, Greg Albo, Vivek Chibber), (Çev. Umut Haskan), Socialist Register, 2012, Yordam Yayınları, İstanbul.
 • Özçelik Kaya, Pınar, (2013), “ Neoliberal Küreselleşme Süreci ve Yoksulluk”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No.2.
 • Ricardo, David, (2008), Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri, (Çev. Barış Zeren), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Savran, Sungur, (2013), Üçüncü Büyük Depresyon:Kapitalizmin Alacakaranlığı, Yordam Yayınları, İstanbul.
 • Smith, Adam, (2008) Milletlerin Zenginliği, (Çev. Haldun Derin), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • United Nation Office on Drugs and Crime(UNODC), (2012), Global Report On Trafficking İn Persons, Vienna.
 • UNDP, (2014), 2014 İnsani Gelişme Raporu İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Türkçe Özet, Vienna.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Pınar KAYA ÖZÇELİK (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2015

Bibtex @review { idealkent418961, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {8 - 33}, doi = {}, title = {Yoksulluğun Küresel Birikimi: Risk mi? Yoksa Fırsat mı?}, key = {cite}, author = {Kaya Özçeli̇k, Pınar} }
APA Kaya Özçeli̇k, P . (2015). Yoksulluğun Küresel Birikimi: Risk mi? Yoksa Fırsat mı?. İDEALKENT , 6 (16) , 8-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36784/418961
MLA Kaya Özçeli̇k, P . "Yoksulluğun Küresel Birikimi: Risk mi? Yoksa Fırsat mı?". İDEALKENT 6 (2015 ): 8-33 <https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36784/418961>
Chicago Kaya Özçeli̇k, P . "Yoksulluğun Küresel Birikimi: Risk mi? Yoksa Fırsat mı?". İDEALKENT 6 (2015 ): 8-33
RIS TY - JOUR T1 - Yoksulluğun Küresel Birikimi: Risk mi? Yoksa Fırsat mı? AU - Pınar Kaya Özçeli̇k Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 33 VL - 6 IS - 16 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Yoksulluğun Küresel Birikimi: Risk mi? Yoksa Fırsat mı? %A Pınar Kaya Özçeli̇k %T Yoksulluğun Küresel Birikimi: Risk mi? Yoksa Fırsat mı? %D 2015 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 6 %N 16 %R %U
ISNAD Kaya Özçeli̇k, Pınar . "Yoksulluğun Küresel Birikimi: Risk mi? Yoksa Fırsat mı?". İDEALKENT 6 / 16 (May 2015): 8-33 .
AMA Kaya Özçeli̇k P . Yoksulluğun Küresel Birikimi: Risk mi? Yoksa Fırsat mı?. İDEALKENT. 2015; 6(16): 8-33.
Vancouver Kaya Özçeli̇k P . Yoksulluğun Küresel Birikimi: Risk mi? Yoksa Fırsat mı?. İDEALKENT. 2015; 6(16): 33-8.