Year 2015, Volume 6 , Issue 16, Pages 50 - 70 2015-05-31

Examination of Poverty by Working: A Research on Workingpoor
Yoksulluğun Çalışma İle İmtihanı: Çalışan Yoksullar Üzerine Bir Araştırma

Fatih KAHRAMAN [1]


As it is felt all over the world after the 1980 neo-liberal policies in Turkey has led to radical changes in welfare regimes and labor relations. Fight against poverty, the state trying to be channeled to non-governmental organizations acting in the market, freedom from responsibility, flexible and precarious forms of employment has created a new climate of the working life. Social and economic life was taken from the formal; captured areas are gray areas and groups have emerged as a result of the informal working to fill. In this sense, the working poor, the caller participate in the solution to poverty and poverty of individuals employed by referring to the laziness of people describing the approach can be seen between sector to remain silent. The poverty of the working medium in the study, which correspond to two different forms of employment in the formal sector in its entirety and has been investigated in the business.

1980 sonrasında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hissedilen yeni liberal politikalar, refah rejimi ve çalışma ilişkilerinde köklü değişimlere sebep olmuştur. Yoksullukla mücadele, devletin sorumluluk alanından piyasa özgürlükleri içerisinde hareket eden sivil toplum kuruluşlarına kanalize edilmeye çalışılırken, istihdamın esnek ve güvencesiz türleri ise çalışma yaşamının yeni iklimini yaratmıştır. Formel olanın toplumsal ve ekonomik yaşamdan çekildiği; çekilen alanları enformelin doldurmaya çalışmasının sonucunda gri alanlar ve gruplar ortaya çıkmıştır. Bu anlamda çalışan yoksulları, yoksulluğun çözümünü bireylerin istihdama katılmalarında arayan ve yoksulluğu bireylerin tembelliğine atıf yaparak açıklayan yaklaşımların suskun kaldığı kesimler arasında görmek mümkündür. Çalışmada çalışanın yoksulluğu İstanbul’da farklı iki sektörde yer alan ve formel istihdam biçimine uygun olan orta ölçekli işletmelerde incelenmiştir.   

 • Bauman, Z. (1997). Çalışma Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, (Çev.: Ümit Öktem), İstanbul: Sarmal Kitabevi.
 • Buğra, A. (2008). Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Gündoğan, N. (2007). Yoksulluğun Değişen Yüzü Çalışan Yoksullar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Jütte, R. (2011). Erken Modern Dönemde Avrupa’da Yoksulluk ve Sapkınlık (Çev.:Bengü Kurtege Sefer), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • ILO. (2004). World Employment Report 2004-05, 2004. Erişim tarihi 5 Eylül 2009, .http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/2004/09465(2004-2005)272.pdf
 • ILO. (2014). Global Employment Trends 2014. Erişim tarihi 8 Haziran 2014, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_233953.pdf
 • Kapar, R. (2005, Kasım) Çalışan Yoksullar, Sendika Notları, 29, 52-75.
 • Özuğurlu, M. ve Güngör, F. İngiliz Yoksul Yasaları: Paternalizm, Piyasa ya da Sosyal Devlet, Cevat Geray’a Armağan, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 433‐464.
 • Polanyi, K. (2000). Büyük Dönüşüm, (Çev.: Ayşe Buğra) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sallan Gül, S. (2006). Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa, İstanbul: Ebabil Yayınları.
 • Sallan Gül, S. ve Gül, H. (2006). Yoksulluk Yardımları ve İstihdam Araştırması: Sosyal Yardımlar ve İşgücüne Katılım İlişkisi, UNDP.
 • Sönmez, M., (2010). Teğet’in Yıkımı: Dünyada ve Türkiye’de Küresel Krizin 2009 Enkazı ve Gelecek, İstanbul: Yordam Kitap.
 • Strengmann Kuhn, W. (2002, September). Working Poor in Europe: A Partial Basic Income for Workers, BIEN 9th International Congress, Erişim tarihi: 2 Mayıs 2010, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=386540
 • Suğur, N. ve Suğur, S. (2010). Eskişehir’de Çalışan Yoksullar, Enformel İstihdam ve Yoksulluk İlişkileri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Şengül, T. ve Ersoy, M. (2002). Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri Ankara Örneği, Ankara: ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı Yayını.
 • TÜRK-İŞ. (2010). Kasım 2010 Açlık ve Yoksulluk Sınırı, Erişim tarihi: 4 Aralık 2010, http://www.turkis.org.tr/source.cms.docs/turkiye.
 • TÜİK. (2006). Hanehalkı İşgücü Anketi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2009 http.// www.ceis.org.tr/dergiDocs/istatistik25.pdf.
 • TÜİK. (2011). Aile Yapısı Araştırması, Erişim tarihi: 4 Haziran 2014 http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/turkiyenin-aile-yapisi-arastirmasi-20111.pdf.
 • TÜİK. (2013). Konut ve Nüfus Araştırması, Erişim tarihi: 8 Nisan 2014, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15843
 • TÜİK. (2013). Yoksulluk Çalışması, Erişim tarihi: 7 Haziran 2014 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16204
 • Yılmaz, C. (2010). Risk Kapıyı Kırınca: Kentlerde Yoksulluk, Dayanışma, Güven ve Güvenlik, İzmir: Libra Yayıncılık.
 • Zengingönül, O. (2004). Küreselleşme: Yoksulluk Gelişmişlik ve İşgücü Piyasaları Ekseninde, Ankara: Adres Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatih KAHRAMAN
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2015

Bibtex @research article { idealkent418963, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {50 - 70}, doi = {}, title = {Yoksulluğun Çalışma İle İmtihanı: Çalışan Yoksullar Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kahraman, Fatih} }
APA Kahraman, F . (2015). Yoksulluğun Çalışma İle İmtihanı: Çalışan Yoksullar Üzerine Bir Araştırma. İDEALKENT , 6 (16) , 50-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36784/418963
MLA Kahraman, F . "Yoksulluğun Çalışma İle İmtihanı: Çalışan Yoksullar Üzerine Bir Araştırma". İDEALKENT 6 (2015 ): 50-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36784/418963>
Chicago Kahraman, F . "Yoksulluğun Çalışma İle İmtihanı: Çalışan Yoksullar Üzerine Bir Araştırma". İDEALKENT 6 (2015 ): 50-70
RIS TY - JOUR T1 - Yoksulluğun Çalışma İle İmtihanı: Çalışan Yoksullar Üzerine Bir Araştırma AU - Fatih Kahraman Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 70 VL - 6 IS - 16 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Yoksulluğun Çalışma İle İmtihanı: Çalışan Yoksullar Üzerine Bir Araştırma %A Fatih Kahraman %T Yoksulluğun Çalışma İle İmtihanı: Çalışan Yoksullar Üzerine Bir Araştırma %D 2015 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 6 %N 16 %R %U
ISNAD Kahraman, Fatih . "Yoksulluğun Çalışma İle İmtihanı: Çalışan Yoksullar Üzerine Bir Araştırma". İDEALKENT 6 / 16 (May 2015): 50-70 .
AMA Kahraman F . Yoksulluğun Çalışma İle İmtihanı: Çalışan Yoksullar Üzerine Bir Araştırma. İDEALKENT. 2015; 6(16): 50-70.
Vancouver Kahraman F . Yoksulluğun Çalışma İle İmtihanı: Çalışan Yoksullar Üzerine Bir Araştırma. İDEALKENT. 2015; 6(16): 70-50.