Year 2019, Volume 6 , Issue 1, Pages 37 - 52 2019-04-15

Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
Capacity Planning in Banking: A Conceptual Review upon Branch Operation Activities

Mustafa Tevfik KARTAL [1]


Türk Bankacılık Sektörü finansal göstergeler açısından büyümesini sürdürmektedir. Buna karşın son zamanlarda sektördeki personel sayısının azaldığı görülmektedir. Bu gelişmenin temelinde bankaların kapasite planlama faaliyetlerine ağırlık vermeleri ve atıl kapasiteleri tasfiye etmeleri yer almaktadır. Son zamanlarda artan önemi nedeni ile bankacılıkta kapasite planlamaya yönelik bu çalışma hazırlanmıştır. Söz konusu çalışma ile bankacılıkta kapasite planlamaya ilişkin kavramsal çerçevenin ortaya konması amaçlanmıştır. Ek olarak, bankaların kapasite planlama faaliyetlerinde dikkat etmesi gereken hususlar vurgulanmış ve şube operasyon faaliyetleri üzerine bir kapasite planlama örneğine yer verilmiştir. Ayrıca çalışma sonucunda, kapasite planlama faaliyetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve bankaların bu faaliyetlerden fayda sağlayabilmeleri için bankalarda menfaat çatışması olmaksızın çalışacak merkezi kapasite planlaması bölümlerinin kurulması önerilmiştir. Türkiye’de bankacılıkta kapasite planlamaya yönelik çalışma bulunmadığından yapılan çalışma bu yönüyle öncü bir çalışma olma özelliği taşımaktadır. 

Turkish Banking Sector has been continuing growth in terms of financial indicators. Despite that, it is seen that the number of personnel in the sector has been declining recently. Focus of banks on capacity planning activities and liquidation of idle capacities are at the core of these developments. This work on capacity planning in banking is prepared due to increasing importance in recent times. It is aimed to present the conceptual framework regarding capacity planning in banking with the study. In addition, the issues that banks should pay attention to in capacity planning activities are emphasized and an example of capacity planning on branch operation is given. Also, it is suggested that central capacity planning departments should be set up to work without conflicts of interest in banks so that capacity-planning activities can be carried out in a healthy way and that the banks can benefit from these activities. This paper is pioneer study because of the fact that there is no study about capacity planning in banking sector in Turkey.

 • BDDK. (2014). Türk bankacılık sektörü temel göstergeleri Aralık 2014. https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/13810tbs_temel_gostergeler.pdf, 21.05.2018.
 • BDDK. (2015). Türk bankacılık sektörü temel göstergeleri Aralık 2015. https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/15175tbs_temel_gostergeler_aralik_2015.pdf, 21.05.2018.
 • BDDK. (2016). Türk bankacılık sektörü temel göstergeleri Aralık 2016. https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/15785tbs_temel_gostergeler_raporu_aralik_2016.pdf, 21 Mayıs 2018.
 • BDDK. (2017). Türk bankacılık sektörü temel göstergeleri Aralık 2017. https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/16668tbs_temel_gostergeler_raporu_aralik_2017.pdf, 21.05.2018.
 • BDDK. (2018). Türk bankacılık sektörü temel göstergeleri Mart 2018. https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/16951tbs_temel_gostergeler_mart_2018.pdf, 21.05.2018.
 • BAHL, S. (2012). E-banking: Challenges & policy implications. International Journal of Computing & Business Research, Conference I-Society, ss. 1-12.
 • BAYRAKTAR, E. & EFE, M. (2006). Kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve yazılım seçim süreci. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 689-709.
 • BERGER, Allen N. & HUMPHREY, David B. (1992). Megamergers in banking and the use of cost efficiency as an antitrust defense. Antitrust Bulletin, 37(3), 541-600.
 • BİRCAN, H. & KARTAL, Z. (2004). Doğrusal programlama tekniği ile kapasite planlaması yaklaşımı ve çimento işletmesinde bir uygulaması. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 131-149.
 • BOLGER, J. (2000). Capacity development: Why, what and how?. Canadian International Development Agency, Capacity Development Occasional Series, 1(1), 1-8.
 • BRINKERHOFF, D. W. & MORGAN, P. J. (2010). Capacity and capacity development: coping with complexity. Public Administration and Development, 30(1), 2-10.
 • COELLI, T., GRIFELL-TATJE, E. & PERELMAN, S. (2002). Capacity utilization and profitability: A decomposition of short-run profit efficiency. International Journal of Production Economics, 79(3), 261-278.
 • ÇEVİK, O. (2006). Tam sayılı doğrusal programlama ile işgücü planlaması ve bir uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 157-171.
 • FLEISCHMANN, M., BLOEMHOF-RUWAARD, J. M., DEKKER, R., Van Der LAAN, E., Van NUNEN, J. A. E. E. & Van WASSENHOVE, L. N. (1997). Quantitative models for reverse logistics: A review”, European Journal of Operational Research, 103(1), 1-17.
 • FRANKS, T. (1999). Capacity building and institutional development: Reflections on water. Public Administration and Development, 19(1), 51-61.
 • GRINDLE, M. S. & HILDERBRAND, M. E. (2007). Building sustainable capacity in the public sector: What can be done?. Public Administration and Development, 15(5), 441-463.
 • KAYNAK, E. (1986). How to measure your banks personality: Some insights from Canada”, International Journal of Bank Marketing, 16 (5), 54-68.
 • KEÇEK, G., YILDIRIM, E. (2009). Kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve işletme açısından önemi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(29), 240-258.
 • KHAZEH, K. & DECKER, W. H. (1992). How customer choose banks?, The Journal of Retail Banking, 14 (4), 41-44.
 • KERMAN, U., AKTEL, M., ALTAN, Y., ALTUNOK, M. & TEK, H. (2014). Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler kalkınma programının kapasite geliştirme yaklaşımı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 145-176.
 • KÜÇÜKSİLLE, E. U. (2007). İş yoğunluğu tahmini ve işgücü planlama: Süpermarket uygulaması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • LUSTHAUS, C., ADRIEN, M. H. & PERSTINGER, M. (1999). Capacity development: Definitions, issues and implications for planning, monitoring and evaluation. Universalia Occasional Paper, No: 35, 1-21.
 • MORGAN, P. (1997). The design and use of capacity development indicators, political and social policies division. Policy Branch, Hull: Canadian International Development Agency, 1997.
 • MORGAN, P. (1997). Capacity and capacity development-Some strategies, political and social policies division. Policy Branch, Hull: Canadian International Development Agency, 1998.
 • SAHOO, B. K. & TONE, K. (2009). Decomposing capacity utilization in data envelopment analysis: An application to banks in India. European Journal of Operational Research, 195(2), 575-594.
 • SÜMER, S. (2000). Banka birleşmeleri, Active, Şubat-Mart, (5).
 • TEKİN, M. (2012). Üretim yönetimi. 8. Baskı, Konya.
 • Türk Dil Kurumu. (2018). Kapasite. http://www.tdk.gov.tr, 21.05.2018.
 • Wiktionary. (2018). Capacity. https://tr.wiktionary.org, 21.05.2018.
 • YALÇINSOY, A., ZİNCİRKIRAN, M. & TİFTİK, H. (2014). Approach of capacity planning through linear programming technique: A practice in textile enterprise. International Journal of Innovative Research in Management, 3(3), 16-29.
 • YILDIZTEKİN, İ. (2010). Aşırı kapasite kontrolü ve maliyet analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(3), 197-228.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8038-8241
Author: Mustafa Tevfik KARTAL
Institution: Borsa İstanbul A.Ş.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2019

Bibtex @research article { igusbd425789, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-4287}, eissn = {2148-7189}, address = {}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {37 - 52}, doi = {10.17336/igusbd.425789}, title = {Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {KARTAL, Mustafa Tevfik} }
APA KARTAL, M . (2019). Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 37-52 . DOI: 10.17336/igusbd.425789
MLA KARTAL, M . "Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2019 ): 37-52 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusbd/issue/44577/425789>
Chicago KARTAL, M . "Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2019 ): 37-52
RIS TY - JOUR T1 - Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme AU - Mustafa Tevfik KARTAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17336/igusbd.425789 DO - 10.17336/igusbd.425789 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 52 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-4287-2148-7189 M3 - doi: 10.17336/igusbd.425789 UR - https://doi.org/10.17336/igusbd.425789 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme %A Mustafa Tevfik KARTAL %T Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme %D 2019 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-4287-2148-7189 %V 6 %N 1 %R doi: 10.17336/igusbd.425789 %U 10.17336/igusbd.425789
ISNAD KARTAL, Mustafa Tevfik . "Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 1 (April 2019): 37-52 . https://doi.org/10.17336/igusbd.425789
AMA KARTAL M . Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. İGÜSBD. 2019; 6(1): 37-52.
Vancouver KARTAL M . Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 6(1): 52-37.