Subjects

• Social Science
• Banking and Insurance
• Finance
• Banking
• Finance of Islam
• Accounting
• Control
• Internal Control
• Internal Check


Articles


M. KARTAL, Ö. TAN
IMPOSING RESERVE TAX TO TURKISH FINANCIAL INSTITUTIONS FOR STRENGTHENING RESERVES OF THE CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY / Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Rezervlerinin Güçlendirilmesi İçin Türk Finansal Kurumlarına Rezerv Vergisi Uygulanması, International Journal of Economics Business and Politics, (2020)
M. KARTAL
Strengthening Reserves of The Central Bank of The Republic of Turkey (CBRT): An Examination for Transferring Treasury’s Share in Profit to Reserves and Increasing Treasury’s Share in CBRT, Journal of Economics Business and Finance Research, (2020)
M. KARTAL
PRISONERS of GEOGRAPHY, Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences, (2020)
M. KARTAL
DETERMINING AFFECTING MACROECONOMIC INDICATORS ON INTEREST RATES IN EMERGING COUNTRIES: A COMPARATIVE EXAMINATION UPON CHINA, BRAZIL, AND TURKEY WITH MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINES (MARS), Journal of Empirical Economics and Social Sciences, (2020)
M. KARTAL, B. BUDAYOĞLU YILMAZ
BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, (2019)
M. KARTAL
Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, (2019)
M. KARTAL, B. BUDAYOĞLU YILMAZ
NEW REPORTING SCHEME IN CORPORATE GOVERNANCE (CG) PRINCIPLES IN TURKEY: AN EXAMINATION UPON FIRST CG COMPLIANCE REPORTS OF PUBLICLY TRADED BANKS, Journal of Research in Business, (2019)
M. KARTAL
Katılım Bankacılığında Danışma Komiteleri: Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ (Tebliğ) Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, (2019)
M. KARTAL, N. ÇOBAN ÇELİKDEMİR
COORDINATION OF INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT ACTIVITIES IN BANKS: AN EXAMINATION UPON BRANCH AUDIT ACTIVITIES, TIDE AcademIA Research, (2019)
M. KARTAL, A. ÇETİN
Deposit Insurance in Participation Banking: A Comprehensive Examination Upon Interest-Free Participation Fund Insurance in Turkey and Model Proposal, Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF), (2019)
M. Kartal, H. Ay
Türkiye’de Faizsiz Finans Kuruluşları Açısından Bir Dönüm Noktası: Faizsiz Finans Muhasebe Standartları (FFMS) Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, (2019)
M. KARTAL
The Importance of Harmonious Monetary and Fiscal Policies: An Examination upon Credit Interest Rate in Turkey, Journal of Economics Business and Finance Research, (2019)
M. KARTAL, Ö. DEPREN, S. KILIÇ DEPREN
Türk Bankacılık Sektöründe Psikolojik Taciz (Mobbing) Üzerine Bir Araştırma, Journal of Yaşar University, (2019)
H. DİNÇER, S. YÜKSEL, M. KARTAL
The Role Of Bank Interest Rate In The Competıtıve Emergıng Markets To Provıde Fınancıal and Economıc Stabılıty, Journal of Economics Business and Finance Research, (2019)
M. KARTAL
Capacity Planning in Banking: A Conceptual Review upon Branch Operation Activities, Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences, (2019)
M. KARTAL
Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Alanında Yayınlanmış Tezlerin Analizi, Journal of Finance Letters, (2018)
Ö. DEPREN, M. KARTAL, S. KILIÇ DEPREN
Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, (2018)
N. ÇOBAN ÇELİKDEMİR, M. KARTAL
Kredi Garanti Fonu Teminatlı Kredilerin Muhasebeleştirilmesi ve KGF Teminatlarının Bankalara Faydaları, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
M. KARTAL, Ö. ÇATIKKAŞ, N. ÇELİKDEMİR
BANKACILIKTA KONSOLİDE GÜVENCE YAKLAŞIMI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME, The World of Accounting Science, (2018)
M. Kartal
Protection of Personal Data: A Conceptual Evaluation upon Turkish Banking Sector, International Journal of Economics and Innovation, (2018)
M. KARTAL, N. ÇOBAN ÇELİKDEMİR
Bankalarda Personellere Kullandırılan Kredilerin Muhasebeleştirilmesi, Journal of Finance Letters, (2018)
S. ZENGİN, S. YÜKSEL, M. KARTAL
Türkiye'deki Düşük Hanehalkı Tasarrufuna Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yaşar University, (2018)
S. ZENGİN, S. YÜKSEL, M. KARTAL
Understanding the Factors That Affect Foreign Direct Investment in Turkey by Using Mars Method, The Journal of Financial Researches and Studies, (2018)
M. KARTAL
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Research of Financial Economic and Social Studies, (2017)
M. KARTAL, S. YÜKSEL
Türk Bankacılık Sektörü Açısından Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) Üzerine Bir Değerlendirme, Social Sciences Research Journal, (2017)
M. Kartal, C. Demir
Türkiye'de Katılım Bankacılığında Sorunlu Kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerine Satışı Üzerine Bir İnceleme ve Yöntem Önerileri, Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF), (2017)
M. KARTAL
Alternative Distribution Channel Usage in Banking: An Analysis upon Member Banks of Turkish Bank Association, Social Sciences Research Journal, (2017)
S. ZENGİN, S. YÜKSEL, M. KARTAL
Kitle Fonlaması Sisteminin Türkiye’ye Faydaları, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, (2017)
A. GÜNDOĞDU, S. KILIÇ DEPREN, M. KARTAL
TÜRKİYE’DE YATIRIMCILARIN KORUNMASINA YÖNELİK BİR ANALİZ, Research of Financial Economic and Social Studies, (2017)
M. KARTAL, S. YÜKSEL, S. ZENGİN
Türk Bankacılık Sektöründeki Kar Dağıtım Kısıtlamalarının Yatırımcıların Kararları Üzerindeki Etkileri, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, (2017)