Subjects

• Medicine
• Social Science


Journals

Alan Editörü
Reviewer
Author
User
Reviewer
Author

Articles


H. DİNÇER, S. YUKSEL
A stochastic process model for sustainable energy markets of advanced economies, Journal of Statistics and Applied Sciences, (2020)
S. YUKSEL, H. DİNÇER, H. KALKAVAN, H. KARAKUŞ, G. UBAY
Determination of the Most Optimal Economic Recovery Package for Turkey with DEMATEL Regarding the Damage Caused by COVID-19 Pandemics, Gaziantep University Journal of Social Sciences, (2020)
S. YUKSEL, F. OFLAZ
Makroekonomik Belirsizliklerin Bankaların Döviz Kuru Riski Üzerine Etkilerinin Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi ile İncelenmesi, Journal of Statistics and Applied Sciences, (2020)
S. YUKSEL, G. UBAY, G. ULUER
DETERMINING FACTORS THAT AFFECT LOCATION PLANNING OF WIND FARMS: AN ANALYSIS WITH DEMATEL METHOD, Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, (2020)
H. KALKAVAN, S. ETİ, S. YÜKSEL
Evaluating the Relationship between Banking Sector, Industrial Development and Economic Growth in Turkey with VAR Analysis, Journal of Academic Researches and Studies, (2020)
S. YUKSEL, G. UBAY
Identifying The Influencing Factors of Renewable Energy Consumption in Turkey With MARS Methodology, Journal of Economics Business and Finance Research, (2020)
S. YUKSEL, G. UBAY, D. SEZER
DETERMINING THE INFLUENCE OF OIL PRICES ON ECONOMIC GROWTH AND FINANCIAL DEVELOPMENT: AN ANALYSIS FOR TURKEY WITH VAR METHODOLOGY, ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2020)
S. YÜKSEL, H. DİNÇER, Ö. KIYAK
Identifying The Influences of Interest Policies of Central Banks on Currency Exchange Rates: A Cointegration and Causality Analysis on Turkey, Journal of Economics Business and Finance Research, (2019)
İ. ERSİN, H. DİNÇER, S. YÜKSEL
Determination of Investment Criteria in Local Governments: An Analysis with Fuzzy DEMATEL Method, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
S. ETİ, H. DİNÇER, S. YÜKSEL
Prediction of the 5-Year Future of the Banking Sector in G20 Countries with ARIMA Method, Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, (2019)
H. DİNÇER, S. YÜKSEL, M. KARTAL
The Role Of Bank Interest Rate In The Competıtıve Emergıng Markets To Provıde Fınancıal and Economıc Stabılıty, Journal of Economics Business and Finance Research, (2019)
S. ŞENEL UZUNKAYA, H. DİNÇER, S. YÜKSEL
A Historical Analysis of The Economic Development of The USA (1947-2017), MANAS Journal of Social Studies, (2019)
H. DİNÇER, S. YUKSEL
Identifying the Causality Relationship between Health Expenditure and Economic Growth: An Application on E7 Countries, Journal of Health Systems and Policies, (2019)
H. DİNÇER, S. YÜKSEL
Analysis of the Studies for the Application of Multi-Criteria Decision Making Methods in Finance Sector, Journal of Economics Business and Finance Research, (2018)
O. ALHAN, S. YÜKSEL
KADIN ÇALIŞANLARIN BANKA BÜYÜKLÜĞÜ VE KARLILIĞINA ETKİSİ: ENGLE-GRANGER EŞ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Journal of Behavior at Work, (2018)
S. ZENGİN, S. YÜKSEL, M. KARTAL
Türkiye'deki Düşük Hanehalkı Tasarrufuna Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yaşar University, (2018)
S. ZENGİN, S. YÜKSEL, M. KARTAL
Understanding the Factors That Affect Foreign Direct Investment in Turkey by Using Mars Method, The Journal of Financial Researches and Studies, (2018)
S. YUKSEL, M. ÖZSARI
TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MARS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ, Politik Ekonomik Kuram, (2017)
Z. ADALI, S. YÜKSEL
GELIŞMEKTE OLAN EKONOMILERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM VE EKONOMIK GELIŞME ARASINDAKI NEDENSELLIK İLIŞKISI, Marmara Journal of Economics, (2017)
S. YÜKSEL, İ. CANÖZ, Z. ADALI
Determination of the Variables Affecting the Price Earning Ratios of Deposit Banks in Turkey by Mars Method, Fiscaoeconomia, (2017)
M. KARTAL, S. YÜKSEL
Türk Bankacılık Sektörü Açısından Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) Üzerine Bir Değerlendirme, Social Sciences Research Journal, (2017)
S. YÜKSEL, S. OKTAR
Okun Yasasının Farklı Gelişme Düzeyindeki Ülkelere İlişkin Ekonometrik Analizi, Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences, (2017)