Journal of Academic Researches and Studies
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Kilis 7 Aralik University |


-------------------------------------------------------------------------------------

Our Journal, a scientific peer reviewed one, has been published by the Faculty of conomics and Administrative Sciences at Kilis 7 Aralik University at least twice in a year, May and November since 2009. Applied, institutional, theoretical works along with analysis and definitive, qualitative and quantitative researches in relation to Economics, Business, Law and Management disciplines could take places in the journal.


The main goal of Journal of Academic Research and Studies is comprise a scientific platform for academics who desire to share their knowledge, notions, findings and researches with colleagues while contributing in the named disciplines in national and international level. Indexing: Our Journal is indexed by TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Social and Humanities Sciences Database, IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex.

Journal of Academic Researches and Studies

ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Kilis 7 Aralik University |
Cover Image


-------------------------------------------------------------------------------------

Our Journal, a scientific peer reviewed one, has been published by the Faculty of conomics and Administrative Sciences at Kilis 7 Aralik University at least twice in a year, May and November since 2009. Applied, institutional, theoretical works along with analysis and definitive, qualitative and quantitative researches in relation to Economics, Business, Law and Management disciplines could take places in the journal.


The main goal of Journal of Academic Research and Studies is comprise a scientific platform for academics who desire to share their knowledge, notions, findings and researches with colleagues while contributing in the named disciplines in national and international level. Indexing: Our Journal is indexed by TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Social and Humanities Sciences Database, IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex.

Volume 12 - Issue 23 - Nov 26, 2020
 1. UZAKTAN EĞİTİM İŞ SÜRECİNİN EĞİTİM 4.0 PERSPEKTİFİYLE YENİDEN YAPILANDIRILMASI: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 322 - 339
  Cemal AKTÜRK
 2. ÜNLÜLER GENÇLERİN KİTAP SATIN ALMA NİYETİNİ ETKİLER Mİ?1
  Pages 340 - 357
  Mukaddes ÇELİK, Hülya BAKIRTAŞ
 3. DEĞER AKIŞ MALİYETLEME VE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Pages 358 - 381
  Ahmet KAYA, Zeynep HATUNOĞLU
 4. ANTROPOLOJİNİN BARIŞ OPERASYONLARININ BAŞARISINA ETKİSİ: SURİYE ANALİZİ
  Pages 382 - 396
  Ayça EMİNOĞLU, Hasan YILMAZ
 5. İNOVASYON KONUSU ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ
  Pages 397 - 406
  Beyza ERER, Mehmet ŞAHİN
 6. ANTALYA A GRUBU SEYAHAT ACENTALARININ WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 407 - 418
  Didem KUTLU
 7. GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ VE LÜKS MAL İTHALATI ARASINDA PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
  Pages 419 - 430
  Memduh Alper DEMİR
 8. TÜRKİYE’DE YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN TARİHÇESİ
  Pages 431 - 441
  Hasan YILMAZ
 9. THE EFFECT OF INSURANCE PREMIUM ON ECONOMIC GROWTH IN EUROPEAN UNION COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS
  Pages 442 - 451
  Neylan KAYA, Nazife Özge KILIÇ
 10. METAFOR YÖNTEMİ İLE TEMEL EKONOMİK VE FİNANSAL KAVRAMLARIN ALGI SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ: KİLİS ÖRNEĞİ
  Pages 452 - 473
  Yeşim BAYRI, Taner AKÇACI
 11. TÜRKİYE’DE DEĞİŞEN MADUN SİYASETİ VE AK PARTİ’NİN İKTİDAR OLUŞUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 474 - 492
  Gürbüz ÖZDEMİR
 12. ÇALIŞANLARDAKİ MÜKEMMELİYETÇİLİK ALGISININ ÖZGÜVENE VE KENDİNİ SABOTAJA ETKİSİNDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN ARACI ROLÜ
  Pages 493 - 510
  Şebnem ASLAN, Seda UYAR
 13. FRANSA VE AACHEN ANTLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA ORDUSU ÇABALARI
  Pages 511 - 531
  Halis AYHAN
 14. A CRITICAL VIEW OF ORGANIZATIONAL LEARNING REVISITED: A RESEARCH FROM THE PERSPECTIVE OF TRAINING PROCESSES IN ORGANIZATIONS
  Pages 532 - 548
  Duygu KIZILDAĞ, Özlem YAŞAR UĞURLU
 15. POLİTİK TUTUNDURMA FAALİYETLERİNİN SEÇMENLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
  Pages 549 - 565
  Merve TAŞDEMİR, Ahmet TAN
 16. HASTANE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ PERFORMANSINA ETKİSİ
  Pages 566 - 578
  Ahmet YILDIZ
 17. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DERECELENDİRİLMESİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ TAHMİN PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 579 - 597
  Barış AKSOY
 18. LOGISTIC PERFORMANCE INDEX OF OECD MEMBERS
  Pages 598 - 608
  Abdulkadir ATALAN
 19. ÖLÇÜSÜZ TURİZM’E (OVER-TOURISM) DAİR KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM
  Pages 609 - 621
  Oğuz ÇOLAK, Vahit Oğuz KİPER, Orhan BATMAN
Indexes and Platforms