Journal of Academic Researches and Studies
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Kilis 7 Aralik University |


-------------------------------------------------------------------------------------

Our Journal, a scientific peer reviewed one, has been published by the Faculty of conomics and Administrative Sciences at Kilis 7 Aralik University at least twice in a year, May and November since 2009. Applied, institutional, theoretical works along with analysis and definitive, qualitative and quantitative researches in relation to Economics, Business, Law and Management disciplines could take places in the journal.


The main goal of Journal of Academic Research and Studies is comprise a scientific platform for academics who desire to share their knowledge, notions, findings and researches with colleagues while contributing in the named disciplines in national and international level. Indexing: Our Journal is indexed by TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Social and Humanities Sciences Database, IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex.

Journal of Academic Researches and Studies

ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Kilis 7 Aralik University |
Cover Image


-------------------------------------------------------------------------------------

Our Journal, a scientific peer reviewed one, has been published by the Faculty of conomics and Administrative Sciences at Kilis 7 Aralik University at least twice in a year, May and November since 2009. Applied, institutional, theoretical works along with analysis and definitive, qualitative and quantitative researches in relation to Economics, Business, Law and Management disciplines could take places in the journal.


The main goal of Journal of Academic Research and Studies is comprise a scientific platform for academics who desire to share their knowledge, notions, findings and researches with colleagues while contributing in the named disciplines in national and international level. Indexing: Our Journal is indexed by TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Social and Humanities Sciences Database, IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex.

Volume 11 - Issue 20 - May 2019
 1. MALİ ÖZERKLİK VE MALİ TEVZİN AÇISINDAN YEREL YÖNETİM VERGİ GELİRLERİNİN KİŞİ BAŞI GELİR VE EKONOMİK BÜYÜME İLE KARŞILIKLI NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜYESİ ÜLKELERDE MALİ YERELLEŞME ÜZERİNE BAZI ÇIKARIMLAR
  Pages 1 - 28
  Selçuk Çağrı Esener
 2. BRICS EKONOMİLERİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: 2000-2016 DÖNEMİ
  Pages 29 - 40
  Erdal ALANCIOĞLU, Mustafa ŞİT
 3. THE FACTORS AFFECTING NOMINAL EXCHANGE RATE FOR DEVELOPING COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS
  Pages 41 - 49
  Banu Demirhan, Erdal DEMİRHAN
 4. OECD ÜLKELERİNİN BAZI İŞ GÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ KULLANILARAK KÜMELEME ANALİZİ VE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE İRDELENMESİ
  Pages 50 - 65
  EMRAH AKDAMAR
 5. TÜRKİYE’NİN EKSENİ KAYIYOR MU? BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 66 - 81
  Ali Balcı, Filiz Cicioğlu, Dilek Küçükboz
 6. KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN ALGILAMANIN KKTC NÜFUS DİNAMİĞİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 82 - 105
  Mehmet Nesip Öğün, Ali Tatar
 7. ÇİN’İN MERKANTİLİST ENERJİ POLİTİKALARI VE LATİN AMERİKA’DAKİ YANSIMALARI
  Pages 106 - 115
  Orhan Şimşek
 8. BANKALARDA YÖNETİM KURULU YAPISI İLE RİSK ALMA EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ
  Pages 116 - 134
  Emre Esat TOPALOĞLU, İlhan EGE
 9. KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 135 - 151
  Muhammet Fatih Canbaz
 10. ROL BELİRSİZLİĞİ VE SANAL KAYTARMA: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 152 - 161
  Utku Güğerçin, EMEL BERKEM SIĞIRCIKOĞLU
 11. EBEVEYNLERİN ÖZEL KREŞ VE ANAOKULU TERCİHİNE YÖNELİK TUTUMLARININ KONJOİNT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Pages 162 - 171
  DUYGU TUNALI
 12. KISALTILMIŞ İŞ-AİLE ZENGİNLEŞMESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 172 - 179
  Tahsin Akçakanat, Hasan Hüseyin Uzunbacak
 13. OTEL İŞLETMELERİNDE ÖNBÜRO DEPARTMANI ÇALIŞANLARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (MİY) UYGULAMALARINDA ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 180 - 195
  Zeki AKINCI, Gülseren YURCU, Dilek Hale AYBAR
 14. SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN SİYASAL KÜLTÜR OKUMASI MÜMKÜN MÜ? KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK
  Pages 196 - 205
  İsmail Dursunoğlu
 15. SOSYAL HAREKETLER ve SİYASAL PARTİLER
  Pages 206 - 218
  Emre Şamlı
 16. İÇSEL PARA TEORİSİ VE JOAN ROBINSON
  Pages 219 - 230
  Utku Büyükılgaz
 17. AYDIN SANCAĞI TİRE KAZASINDA BULUNAN VAKIFLARIN 1275 (H.) TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ
  Pages 231 - 245
  İsmail BEKCİ, Ali Apalı
 18. SAĞLIK HARCAMALARI, SAĞLIK ÇIKTILARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 246 - 259
  Erşan Sever, Arif İğdeli
 19. BİLGİ YÖNETİM YETENEĞİ VE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ GELİŞTİRME YETENEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 260 - 278
  Cenk Tufan, Özlem Yaşar Uğurlu
 20. YATIRIM ARACI SEÇİMİNDE KENDİNE AŞIRI GÜVEN VE CİNSİYETİN ROLÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 279 - 295
  Bilgehan Tekin
 21. ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 296 - 316
  Mehmet Apan, Ahmet Öztel, İsmail Fatih Ceyhan
 22. CRITICAL ANALYSIS OF QUALITY OF LIFE AND HUMAN NEEDS THEORIES FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE
  Pages 317 - 325
  Melih Sever
Indexes and Platforms