Journal of Academic Researches and Studies
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Kilis 7 Aralik University |


-------------------------------------------------------------------------------------

Our Journal, a scientific peer reviewed one, has been published by the Faculty of conomics and Administrative Sciences at Kilis 7 Aralik University at least twice in a year, May and November since 2009. Applied, institutional, theoretical works along with analysis and definitive, qualitative and quantitative researches in relation to Economics, Business, Law and Management disciplines could take places in the journal.


The main goal of Journal of Academic Research and Studies is comprise a scientific platform for academics who desire to share their knowledge, notions, findings and researches with colleagues while contributing in the named disciplines in national and international level. Indexing: Our Journal is indexed by TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Social and Humanities Sciences Database, IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex.

Journal of Academic Researches and Studies

ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Kilis 7 Aralik University |
Cover Image


-------------------------------------------------------------------------------------

Our Journal, a scientific peer reviewed one, has been published by the Faculty of conomics and Administrative Sciences at Kilis 7 Aralik University at least twice in a year, May and November since 2009. Applied, institutional, theoretical works along with analysis and definitive, qualitative and quantitative researches in relation to Economics, Business, Law and Management disciplines could take places in the journal.


The main goal of Journal of Academic Research and Studies is comprise a scientific platform for academics who desire to share their knowledge, notions, findings and researches with colleagues while contributing in the named disciplines in national and international level. Indexing: Our Journal is indexed by TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Social and Humanities Sciences Database, IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex.

Volume 12 - Issue 22 - May 29, 2020
 1. MODERN DEVLETİN GELİŞİMİ: KÜRESELLEŞME
  Pages 1 - 11
  Yusuf DEMİR , Nuray TERZİ
 2. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN ÜLKEYE ÖZGÜ BELİRLEYİCİLERİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 12 - 26
  Murat BELKE , Rıdvan ÖZTURGUT
 3. DERGİPARK VERİ TABANINDA YER ALAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİLERİNDEKİ BÖLGESEL KALKINMA MAKALELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 27 - 44
  Süha ÇELİKKAYA
 4. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BARRO SEFALET ENDEKSİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN SVAR ANALİZİ
  Pages 45 - 55
  Ayşe ERGİN ÜNAL
 5. TÜRKİYE’DEKİ BANKACILIK SEKTÖRÜ, SANAYİ GELİŞİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Pages 56 - 74
  Hakan KALKAVAN , Serkan ETİ , Serhat YÜKSEL
 6. PHILLIPS MAKİNESİ: İKTİSAT ÖĞRETİMİNE KATKILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 75 - 85
  Ahmet Emrah TAYYAR
 7. THE RELATIONSHIP BETWEEN DEFENSE EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL DATA ANALYSIS FOR TURKEY AND SELECTED COUNTRIES
  Pages 86 - 102
  Mehmet Ali POLAT
 8. ÇİN’DE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM SÜRECİNİN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE ETKİLERİ
  Pages 103 - 126
  Aynur YUMURTACI
 9. SERMAYE-YOĞUN MAL İHRACATINDA REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ
  Pages 127 - 138
  Rüstem YANAR , Hüseyin ÇELİK
 10. SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: G8 ÖRNEĞİ
  Pages 139 - 150
  Zeynep KÖSE , Filiz GÖLPEK , Fırat Cem DOĞAN
 11. BORÇ YÖNETİMİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 151 - 163
  Hasan TÜRKAL
 12. THE EFFECTS OF THE EU FOREIGN POLICY INSTRUMENTS UPON THIRD COUNTRIES
  Pages 164 - 179
  Gökhan AKŞEMSETTİNOĞLU
 13. ETNO-SEMBOLİST KURAMA BİR ÖRNEK: FUAT KÖPRÜLÜ’NÜN MİLLİYETÇİ PERSPEKTİFİ
  Pages 180 - 185
  Seda KAYA
 14. SOSYAL MEDYA DEVRİMİNİN NEO-POLİTİK BOYUTLARI: PANORAMİK BİR İNCELEME
  Pages 186 - 196
  Murat CİHANGİR
 15. FORDİZMDEN POST-FORDİZME GEÇİŞ SÜRECİNDE KURUMSALCILIĞIN ÖRGÜTLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 197 - 207
  Recep FEDAİ
 16. SİYASAL DÜZEN ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
  Pages 208 - 229
  Baki ERKEN
 17. BATMAN’DA MEKÂNSAL VE TOPLUMSAL AYRIŞMANIN YANSIMASI OLARAK GÜVENLİKLİ SİTELER
  Pages 230 - 244
  Emrullah TÜRK
 18. TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETİM KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
  Pages 245 - 259
  Murat KARAHAN
 19. RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND FOREIGN TRADE: AN ECONOMETRIC ANALYSIS WITH STRUCTURAL BREAK BETWEEN THE EU-28 COUNTRIES AND TURKEY
  Pages 260 - 275
  İbrahim ÇÜTÇÜ
 20. KAMU HARCAMALARI VE SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ BAKIMINDAN İLLERİN GRUPLANDIRILMASI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 276 - 297
  Ayşe ATILGAN YAŞA , Gonca YÜZBAŞI KÜNÇ
 21. AVM ATMOSFERİ UNSURLARININ ALIŞVERİŞ DEĞERİ VE TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALIŞVERİŞ DEĞERİNİN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ
  Pages 298 - 321
  Mehmet SAĞLAM
Indexes and Platforms